Tjänstepensionen är värd att engagera sig i

I januari 2012 får alla 1,1 miljoner anställda inom kommuner och landsting kraftigt sänkta avgifter för sina tjänstepensioner. Som sista stora kollektivavtalsområde har parterna inom avtalet KAP-KL fastställt villkoren förde bolag som får leverera tjänstepension från 2012. I genomsnitt kommer avgifterna att sänkas med 62 procent. 2014 införs också flytträtt så att man kan flytta gammalt kapital till ett nytt bolag. Kan det här vara värt att engagera sig i när det är så mycket annat man ska hinna med? 

I en undersökning ställde vi frågan hur mycket man tror att en sjuksköterska har i pensionskapital när han/hon kommer fram till 65-årsdagen.

De flesta, ungefär hälften, svarade ”Vet inte” och de som ville gissa trodde någonstansmellan 250 000 och 750 000 kronor. I själva verket växer bara tjänstepensionen Kap-KL för en 25-åring som börjar jobba nu och fortsätter fram till 65år till 1,7 miljoner kronor. Och sedan tillkommer den allmänna pensionen och kanske ett privat sparande.

 Om du jobbar inom kommun eller landsting kan det också vara bra att veta att tjänstepensionen som heter KAP-KL har den lägsta inträdesåldern, 21 år, och att man får premier inbetalda även efter 65 år, om man väljer eller har möjligheten att fortsätta jobba. 

Så, svaret på frågan om det är värt att engagera sig i tjänstepensionen är ja. Det är faktisktbara var femte anställd inom kommun och landsting som gör ett aktivt val idag, så kanske kan det bli lite fler nu. Tjänstepensionen kommer att utgöra en stor och viktig del av pensionen och det rör sig om stora pengar som man samlar ihop under ett arbetsliv. 

 

Carina Blomberg

Om Carina Blomberg

Carina Blomberg har jobbat på AMF som trygghetsekonom 2010-2015. Vi hänvisar istället till AMFs nuvarande trygghetsekonom Dan Adolphson (dan.adolphson@amf.se).