Samverkan i Almedalen 2012

Kontoret känns tyst och stilla efter några intensiva dagar i Visby. Där pågår under Almedalsveckan 1800 seminarier inom alla områden man kan tänka sig.

Varje lokal, trädgård och öppen yta är upptagen och där pågår en presentation ellernågra står där ivriga att presentera sin idé eller organisation för dig.

Jag tittade in i Domkyrkan och till och med där pågick ett seminarium. Vackrare och mer stämningsfull miljö är svår att tänka sig. Det skulle väl i så fall vara den trädgård invid ruinen Helge and där AMF höll sitt seminarium på temat Samverkan. Utgångspunkten för seminariet var en undersökning som, ännu en gång, visade hur svårt det är att ta reda på allt om sin pension. 

Men det kom upp goda idéer för att förenkla för oss konsumenter. Att se på varje lönebesked hur mycket som betalats in till pensionen den här månaden och få en sammanställning på deklarationen på inbetalda pensionsbelopp låter som bra idéer. Minpension.se har nu uppgifter om 98 % av allt pensionskapital så där finns mer och mer heltäckande uppgifter. De sista som väntar på kompletta uppgifter är de som jobbar inom kommun- och landsting. 

Det verkar också som om bolagen som arbetar med tjänstepensioner är intresserade av att arbeta kring gemensamma frågor i en tjänstepensionsgrupp. 

Så det går framåt även om allt tar tid! 

Carina Blomberg

 

Om Carina Blomberg

Carina Blomberg har jobbat på AMF som trygghetsekonom 2010-2015. Vi hänvisar istället till AMFs nuvarande trygghetsekonom Dan Adolphson (dan.adolphson@amf.se).