Snålblåst på börserna

Det har blåst snålt på de internationella börserna liksom på den svenska börsen den senaste tiden. Vi har sett hur värdet på fondsparandet minskat eftersom fonderna är direkt beroende av hur den marknad där placeringarna finns går. I tidningarna kan vi läsa att livbolagen blir hårt pressade av den finansiella oron. Ett exempel är Länsförsäkringar Liv som stänger sin traditionella försäkring för nya sparare. 

Börsnedgången kommer även att påverka dig som sparar i traditionell försäkring. Men en traditionell försäkring med avkastningsränta fungerar annorlunda än fonder. Det traditionella sparandet är tänkt för långsiktigt sparande och byggt för att inte svänga lika snabbt i värde utan jämna ut effekterna över tid. I grunden finns en garanti som gör att de insatta pengarna skall finnas kvar och ovanpå garantin finns en återbäringsränta. 

Men hur ska man då veta att pengarna är säkra? De flesta av AMF:s kunder sparar i en traditionell försäkring. Där finns ett mått som visar företagens förmåga att stå för det man lovat och det kallas solvensgraden. När AMF räknar ut sin solvensgrad så ställs marknadsvärdet på bolagets totala tillgångar i relation till vad som har garanterats kunderna i form av garanterade framtida försäkringsbelopp. 

AMF har den starkaste solvensgraden av alla livbolag. Det betyder att värdet på tillgångarna är mer än dubbelt så stort som det bolaget garanterat. Finansinspektionen håller löpande koll på att alla bolag sköter sig och har tillräckligt med pengar för det man garanterat. Så du som har en traditionell försäkring hos AMF kan ändå räkna med en lugnare resa framöver.

Carina Blomberg

Om Carina Blomberg

Carina Blomberg har jobbat på AMF som trygghetsekonom 2010-2015. Vi hänvisar istället till AMFs nuvarande trygghetsekonom Dan Adolphson (dan.adolphson@amf.se).