Få koll med hjälp av Min Pension

Jag pratade med en kompis i helgen som är hyfsat engagerad och intresserad av sin pension. Han undrade om det gick att få en samlad bild av pensionen, utan att själv behöva samla massa papper i en pärm.

Och det finns ju faktiskt ett ställe där informationen finns, www.minpension.se. Min Pension är ett samarbete mellan staten och pensionsbolagen och hemsidan ger dig en samlad bild över pensionen.

Förutom att du kan få information om hur pensionssystemet fungerar kan du också se dina egna uppgifter. Alla bolag är dock inte med ännu och det går inte automatiskt att se vilket privat pensionssparande du har, men du kan lägga in det själv så att prognosen blir mer korrekt.

Där kan du också göra beräkningar och se hur resultatet förändras om du ändrar pensionsålder till exempel, eller ändrar antaganden om avkastningen.

Även om minpension.se ännu inte är fullt utvecklat med alla pensionsbolag och alla sparformer är hemsidan absolut värt ett besök.

Jag vet, både via undersökningar och egna erfarenheter, att många saknar information och kunskap och därmed kontroll över sin pension. Då kan ett besök på minpension.se vara ett första steg i rätt riktning.

Anna Allerstrand

Om Anna Allerstrand

Anna Allerstrand har jobbat på AMF som trygghetsekonom 2000-2010. Vi hänvisar istället till AMFs nuvarande trygghetsekonom Dan Adolphson (dan.adolphson@amf.se).