Pensionsbesked på väg ut

Nu är årets pensionsbesked på väg ut till dig som är (eller tidigare jobbat som) privatanställd arbetare. Det är Fora som skickar ut pensionsbeskeden och de är ett bra kvitto på att du har tjänstepension genom jobbet. Du ser också vilka efterlevandeskydd du har. Det är totalt 2,5 miljoner brev som ska skickas ut från den här veckan.

Vill du ha förklaring till någon det av beskedet finns en bra vägledning här. Som alltid ser du helheten på din pension lättast om du loggar in på Minpension.se

Carina Blomberg

Konsten att gå i pension

Va – är du här fortfarande? Ja, det kan ha sina nackdelar att berätta i god tid att man ska gå i pension.

Jag är just nu i det läget att jag arbetar mina sista månader som Trygghetsekonom här på AMF och då tänkte jag berätta lite om de funderingar och beslut jag tagit så här långt. Genom åren har jag också fått tagit del av många andras historier av hur de tänkt och planerat inför pensionen.

Ekonomin är en naturlig utgångspunkt. Jag kan bekräfta att det tar sin tid, så om du är i samma läge, börja i tid. Det blev flera varv inne på Minpension för att titta på olika möjligheter för att så småningom komma fram till något beslut. De flesta av oss har flera försäkringar = penningpåsar att ta hänsyn till.

Totalt är det 24 olika försäkringar, några större och ett antal små, som ska ge min framtida försörjning. Här har olika företag olika rutiner för hur man ska göra för att få ut pengarna. Hos en del gäller telefonkö och pappersbrev, hos andra (bland annat AMF) är det modernare via nätet. Minst två månader i förväg måste du vara ute för att få den första utbetalningen i tid.

Jag har valt att ta ut det mesta livet ut med undantag av några mindre belopp som jag tagit på fem år. Hur länge vi lever vet man ju inte men i snitt har vi drygt 20 år att leva som pensionärer.

Men sedan då? Hur livet kommer att bli när man inte längre ska till jobbet varje dag är spännande att fundera på och många frågar vad jag ska göra i stället. Svaret får väl visa sig efterhand men idag längtar jag efter att få bestämma över min tid, kunna träna när jag vill och ge hunden mycket mer tid. En sommar på landet längtar jag också efter.14-06-25 Jordgubbar

Ett litet barnbarn har precis kommit in i vårt liv och att få följa Samuel på hans väg ut i livet ska bli väldigt mysigt. Lite jobb kan man ju tänka sig men det får bli i volontärform så jag inte behöver jobba så ofta.

Att plugga är något som jag återupptäckt så här på äldre dar. Jag tycker att det är fantastiskt att så mycket kunskap finns att hämta utan att det kostar något mer än studieböckerna. Det är kul att märka l att förmågan att lära sig nya saker finns kvar.

Ja, så här ser mina planer ut för den första tiden som pensionär. Jag hoppas på att kunna återkomma och berätta hur det gått!

 

Carina Blomberg

Arbeta på egna villkor – gå ner i arbetstid när pensionen närmar sig

worklife

I vår kontakt med blivande pensionärer får vi ofta höra att många vill styra sin tid. Fler får smak för att gradvis lämna arbetsmarknaden genom att gå ner i arbetstid de sista yrkesverksamma åren istället för att helt gå i pension från en dag till en annan. Men hur gör man det? Vad är tillåtet och möjligt?

I offentlig sektor pratar man om delpension. Inte som en rättighet utan som en möjlighet. Mycket uppskattad av de som omfattas av det men inte alla förunnat. Ofta handlar det om det ekonomiska utrymmet för stunden hos arbetsgivaren. Jag har hört talas om anställda på statlig myndighet som fått beskedet att delpension var något som erbjöds förra året men inte nu när budgeten är ansträngd.

På privata arbetsplatser heter det deltidspension eller flexpension. Här finns det en viktig skillnad. Flera branscher har kommit överens om hur finansieringen ska tryggas. Den anställde får en större avsättning till sin tjänstepension från dag ett för att kunna påverka sin arbetstid mellan 60-65 år. Arbetsgivaren borde vara mer välvilligt inställd när den anställde vill gå ner i arbetstid (eftersom det på sikt kommer finnas en pengapåse för ändamålet).

Att få en mer gynnsam mix av arbete och fritid utan att förlora för mycket pensionspengar är något många klurar över. Deltidspensionen är ett tecken i tiden. Intresset ökar för en mjukare avslutning på arbetslivet.

Dan Adolphson

Fyra knutar för 100 blivande pensionärer

planering

I veckan har jag haft mailkontakt med drygt 100 blivande pensionärer. De ser fram emot att styra sin tid, träffa barnbarn och kunna resa mer. Men att gå i pension kan också innebära ett administrativt bag of hurt. En prövning med penna, papper och ekonomipärmen ”På äldre dar” där man har sparat alla brev. Claes från Katrineholm har över 20 tjänstepensionsförsäkringar fördelade på flera olika håll. Så många försäkringsbolag, olika valalternativ och blanketter som ska skickas in. Han menar att man ska vara glad bara man får ut alla sina pengar.

Även om en pensionsprognos via Minpension.se löser mycket så finns det fyra problem:

Vad händer med mina pensionspengar vid dödsfall? Det måste gå att överblicka vilka försäkringar som har återbetalningsskydd och hur stor pengapåse som går till efterlevande.

Vad blir min pension efter skatt? Idag får man själv slå ihop alla inkomster och räkna ut månadsbeloppet efter skatt (även om Skatteverket kan hjälpa till).

Hur mycket kan mina månadsbelopp variera över tid? Det behövs en samlad bild över hur stor del av månadsbeloppen som omfattas av en garanti och vilka delar som inte gör det.

Hur fyller jag i alla blanketter? Det behöver bli enklare att hålla koll på alla försäkringar och vad olika val av utbetalningstid får för konsekvenser.

Pensionsmyndigheten och Minpension vill ta fram ett utbetalningsverktyg som löser just detta. Då krävs det att försäkringsbolagen hjälper till. Alla borde vara överens om att det finns mycket man kan förenkla för de blivande pensionärerna.

Dan Adolphson

Dags att söka sommarjobb?

9391822-sommar-jobbare-vid-an-20-2

Jag ser annonserna i tunnelbanan för sommarjobb för ungdomar en kylig dag i mars. Just idag känns sommaren avlägsen men rätt var det är så kommer den.

Att sommarjobba är ju bra ur många vinklar men faktiskt också för pensionen.  Det är kanske inget man tänker på men bra för framtiden. Många kommer att tjäna under 18 824 kronor på sitt sommarjobb vilket betyder att man inte betalar någon skatt på sitt sommarjobb. Men hamnar du över den gränsen så kommer du att få inbetalningar till den allmänna pensionen. Den ligger såklart långt in i framtiden men tänk på hur länge de här pengarna kommer att växa till sig. Är det så att du sommarjobbar inom kommunen får du också pengar inbetalda till en tjänstepension som heter AKAP-KL.

Att vi ska jobba längre har blivit något av ett mantra. Men egentligen handlar det om hur länge vi arbetar och vilken lön vi här och att vi helst också får inbetalningar till en tjänstepension. Så börjar man tjäna in pengar tidigt till pension gör det en stor skillnad.

 

Carna Blomberg

Ta inte bort försäkringen från tjänstepensionen

I USA har offentliganställda i New Jersey, Pennsylvania och Illinois blivit lovade pensioner med garantier som det saknas täckning för. De framtida utbetalningarna är större än vad som betalats in. Företagen har samma problem. Även i Europa och Asien är underfinansierade pensioner något som ständigt debatteras. Lösningen är att skifta över ett större ansvar på individen. Arbetsgivaren kan inte lova en viss pensionsnivå utan istället får individen en inbetalning till pensionen baserad på dagens lön. På försäkringsspråk heter det att man går från förmånsbestämd till premiebestämd pension. Det är inte ovanligt att andra saker försvinner i samma stund. Som att man blir av med sin garanti och möjlighet till livsvarig utbetalning. Välj själv hur pengarna ska förvaltas och försök avgöra hur länge du ska leva. You’re on your own.

I Sverige är arbetsgivarna och fackförbunden måna om att försäkringsinslagen finns kvar. De med kollektivavtalad tjänstepension får en traditionell försäkring med garanti och utbetalning livet ut. Valfriheten finns samtidigt för den som vill. Enligt SEBs Sparbarometer är pensionspengarna i traditionell försäkring svenskens största förmögenhet vid sidan om bostaden. Det ska vi vara glada över. Försäkring och tjänstepension hänger ihop.

Dan Adolphson

Kvinnor får mindre till pension än män

 

FrisörFortfarande, år 2015, ser vi stora skillnader mellan män och kvinnor när det gäller inbetalningar till tjänstepensionen.

Vi har tittat på alla kunders inbetalningar till tjänstepensionen hos AMF och då visar det sig att kvinnors inbetalningar ligger på 77 procent av männens.

Orsakerna är flera men lönen spelar förstås en stor roll! Om man tjänar över 36 300 kronor i månaden och har en kollektivavtalad tjänstepension så betalar arbetsgivaren in 30 procent till tjänstepensionen på den del som är över 36 300 kronor.

Deltid är en annan orsak till skillnaden. En tredjedel av alla kvinnor jobbar deltid medan bara 11 procent av männen gör det. Jag har också träffat kvinnor som har två deltidsjobb och då en bra inkomst. Men eftersom det är två arbetsgivare blir inbetalningarna till tjänstepensionen bara 4,5 procent per jobb.

Skillnaderna mellan män och kvinnor är störst bland de yngsta, 25-34 år och tydligast syns det bland privatanställda arbetare. Enligt SCBs undersökningar är det vanligt att unga kvinnor jobbar ”ofrivillig deltid” för att de inte har fått heltidsjobb.

 

Carina Blomberg

Är 65 år gränsen för ett längre arbetsliv?

agelimit

Pension är inte pengar som regnar från himlen. Det hänger ihop med jobbet. Efter ett bra arbetsliv kommer en bra pension. Eftersom vi lever längre måste vi också jobba längre så att vi kan trygga våra framtida pensioner. Känns det bekant?

Pensionsåldersutredningen gjorde ett stort nummer av att 65 år är det mentala riktmärket för pensionering. Därför föreslogs höjda åldersgränser för pensionen så att fler skulle kunna få möjlighet att vara kvar i yrkeslivet. Men för att få fler att arbeta behöver också åldersgränserna för sjukpenning, arbetslöshetsersättning och sjukersättning följa med.

Igår kom Socialförsäkringsutredningen med sitt slutbetänkande. Här låter det annorlunda. Förslagen om att höja åldersgränserna lyser med sin frånvaro. Istället slår man fast att sjukpenningtalet är störst bland de äldsta, 60-64 år. De som beviljats sjukersättning uppnår sedan den allmänna pensionsåldern. Ohälsan försvinner alltså från statistiken men samtidigt kommer man inte tillrätta med att vi borde gå i pension senare.

Om man politiskt håll vill skapa förutsättningar för ett arbetsliv efter 65 år måste man diskutera förslag som gör det möjligt för stora grupper att arbeta vidare på egna villkor. Som det ser ut nu riskerar vi att få ett A- och B-lag där bara de starka och friska kan mäkta med ett längre arbetsliv.

Dan Adolphson

Orange kuvert på väg ut

Det orange kuvertet är på väg ut på två sätt, dels skickas det ut över landet just nu och dels finns uppgifterna digitalt. Om du loggar in på Pensionsmyndighetens hemsida så kan du se uppgifterna redan nu och där kan man också avbeställa pappersutskicken.

Men det orange kuvertet är som vanligt inte hela sanningen. Det visar inte tjänstepensioner som är en allt viktigare del av pensionen. I snitt har AMFs pensionärskunder drygt 3 000 i månaden från sin tjänstepension. Helheten hittar du på Minpension.se och där finns också ditt privata pensionssparande med.

Jag kollade just med vår kundtjänst vad det kommer för frågor om det orange kuvertet. Vi får en del frågor om hur man byter sina premiepensionsfonder.  AMF kan inte se vilka PPM fonder du har, det är uppgifter som du hittar hos Pensionsmyndigheten och där är också där du kan byta. Andra frågor rör vår traditionella försäkring och hur den ser ut (per 2014-06-30):

trad

 

 

 

 

 
Carina Blomberg

Pensionsval är något som mognar fram

kortauttag 

Pensionsval, sug på den. Helst inte tänker många mitt i yrkeslivet. På senare år har intresset falnat för att välja fonder för sin premiepension eller att välja pensionsbolag för sin tjänstepension. Det är inte så konstigt. Om man inte gör något val så får man alternativ som staten och arbetsmarknadens parter går i god för. Icke-valen för både premiepensionen och den kollektivavtalade tjänstepensionen har haft en god värdeutveckling och har genomgående mycket låga avgifter. Den som vill vara aktiv har fortsatt möjlighet att vara det. Men den stora massan är, handen på hjärtat, inte så intresserade av att engagera sig.

Däremot händer det något när det är dags att gå i pension. På AMF märker vi att intresset för att välja ökar betydligt bland våra blivande pensionärer. Fler upptäcker att man kan styra när och hur pengarna betalas ut. Trenden för tjänstepensionen är tydlig. Gärna snabbare men inte senare. Korta uttagstider ökar på bekostnad av utbetalning livet ut. Och även om 65 år är normen för många ser vi att ett större antal 61-64 åringar är intresserade av att påbörja utbetalning av sin tjänstepension än de som väljer att vänta till 66 eller 67 år. Valfrihet är bra men blir det som man har tänkt sig? Vad händer när tjänstepensionen tar slut och man ska leva på allmän pension och eventuellt privat sparande?

Regeringen vill att Inspektionen för socialförsäkringen kartlägger de tidsbegränsade uttagen och vad de får för effekter för samhälle och individ. Det är en utmärkt idé.

Dan Adolphson