Se upp för bluffmakare som vill åt din premiepension

Det har varit en närmast explosionsartad uppkomst av aktörer som vill hjälpa dig att placera din premiepension. I de flesta fall erbjuder man sina tjänster via telefonförsäljning men marknadsföring sker även vitt och brett på Internet. Det finns två olika inriktningar:

  • Företag som ägnar sig åt fondbyten av premiepensionen mot betalning. De behöver då din personliga PPM-kod och genomför fondbyten via PPM åt dig. För den verksamheten krävs tillståndsplikt från Finansinspektionen.
  • Privatpersoner och företag som säljer prenumerationer av nyhetsmail om premiepensionen mot betalning. Du får sedan själv agera och byta premiepensionsfonder. Det är inte rådgivning i lagens mening utan allmängiltiga tips till en bred målgrupp.

Den senare kategorin vill jag starkt varna för. Jag har tidigare här på Pensionsbloggen avrått från att betala för nyhetsbrev där avsändarna är amatörer som inte står under Finansinspektionens tillsyn.

Dagens Nyheter och SVT Plus har i dagarna rapporterat om ett företag som skickar fakturor för prenumerationer av nyhetsmail som inte är beställda. Aftonbladet och Oskarshamns-Tidningen har även fått uppgifter om telefonsäljare som påstår att de ringer från PPM. Tvivelaktiga affärsmetoder finns det tydligen gott om.

Dan Adolphson