Baby time!

Jag får frågor kring vad som händer med pengarna till pensionen när man är föräldraledig.Så här på våren ser man fler och fler små barn med sina föräldrar ute på stan. Även här på kontoret har en av mina kollegor fått sin efterlängtade lilla tjej, det blev en liten Vera. 

Till den allmänna pensionen tjänar man in pensionsrätter när man är föräldraledig. Dessutom får du pensionsrätter för barnår för de fyra första åren i barnets liv. Det är tänkt som en kompensation medan man är föräldraledig eller om man går ner i arbetstid de första åren. Man får bara barnår för ett barn i taget. 

För tjänstepensionen ser reglerna lite olika ut beroende på var man jobbar. Under föräldraledigheten betalar inte arbetsgivaren in premier till tjänstepensionen utan istället är det en premiebefrielseförsäkring som betalar in premierna. Det vanligaste är att premierna betalas in under 11-13 månader. 

Om du jobbar som privatanställd arbetare eller inom kommun- eller landsting ska du själv göra en anmälan att du tänker vara föräldraledig för att premierna till tjänstepensionen ska betalas in.

 Hör med personalavdelningen vad som gäller för dig under föräldraledigheten.

 

Carina Blomberg

 

 

Om Carina Blomberg

Carina Blomberg har jobbat på AMF som trygghetsekonom 2010-2015. Vi hänvisar istället till AMFs nuvarande trygghetsekonom Dan Adolphson (dan.adolphson@amf.se).