Det är bara de äldre som hörs

När pensionssystemet diskuteras i den offentliga debatten är det nästan aldrig yngre människor som har synpunkter. Oftast är det istället de som är lite äldre som har åsikter och då nästan alltid negativa sådana.  I onsdagens SvD tyckte till exempel KG Scherman att politikerna mörkar om pensionen. Och någon vecka tidigare såg jag rubriken ”Pensionerna spekuleras bort på börsen”

Det är självklart positivt att systemet debatteras och diskuteras och att nackdelarna lyfts fram liksom fördelarna. Men jag kan tycka att det är olyckligt att de som är yngre och faktiskt de som i störst utsträckning kommer att leva med det nya pensionssystemet, aldrig riktigt kommer till tals.

Vi gjorde en undersökning för några år sedan om bland annat inställningen till att göra egna val. Bland de yngre tillfrågade var inställningen klart positiv, närmare 8 av 10, tyckte att det var bra att man kunde välja hur ens pension skulle förvaltas. Bland de tillfrågade som var mellan 41-55 år tyckte bara drygt hälften att det var bra, och närmare 4 av 10 tyckte att det var dåligt.

I samma undersökning frågade vi om vad man tyckte om det ökade ansvaret för den egna pensionen. Även där var skillnaderna väldigt stor mellan yngre och äldre.
 
Oavsett vad vi diskuterar måste vi komma ihåg att alla har sin egen verklighetsbeskrivning. Och när vi som har passerat 40-strecket pratar pensionssystemet, kan vi inte automatiskt göra oss till talespersoner även för den yngre generationen – vi måste ta reda på vad de tycker först.

Anna Allerstrand

Om Anna Allerstrand

Anna Allerstrand har jobbat på AMF som trygghetsekonom 2000-2010. Vi hänvisar istället till AMFs nuvarande trygghetsekonom Dan Adolphson (dan.adolphson@amf.se).

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *