Jämna ut pensionsskillnaderna – passa på före 31 januari

Det ringde en kvinna i förmiddags som berättade att hennes man under flera år fört över sin premiepension till henne. Men nu skulle de skiljas och hon undrade om överföringen kunde fortsätta även efter skilsmässan.

Tyvärr är det inte möjligt. Det är bara maka/make/registrerar partner som kan ta emot överförd premiepension och skiljer man sig upphör överföringen. Men det som en gång har förts över kan aldrig tas tillbaka.

Tyvärr är det inte många som utnyttjar den här möjligheten att jämna ut pensionsskillnader. Under 2008 var det bara knappt 8 000 personer som gjorde överföringen. Om du i fortsättningen vill jämna ut pensionsskillnaderna i familjen ska du före den 31 januari meddela Pensionsmyndigheten, På deras hemsida laddar du hem en blankett som du fyller i och skickar tillbaka. 

Anna Allerstrand

Om Anna Allerstrand

Anna Allerstrand har jobbat på AMF som trygghetsekonom 2000-2010. Vi hänvisar istället till AMFs nuvarande trygghetsekonom Dan Adolphson (dan.adolphson@amf.se).