Flytta pensionssparande

Vi får ofta frågor som rör vilka pensionspengar man får flytta och hur man gör.En statlig utredning pågår och ska komma med ett förslag till förändringar till sommaren men redan nu finns flytträtt på privat pensionssparande och för tjänstepensioner för privatanställda arbetare och tjänstemän. Inom kommun och landstingsområdet införs flytträtt på allt kapital från 2014. 

Ofta tänker man kanske att det inte kan vara svårare att flytta pensionskapital än vilket annat bankkapital som helst. Det stämmer om det är en fondförsäkring man vill flytta. Men om det i stället gäller en traditionell försäkring så blir beräkningarna svårare att göra. Det beror på att det finns både ett garanterat kapital och ett tilläggsbelopp att räkna på. 

Därför är det viktigt att ta reda på vad händer med dina pengar när du flyttar. Ring och kolla med det bolag som förvaltar din pension, hur mycket pengar du får med dig om du flyttar en traditionell försäkring.

Det kan också vara värt besväret att ta reda på vilket kapital som blir garanterat i det nya bolaget och likaså vilka avgifter som gäller. Avgifter finns dels på kapitalet och dels som en engångsavgift för själva flytten. 

konsumenternas.se finns bra jämförelser på avgifter inom olika avtalsområden. Dagens Nyheter har också skrivit om flytträtt nyligen: flytträtt 

Carina Blomberg

Om Carina Blomberg

Carina Blomberg har jobbat på AMF som trygghetsekonom 2010-2015. Vi hänvisar istället till AMFs nuvarande trygghetsekonom Dan Adolphson (dan.adolphson@amf.se).