”Den som är satt i skuld är icke fri”

Igår var det återigen dags för Sveriges kanske största sparevent, Avanza forum. För den som inte känner till detta kan ordet ”forum” ge en fingervisning. Ordet kommer från latin och betyder ”mötesplats, offentligt rum”. Det var den plats där de fria romarna kunde mötas och diskutera viktiga frågor.
Mycket folk i Globen
Även om forumet har förändrats under årens lopp är dess kärna densamma: människor möts, diskutera och utbyter idéer, lär sig nya saker och utvecklas. AMF Fonder var som vanligt där för att prata om fondernas utveckling och våra förvaltare gjorde sitt bästa för att förklara sitt jobb på ett så enkelt sätt som möjligt.

Många ansedda personer var inbjudna till paneldiskussion, bl.a. Anders Borg, Peter Wolodarski och Lukas Lundin, men det som intresserade mig mest var vice riksbankschefens (Kerstin af Jochnick) syn på ekonomin. Hon berättade om den nuvarande räntan och orosmålen som ligger över de svenska hushållen. Hushållen har idag en historiskt hög skuldsättningsgrad. Riksbanken ska, i den mån det är möjligt, bidra till finansiell stabilitet.
Henrik i montern
Detta är anledningen till att riksbanken antagligen kommer att höja räntorna under de kommande åren – idag är räntorna historiskt sett låga. Hur väl kan hushållen hantera en framtida kris? Om vårt finansiella system ska fungera så effektivt som möjligt är detta värt att beakta.
När man hör af Jochnick tala om riksbankens målsättning kommer man att tänka på den gamle FED-chefen William McChesney Martins berömda ord:

The job of the FED is to take away the punch bowl just as the party has gotten started.

Räntorna påverkar hushållens förmåga att låna men dessa lån bör inte överstiga det som anses vara rimligt. Då kan den framtida finansiella stabiliteten påverkas vilket inte skulle gynna någon.

Summa summarum: Vad som händer i framtiden vet ingen säkert men de som var närvarande på forumet fick åtminstone en indikation av en potentiell framtid.

Mikael Palm