Deltid med små barn

Jag fick en fråga från en kund som funderade på att han och hans fru båda skulle gåner lite i arbetstid för att få ihop livet med jobb och småbarn bättre. 

Han undrade hur mycket det skulle påverka insättningarna till pensionen. För familjen kan det vara smart att både går ner lite i arbetstid. Hur mycket man förlorar i pension beror på vad man tjänar från början, hur mycket man minskar sin arbetstid och hur länge man jobbar deltid. 

I den allmänna pensionen, som betalas in för lön upp till 32 500 kronor i månaden, finns det en viss kompensation för bortfallet i inkomst i barnårsrätten. Den barnårsrätten får man för de fyra första åren i barnets liv men bara för ett barn i taget. På Pensionsmyndighetens hemsida finns Pensionslabbet, där man kan simulera hur mycket pensionen påverkas vid deltid. Det är fortfarande 18,5% av din lön som blir pensionspengar men lönen är ju lägre.

Även tjänstepensionen påverkas av deltiden. Här kompenseras man inte utan insättningarna till pensionen blir helt enkelt mindre. Hur mycket mindre beror på vilket avtalsområde man tillhör och hur mycket man tjänar.

För just den här kunden blev resultatet att det skulle bli en dryg tusenlapp mindre i pensionsavsättningar i månaden. Eftersom de inte tänkte jobba deltid under väldigt många år tyckte han att det var en rimlig summa för att få gladare barn och föräldrar. Dessutom tänkte de försöka spara lite extra i privat pensionssparande.

Carina Blomberg

Om Carina Blomberg

Carina Blomberg har jobbat på AMF som trygghetsekonom 2010-2015. Vi hänvisar istället till AMFs nuvarande trygghetsekonom Dan Adolphson (dan.adolphson@amf.se).