Äntligen dags för privatekonomi i skolan

Nu har skolorna börjat sina marknadsföringskampanjer inför årets gymnasieval. Om jag räknar rätt är det 95:ornas tur att välja till gymnasiet. Det finns många skolor med olika inriktningar att välja på. Som elev, och förälder också för den delen, är det inte alltid lätt att hitta rätt skola. För att inte tala om linjevalet! I jämförelse är det faktiskt riktigt enkelt att välja för sin pension, och lättare att ändra också.  

I höst har vi en ny gymnasieskola med en ny läroplan, GY2011. Den finns i sin helhet på www.skolverket.se. En efterlängtad nyhet är att privatekonomi kommer in i de kurser i samhällskunskap som alla läser. Så här står det om vad som ska ingå: 

”Privatekonomi. Hushållets inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. Konsumenträtt samt konsumtion i förhållande till behov och resurser. Hur privatekonomin påverkas av samhällsekonomiska förändringar.” 

I ämnet matematik ska också privatekonomi finnas med i form av problemlösning. 

Det här kommer att ge våra ungdomar bättre verktyg att klara sig på egen hand när de själva ska sköta sin ekonomi i framtiden. 

Carina Blomberg

Om Carina Blomberg

Carina Blomberg har jobbat på AMF som trygghetsekonom 2010-2015. Vi hänvisar istället till AMFs nuvarande trygghetsekonom Dan Adolphson (dan.adolphson@amf.se).