Små barn ger rätt till pension

När man har små barn är det rätt ofta som inkomsterna blir lägre. Det kan bero på planerad föräldraledighet, vård av sjuka barn eller deltid som gör att ekonomin krymper något. Med lägre lön kommer oftast en lägre pension, men när orsaken beror på barnen gäller faktiskt andra regler än normalt.

I pensionssystemet finns nämligen något som heter pensionsrätt för barnår. Barnårsrätterna innebär att den förälder som har lägst inkomst får extra pensionsrätter under barnets fyra första år.

Pensionsmyndigheten räknar ut hur mycket det blir och det sker automatiskt. Det enda är om ni vill ändra, så att den andra föräldern ska få barnårsrätterna istället för den med lägst inkomst, då ska den anmälan in till Pensionsmyndigheten senast den 31 januari.

Anna Allerstrand

Om Anna Allerstrand

Anna Allerstrand har jobbat på AMF som trygghetsekonom 2000-2010. Vi hänvisar istället till AMFs nuvarande trygghetsekonom Dan Adolphson (dan.adolphson@amf.se).