Hur avkastningen kan bli sämre på grund av rådgivarna

Förra veckan pågick det en debatt i tidningarna om hur de stora massbytena inom premiepensionssystemet förstör avkastningen i fonderna. Det är en komplicerad apparat det där.

Enligt en Prosperaundersökning har 12 procent av pensionsspararna anlitat ett ”förvaltarbolag”, dvs en rådgivare som gör bytena inom premiepensionssystemet för kundernas räkning. Rådgivarna står för 55 procent av de 4,5 miljoner byten som gjordes förra året.

Vad som händer är att en sparare betalar en rådgivare runt 600 kronor om året för att få hjälp med sin premiepension, då den är viktig. Man betalar bort sitt dåliga samvete över en sak som man inte hinner med eller känner att man kan tillräckligt mycket om (eftersom det finns ganska lite hjälp att tillgå via systemet). Vilket är helt ok, det är klart att man ska känna sig lugn över sin pension och om man känner sig osäker ska man ta hjälp, inga problem så långt. Förutom att det finns rätt många dåliga rådgivare och att det är en väldigt dyr tjänst kanske.

Rådgivarna är väldigt offensiva med att sälja sina tjänster via telefon, de drar in många kunder, får varje kunds pinkod och gör automatiserade massbyten för alla sina kunder samtidigt. Det är här det börjar bli problematiskt. De flesta fonder är gjorda för långsiktiga placeringar. Om rådgivare säljer och köper fondandelar för extremt stora belopp med viss frekvens blir det stora slag i fonderna. Förvaltaren måste snabbt sälja papper för att få fram pengar att betala ut från fonden, och det är ju sällan att allt går som smort – förvaltaren kanske vill bli av med andra papper än marknaden vill köpa just då. Det gör att avkastningen i fonden kan bli sämre. Alternativt får fonden hålla en hög likviditet från början för att klara av att hantera de oförberedda och kortsiktiga in- och uttagen ur fonden vid en inte alltid önskvärd tidpunkt. En hög likviditet blir en alternativkostnad för att istället investera pengarna i något som ökar i värde. Det drabbar de kunder som är kvar i fonden genom att de får lägre andelsvärden.

Diskussionen som pågår är att det måste vara frivilligt för ett fondbolag att ha sina fonder tillgängliga via rådgivarna och att åtgärder måste vidtas för att stoppa massflyttarna. Några fondbolag har redan lämnat premiepensionssystemet på grund av det här och fler kommer att vilja lämna om det inte blir någon bättring. Det vore synd. Istället för att de dåliga fonderna som inte många investerar i försvinner, blir det de bästa fonderna som kommer att lämna systemet. Tyvärr blir det vi, småspararna, som drabbas i slutänden.

Jessica Benninge