Svenskar och danskar trivs med livet

Jag såg en liten blänkare i dagens DN om att svenskar och danskar är mest nöjda med livet i allmänhet. Enligt TT-meddelandet så visar en undersökning bland EUs medborgare att vi skandinaver är mer positiva över lag än övriga Europa. Även på det ekonomiska planet är vi mer positiva än våra kompisar ute i Europa.

Svenska pensionärer trivs också med livet. En undersökning vi gjorde för några år sedan bland pensionärer i åldern 62-80 år visade att 9 av 10 tillfrågade trivdes bra eller mycket bra med tillvaron.

Och svenska pensionärer inte bara trivs med livet, de har det bra också. I alla fall om man får tro statistiken från EU, även om danska pensionärer verkar vara lyckligast.

I samband med att vi publicerade statistiken fick jag många samtal från pensionärer som inte alls kände igen sig i statistiken, utan upplevde sin egen situation som svår av olika orsaker.

Och visst är det så, att vi har det bra jämfört med många andra, men allting är relativt och statistik och siffror säger faktiskt inte allt.

Anna Allerstrand

Om Anna Allerstrand

Anna Allerstrand har jobbat på AMF som trygghetsekonom 2000-2010. Vi hänvisar istället till AMFs nuvarande trygghetsekonom Dan Adolphson (dan.adolphson@amf.se).