Pensionsrapporten 2010

På AMF gör vi många undersökningar. Vi frågar ofta våra kunder om vad de tycker i olika frågor, vad som är viktigt när det gäller pensionssparande och hur väl man känner till olika områden.

Nu har vi för första gången sammanställt det vi fått veta under året i en rapport, Pensionsrapport 2010. Den kommer att komma ut en gång om året.

I årets rapport ser vi tre trender som är värda att uppmärksammas.

I framtiden kommer det att bli en större spridning i pensionsutfallen. Det vill säga att två individer med ungefär samma löneutveckling och som arbetat lika länge kommer att få olika stora pensioner. Vi kommer att placera våra pensionspengar på olika sätt och välja att ta ut dem på kortare eller längre tid. För vissa passar det bäst att ta ut delar av pensionen under kort tid när man känner sig frisk men för andra gäller det att få pengarna att räcka till ett långt liv. 

I Sverige kommer vi in i arbetslivet senare än i de flesta andra EU-länder. Snittåldern för etablering på arbetsmarknaden är idag 28 år. Vi lämnar arbetslivet ett år senare än för tjugo år sedan, vid 63 års ålder. Det här gör att vi behöver jobba lite längre upp i åren. Antalet år som vi lever som pensionärer kommer ändå att öka eftersom medellivslängden stiger hela tiden

På sikt blir det färre yngre människor som ska bära fler äldre. Idag är det 3,7 personer i yrkesverksam ålder på varje pensionär. De kommande 40 åren sjunker andelen yrkesverksamma till 2,5 personer per äldre. De som går i pension under den perioden kommer att ha krav på både ett gott liv med hög livskvalitet och på god service när det gäller vård och omsorg om och när vi behöver det. 

Det ska bli spännande att se hur diskussionen om de här frågorna kommer att föras den närmaste tiden.

Carina Blomberg

Om Carina Blomberg

Carina Blomberg har jobbat på AMF som trygghetsekonom 2010-2015. Vi hänvisar istället till AMFs nuvarande trygghetsekonom Dan Adolphson (dan.adolphson@amf.se).