Uppsökande kundtjänst gör så att fler får sina pengar

utbetalning

På AMF har vi en mindre andel kunder som inte ger oss sitt bankkontonummer när de går i pension. Många tror att det räcker med att meddela Pensionsmyndigheten men även de försäkringsbolag och banker som betalar ut tjänstepension behöver uppgifter om konto. För att nå dessa kunder genomför vi automatiska uppringringssamtal där vi förklarar att det finns pensionspengar som vi vill betala ut. Kunderna blir naturligtvis väldigt glada när de förstår att det finns pengar som de inte hade räknat med. ”Nu vet jag att änglar finns” sa en kund som fick sin pension innan julafton.

Vi är inte ensamma om den här typen av lösning. Kundtjänsten på AFA försäkring letar upp arbetsskadade, sjuka och föräldralediga på sociala medier och tipsar dem om att de kan ha rätt till ersättning. Pensionsmyndigheten har även ett pågående arbete för att fler ska ansöka om bostadstillägg. I den bästa av världar är försäkringar och förmåner utformade på sådant sätt att ingen ska behöva stå utan sina pengar. Men om det trots allt sker kommer proaktiva insatser från försäkringsbolagen och statliga myndigheter snart att bli en hygienfaktor. Idag finns det tekniska möjligheter som gör det enkelt och billigt att kontakta kunderna.

Dan Adolphson