Att vara snäll smäller högt

Jag läste nyligen en undersökning som United Minds låtit genomföra som tydligt visar på hur vi svenskar har ändrat synen på status de senaste åren. Att vara allmänbildad, vara duktig på sitt arbete, vare en engagerad förälder och att vara snäll ligger på absoluta topplistan. Vår beundran för egenskaper som faktiskt kan vara till verklig nytta har ökat; att kunna tala många språk flytande, lägga tid och pengar på att hjälpa behövande människor, vara en duktig talare och att vara underhållande och rolig (plats 12). Däremot ligger att ha en välbesökt blogg (tur att inte flera miljoner läser den här :)) och en fullbokad almanacka bland de lägsta, och det som tappar mest (från plats nr åtta 2006 till nr nitton 2010) är att ha många vänner. Här talar vi efter Facebooks inträde i världen och inte i verkliga livet. På Facebook har många vänner fått en ytlig klang. Det som är lite exklusivt och svårt upplever man som statusfyllt – det är inte längre status om alltför många har det.

Det enda på listan som har med ägande att göra är den ihoparbetade förmögenheten (se ett av mina tidigare blogginlägg), och tyngdpunkten ligger på ihoparbetad, då en ärvd förmögenhet inte har samma status.

Statustoppen i Sverige:
1 Vara allmänbildad
2 Vara duktig på sitt arbete
3 Vara en engagerad och duktig förälder
4 Att vara snäll
5 Att flytande kunna tala många språk
6 Ha en egen hoparbetad förmögenhet
7 Kunna bestämma över sin egen arbetstid
8 Lägga tid och pengar på att hjälpa behövande människor
9 Ha ett långt och stabilt äktenskap
10 Ha en klar och tydlig livsåskådning

Jag vill omge mig med människor som är snälla. Inte bara till jul. Enligt listan ovan så kommer min jul bl a att se ut som följer: läsa alla dagstidningar hela julen, jobba alla mellandagar, vara snäll, gå runt och prata/läsa spanska så att jag blir bättre på det, vara oerhört rolig och underhållande och jobba lite mer på att spara pengar (förmögenhet är tyvärr att ta i) samt ge en del av det till behövande.

God Jul allihop, var snälla mot varandra.

Jessica Benninge