Almedalen ett år senare: ”Avskaffa pensionärerna!”

Förslaget är inte mitt, utan kommer lite oväntat från Karl Erik Olsson, ordförande för Sveriges Pensionärsförbund. Hans poäng var nog inte ett återinförande av ättestupa, inte heller att vi tvingas arbeta till dess att vi stupar. Utan att synen på att pensionärer är pensionärer och inte kan arbeta eller bidra.

Som pensionsfrågekramare kunde jag under två dagar i Almedalen glädja mig åt att frågan inte bara diskuteras – utan att det även arbetas på flera håll för att lösa de stora och viktiga frågorna: hur ska vi möjliggöra för människor att arbeta längre? Hur ska vi möta utmaningarna med att vi lever allt längre och att en allt större del av befolkningen utgörs av äldre? Pensionsspararnas kunskapsunderläge i förhållande till pensionsbolagen? Frågor som vi pekade på behovet av att prata om vid förra årets Almedalsvecka.

Nu är det dags att hitta de konkreta lösningarna på problemet, och där måste vi alla hjälpas åt, bransch, arbetsmarknadens parter och politikerna.

Tomas Flodén, gästbloggare och stabschef AMF

Om Carina Blomberg

Carina Blomberg har jobbat på AMF som trygghetsekonom 2010-2015. Vi hänvisar istället till AMFs nuvarande trygghetsekonom Dan Adolphson (dan.adolphson@amf.se).