Fyra knutar för 100 blivande pensionärer

planering

I veckan har jag haft mailkontakt med drygt 100 blivande pensionärer. De ser fram emot att styra sin tid, träffa barnbarn och kunna resa mer. Men att gå i pension kan också innebära ett administrativt bag of hurt. En prövning med penna, papper och ekonomipärmen ”På äldre dar” där man har sparat alla brev. Claes från Katrineholm har över 20 tjänstepensionsförsäkringar fördelade på flera olika håll. Så många försäkringsbolag, olika valalternativ och blanketter som ska skickas in. Han menar att man ska vara glad bara man får ut alla sina pengar.

Även om en pensionsprognos via Minpension.se löser mycket så finns det fyra problem:

Vad händer med mina pensionspengar vid dödsfall? Det måste gå att överblicka vilka försäkringar som har återbetalningsskydd och hur stor pengapåse som går till efterlevande.

Vad blir min pension efter skatt? Idag får man själv slå ihop alla inkomster och räkna ut månadsbeloppet efter skatt (även om Skatteverket kan hjälpa till).

Hur mycket kan mina månadsbelopp variera över tid? Det behövs en samlad bild över hur stor del av månadsbeloppen som omfattas av en garanti och vilka delar som inte gör det.

Hur fyller jag i alla blanketter? Det behöver bli enklare att hålla koll på alla försäkringar och vad olika val av utbetalningstid får för konsekvenser.

Pensionsmyndigheten och Minpension vill ta fram ett utbetalningsverktyg som löser just detta. Då krävs det att försäkringsbolagen hjälper till. Alla borde vara överens om att det finns mycket man kan förenkla för de blivande pensionärerna.

Dan Adolphson

Dags att söka sommarjobb?

9391822-sommar-jobbare-vid-an-20-2

Jag ser annonserna i tunnelbanan för sommarjobb för ungdomar en kylig dag i mars. Just idag känns sommaren avlägsen men rätt var det är så kommer den.

Att sommarjobba är ju bra ur många vinklar men faktiskt också för pensionen.  Det är kanske inget man tänker på men bra för framtiden. Många kommer att tjäna under 18 824 kronor på sitt sommarjobb vilket betyder att man inte betalar någon skatt på sitt sommarjobb. Men hamnar du över den gränsen så kommer du att få inbetalningar till den allmänna pensionen. Den ligger såklart långt in i framtiden men tänk på hur länge de här pengarna kommer att växa till sig. Är det så att du sommarjobbar inom kommunen får du också pengar inbetalda till en tjänstepension som heter AKAP-KL.

Att vi ska jobba längre har blivit något av ett mantra. Men egentligen handlar det om hur länge vi arbetar och vilken lön vi här och att vi helst också får inbetalningar till en tjänstepension. Så börjar man tjäna in pengar tidigt till pension gör det en stor skillnad.

 

Carna Blomberg

Ta inte bort försäkringen från tjänstepensionen

I USA har offentliganställda i New Jersey, Pennsylvania och Illinois blivit lovade pensioner med garantier som det saknas täckning för. De framtida utbetalningarna är större än vad som betalats in. Företagen har samma problem. Även i Europa och Asien är underfinansierade pensioner något som ständigt debatteras. Lösningen är att skifta över ett större ansvar på individen. Arbetsgivaren kan inte lova en viss pensionsnivå utan istället får individen en inbetalning till pensionen baserad på dagens lön. På försäkringsspråk heter det att man går från förmånsbestämd till premiebestämd pension. Det är inte ovanligt att andra saker försvinner i samma stund. Som att man blir av med sin garanti och möjlighet till livsvarig utbetalning. Välj själv hur pengarna ska förvaltas och försök avgöra hur länge du ska leva. You’re on your own.

I Sverige är arbetsgivarna och fackförbunden måna om att försäkringsinslagen finns kvar. De med kollektivavtalad tjänstepension får en traditionell försäkring med garanti och utbetalning livet ut. Valfriheten finns samtidigt för den som vill. Enligt SEBs Sparbarometer är pensionspengarna i traditionell försäkring svenskens största förmögenhet vid sidan om bostaden. Det ska vi vara glada över. Försäkring och tjänstepension hänger ihop.

Dan Adolphson

Kvinnor får mindre till pension än män

 

FrisörFortfarande, år 2015, ser vi stora skillnader mellan män och kvinnor när det gäller inbetalningar till tjänstepensionen.

Vi har tittat på alla kunders inbetalningar till tjänstepensionen hos AMF och då visar det sig att kvinnors inbetalningar ligger på 77 procent av männens.

Orsakerna är flera men lönen spelar förstås en stor roll! Om man tjänar över 36 300 kronor i månaden och har en kollektivavtalad tjänstepension så betalar arbetsgivaren in 30 procent till tjänstepensionen på den del som är över 36 300 kronor.

Deltid är en annan orsak till skillnaden. En tredjedel av alla kvinnor jobbar deltid medan bara 11 procent av männen gör det. Jag har också träffat kvinnor som har två deltidsjobb och då en bra inkomst. Men eftersom det är två arbetsgivare blir inbetalningarna till tjänstepensionen bara 4,5 procent per jobb.

Skillnaderna mellan män och kvinnor är störst bland de yngsta, 25-34 år och tydligast syns det bland privatanställda arbetare. Enligt SCBs undersökningar är det vanligt att unga kvinnor jobbar ”ofrivillig deltid” för att de inte har fått heltidsjobb.

 

Carina Blomberg

Är 65 år gränsen för ett längre arbetsliv?

agelimit

Pension är inte pengar som regnar från himlen. Det hänger ihop med jobbet. Efter ett bra arbetsliv kommer en bra pension. Eftersom vi lever längre måste vi också jobba längre så att vi kan trygga våra framtida pensioner. Känns det bekant?

Pensionsåldersutredningen gjorde ett stort nummer av att 65 år är det mentala riktmärket för pensionering. Därför föreslogs höjda åldersgränser för pensionen så att fler skulle kunna få möjlighet att vara kvar i yrkeslivet. Men för att få fler att arbeta behöver också åldersgränserna för sjukpenning, arbetslöshetsersättning och sjukersättning följa med.

Igår kom Socialförsäkringsutredningen med sitt slutbetänkande. Här låter det annorlunda. Förslagen om att höja åldersgränserna lyser med sin frånvaro. Istället slår man fast att sjukpenningtalet är störst bland de äldsta, 60-64 år. De som beviljats sjukersättning uppnår sedan den allmänna pensionsåldern. Ohälsan försvinner alltså från statistiken men samtidigt kommer man inte tillrätta med att vi borde gå i pension senare.

Om man politiskt håll vill skapa förutsättningar för ett arbetsliv efter 65 år måste man diskutera förslag som gör det möjligt för stora grupper att arbeta vidare på egna villkor. Som det ser ut nu riskerar vi att få ett A- och B-lag där bara de starka och friska kan mäkta med ett längre arbetsliv.

Dan Adolphson

Orange kuvert på väg ut

Det orange kuvertet är på väg ut på två sätt, dels skickas det ut över landet just nu och dels finns uppgifterna digitalt. Om du loggar in på Pensionsmyndighetens hemsida så kan du se uppgifterna redan nu och där kan man också avbeställa pappersutskicken.

Men det orange kuvertet är som vanligt inte hela sanningen. Det visar inte tjänstepensioner som är en allt viktigare del av pensionen. I snitt har AMFs pensionärskunder drygt 3 000 i månaden från sin tjänstepension. Helheten hittar du på Minpension.se och där finns också ditt privata pensionssparande med.

Jag kollade just med vår kundtjänst vad det kommer för frågor om det orange kuvertet. Vi får en del frågor om hur man byter sina premiepensionsfonder.  AMF kan inte se vilka PPM fonder du har, det är uppgifter som du hittar hos Pensionsmyndigheten och där är också där du kan byta. Andra frågor rör vår traditionella försäkring och hur den ser ut (per 2014-06-30):

trad

 

 

 

 

 
Carina Blomberg

Pensionsval är något som mognar fram

kortauttag 

Pensionsval, sug på den. Helst inte tänker många mitt i yrkeslivet. På senare år har intresset falnat för att välja fonder för sin premiepension eller att välja pensionsbolag för sin tjänstepension. Det är inte så konstigt. Om man inte gör något val så får man alternativ som staten och arbetsmarknadens parter går i god för. Icke-valen för både premiepensionen och den kollektivavtalade tjänstepensionen har haft en god värdeutveckling och har genomgående mycket låga avgifter. Den som vill vara aktiv har fortsatt möjlighet att vara det. Men den stora massan är, handen på hjärtat, inte så intresserade av att engagera sig.

Däremot händer det något när det är dags att gå i pension. På AMF märker vi att intresset för att välja ökar betydligt bland våra blivande pensionärer. Fler upptäcker att man kan styra när och hur pengarna betalas ut. Trenden för tjänstepensionen är tydlig. Gärna snabbare men inte senare. Korta uttagstider ökar på bekostnad av utbetalning livet ut. Och även om 65 år är normen för många ser vi att ett större antal 61-64 åringar är intresserade av att påbörja utbetalning av sin tjänstepension än de som väljer att vänta till 66 eller 67 år. Valfrihet är bra men blir det som man har tänkt sig? Vad händer när tjänstepensionen tar slut och man ska leva på allmän pension och eventuellt privat sparande?

Regeringen vill att Inspektionen för socialförsäkringen kartlägger de tidsbegränsade uttagen och vad de får för effekter för samhälle och individ. Det är en utmärkt idé.

Dan Adolphson

Hur får vi ett längre arbetsliv?

I förra veckan var jag på ett seminarium som Studieförbundet Samhälle och Näringsliv, SNS, anordnade. Det var välkända frågor som diskuterades men ändå så viktiga. Positivt tycker jag att man diskuterar både yngre och äldres arbetsliv samtidigt. Det är ju den sammanlagda tiden vi arbetar och den lön vi får som tillsammans med en tjänstepension ger en framtida pension.

En uppfattning som fortfarande finns i omlopp är den att om vi pensionerar äldre så får yngre arbete. Men det stämmer inte. Professor Anders Forslund från Uppsala Universitet visade hur arbetsmarknaden anpassar sig och fler jobb skapas när fler är ute och söker. Mängden arbete är aldrig en fast massa. Att en ung person skulle ersätta den äldre som går i pension är inte självklart utan många fler faktorer ska vägas in. Alltså behöver heller inte äldre som fortsätter jobba ha dåligt samvete för att man ”tar” jobbet från en ung.

Vad är det då som påverkar ungdomsarbetslösheten? I Sverige tar det relativt sett lång tid att etablera sig på arbetsmarknaden. Ett stort hinder och problem är bristfällig utbildning. Framför allt har de utan kompletta gymnasiebetyg det besvärligt. Här anser Anders Forslund att det behövs nya grepp, att fånga upp eleverna tidigt, bättre möjligheter att komplettera betyg och lärlingsutbildningar ute på företag.

YSS Florist

Ett sätt att få jobb är att söka sig till områden där det finns jobb. Sverige har ett landslag, Yrkeslandslaget, där de allra bästa ungdomarna under 23 år tävlar i EM och VM i allt från måleri, billackering till omvårdnad. Uttagningen sker på SM och där kan man se vad man gör i olika praktiska yrken, vilket kan vara bra för ungdomar som står inför sitt gymnasieval.  AMF har stöttat Yrkeslandslaget under många år.

Mår vi bättre eller sämre av att gå pension var en annan fråga. Här finns inte så många studier men en studie redovisades och den är gjord på militärer (alla män) som fick erbjudande att gå tidigare i pension. Här blev hälsan bättre, stressen minskade och man gjorde livsstilsförändringar till det bättre.

Nu kommer SNS att starta ett nytt program som tar till vara de här kunskaperna och fortsätter forskningen i ”Sveriges kompetensförsörjning i en globaliserad värld”.

 

Carina Blomberg

 

Bostadstillägg för pensionärer – tillskottet till pensionen som många missar

För den som är pensionär, är över 65 år och har en låg pension kan det vara värt att kolla om man har rätt till bostadstillägg. För att få bostadstillägg krävs att man tar ut hela pensionen, även tjänstepensionen och gör en ansökan hos Pensionsmyndigheten.

Det har visat sig att många som är berättigade till bostadstillägg missar att ansöka om det. Det kan vara så många som 140 000 personer som går miste om ett viktigt tillägg till pensionen. Det spelar ingen roll om man bor i hyreslägenhet, bostadsrätt eller ett hus utan man kan ändå vara berättigad till bostadstillägg. Bostadstillägget är skattefritt.

Här kan du kolla om du eller någon anhörig har möjlighet att få bostadstillägg som pensionär.

En enkel tumregel är att du kan ha rätt till bostadstillägg om du har en lägre månadsinkomst än 13 000 kronor efter skatteavdrag. När ansökan är godkänd slipper de flesta att ansöka varje år. Pensionsmyndigheten hämtar in uppgifterna om pension automatiskt från bland annat AMF. Alltså behöver du bara göra en ny ansökan om din ekonomi förändras eller du får förändringar i ditt boende som höjd hyra.

 

Carina Blomberg

 

Uppsökande kundtjänst gör så att fler får sina pengar

utbetalning

På AMF har vi en mindre andel kunder som inte ger oss sitt bankkontonummer när de går i pension. Många tror att det räcker med att meddela Pensionsmyndigheten men även de försäkringsbolag och banker som betalar ut tjänstepension behöver uppgifter om konto. För att nå dessa kunder genomför vi automatiska uppringringssamtal där vi förklarar att det finns pensionspengar som vi vill betala ut. Kunderna blir naturligtvis väldigt glada när de förstår att det finns pengar som de inte hade räknat med. ”Nu vet jag att änglar finns” sa en kund som fick sin pension innan julafton.

Vi är inte ensamma om den här typen av lösning. Kundtjänsten på AFA försäkring letar upp arbetsskadade, sjuka och föräldralediga på sociala medier och tipsar dem om att de kan ha rätt till ersättning. Pensionsmyndigheten har även ett pågående arbete för att fler ska ansöka om bostadstillägg. I den bästa av världar är försäkringar och förmåner utformade på sådant sätt att ingen ska behöva stå utan sina pengar. Men om det trots allt sker kommer proaktiva insatser från försäkringsbolagen och statliga myndigheter snart att bli en hygienfaktor. Idag finns det tekniska möjligheter som gör det enkelt och billigt att kontakta kunderna.

Dan Adolphson