Vi blir äldre och äldre – och friskare

Vi blir bara äldre och äldre – och dessutom friskare. Vissa rapporter säger att nästa generation kommer att innehålla väldigt många fler hundraåringar än idag.

Vi har ingen lagstadgad pensionsålder men 65 år lever ändå kvar hos de flesta som en slags bortre gräns för yrkeslivet. Många önskar dessutom att gå i pension redan vid 60 års ålder. I höstas gjorde vi en undersökning bland privatanställda arbetare där endast en av fem tillfrågade kan tänka sig att jobba längre än 65 år. Andra undersökningar i andra grupper säger ungefär likadant.

Om samma inställning till att arbeta på ålderns höst håller i sig kan det bli problem i framtiden.

Statistiska centralbyrån säger i ett pressmeddelande från 2009: ”SCB:s senaste befolkningsprognos utgör grunden för prognosen. Under prognosperioden fram till år 2030 väntas befolkningen öka med cirka 900 000. Större delen av ökningen utgörs av personer som är 65 år eller äldre. Antalet i yrkesaktiv ålder väntas endast att öka med 40 000. Vore det inte för invandringsöverskottet skulle antal personer i yrkesaktiv ålder minska”

I en färsk undersökning som AMF har gjort fick man frågan om vad man tror blir viktigast som pensionär. Det som kom högst var hälsan och den egna ekonomin.

Det som är lite förvånande och till viss del oroväckande är att nästan ingen tyckte att det var viktigt hur det går för Sverige.

Med tanke på det som händer just nu med bromsar och annat tycker jag det är beklagligt att så få sätter samband mellan den egna ekonomi och landets.

Om du funderar ett ögonblick på hur du vill ha det när du blir äldre och tar en stund till att sätta dig in i hur systemet fungerar, ökar möjligheten att framtiden blir så som du önskar.

Anna Allerstrand

Om Anna Allerstrand

Anna Allerstrand har jobbat på AMF som trygghetsekonom 2000-2010. Vi hänvisar istället till AMFs nuvarande trygghetsekonom Dan Adolphson (dan.adolphson@amf.se).