Hinder för äldre att arbeta

Pensionsrapport 2014

Igår presenterade vi Pensionsrapport 2014. Det är den femte i ordningen och i årets upplaga slår vi ett slag för att alla ska ha vissa baskunskaper när det gäller pension. Och då handlar det inte om att kunna en massa pensionsprodukter eller avtal i detalj utan en förståelse för vad det är som i slutänden ger en bra pension. Alltså när vi börjar jobba, hur mycket vi tjänar och jobbar, hur länge vi jobbar och om vi har en tjänstepension. Och att vi jobbar vitt och betalar skatt förstås. Kunskaper som med fördel skulle kunna läras ut i samhällskunskapen på gymnasiet när man pratar privatekonomi.

Från alla mina kundmöten genom åren vet jag att många tappar bort sig i alla detaljer kring pensionen och inte ser vad de själva kan påverka. Det är mindre svårt än det verkar och idag finns Minpension.se som ger en bra bild av nuläget.

Men om jag är lite äldre och vill fortsätta jobba? I Pensionsrapporten 2014 har vi tittat på attityder till äldre på arbetsmarknaden. De flesta svenska företag saknar idag strategier både för att rekrytera äldre och behålla dem. Många svarar att de går i pension för att de uppnått pensionsåldern eller att det var vad som förväntades av dem. Framför allt bland kvinnor är det vanligt att hälsan tyvärr sätter stopp för fortsatt arbete.

När vi frågat de som redan gått i pension svarar de flesta att tidpunkten för pension var rätt. Men många som en femtedel av alla hade velat jobba längre än de verkligen gjorde. Då kanske det inte är det vanliga gamla jobbet man tänker utan hellre något annat och helst på deltid.

 

Carina Blomberg

Om Carina Blomberg

Carina Blomberg har jobbat på AMF som trygghetsekonom 2010-2015. Vi hänvisar istället till AMFs nuvarande trygghetsekonom Dan Adolphson (dan.adolphson@amf.se).