Lättläst för alla

AMF och Centrum för Lättläst har gjort ett gemensamt arbete med att skapa lättlästa sidor på vår hemsida. http://www.amf.se/Lattlast1/ 

Nu när jag läser sidorna under Lättläst känns det rätt skönt. Svårare än så här borde det inte vara i något sammanhang. Innehållet är ju faktiskt detsamma här som det som fyller många och långa sidor på andra håll. Nu fick jag inspiration till att kolla områden som jag tycker är svåra. Varför ska man lägga ner tid på att läsa längre texter än nödvändigt egentligen? 

Bilen – krångligt att förstå det mesta under huven. Nej – inga lättlästa sidor. Elen – avtalen är ju svåra. Inte här heller! Men kanske mobilen? Den är ju inte svår att använda men det finns säkert många fler extrafunktioner jag skulle kunna använda om jag bara hittade dem. Nähä, inte där heller. Det verkar finnas utrymme för många fler Lättlästa sidor. 

Carina Blomberg

 

 

 

Om Carina Blomberg

Carina Blomberg har jobbat på AMF som trygghetsekonom 2010-2015. Vi hänvisar istället till AMFs nuvarande trygghetsekonom Dan Adolphson (dan.adolphson@amf.se).