Gästbloggare Annelie Götbring, hållbarhetsansvarig på AMF

Jag gillar att det pratas mycket om etik och hållbarhet i olika forum just nu. Men det ska inte bara pratas, agerandet måste också till. Långsiktighet är grundstommen för allt pensionsarbete och hos oss diskuterar vi väldigt mycket kring hur vi som bolag agerar ansvarsfullt och för kundernas bästa. Hög avkastning ja, men inte till vilket pris som helst, kan man sammanfatta vad våra kunder sa i en panelundersökning vi gjort kring hållbarhetsfrågor.

Samma undersökning gav oss besked att kunderna vill att vi minimerar pappersutskicken och istället erbjuder information digitalt, och det jobbar vi hårt med.  Vi satte målet att pappersutskicken ska ner med 75 % till 2014 jämfört med nivån 2010, och vi är på god väg.

Vi fortsätter utveckla vårt virtuella kundkontor så att du ska kunna utföra ännu fler uppgifter själv med ökad transparens. Redan nu kan fondkunder se sitt planerade fondbyte och makulera det utan att blanketter behövs. Fler förenklingar kommer successivt under hösten, bland annat möjligheten att själv kunna ändra utbetalningsålder och utbetalningstid. Lösningen bygger på att man har e-legitimation för att verifiera sin identitet. Förutom att miljön skonas så är målet att man som kund ska uppleva det lättare att ta av egen kraft välinformerade beslut.

Annelie Götbring

 

Om Carina Blomberg

Carina Blomberg har jobbat på AMF som trygghetsekonom 2010-2015. Vi hänvisar istället till AMFs nuvarande trygghetsekonom Dan Adolphson (dan.adolphson@amf.se).