Ett nytt sätt att spara privat till pensionen?

eupepp

I Europa finns det tankar om att införa ett nytt sätt att spara privat till pensionen, PEPP (Pan-European Personal Pension). Flera inslag känns bekanta och påminner inte så lite om den traditionella försäkring som redan finns i Sverige genom kollektivavtalad tjänstepension:

·      Låga avgifter – ger en högre pension.

·      Garanti – som ger en stabilitet både under tiden man sparar och vid utbetalning.

·      Lång spartid – vilket skapar möjlighet till högre avkastning genom t.ex. investeringar i infrastruktur eller fastigheter.

·      Genomtänkta icke-val – att inte välja ska också vara ett bra alternativ även om valfrihet finns för den som vill.

Tanken är att man ska kunna flytta sin PEPP fritt inom EU. Den senare frågan är knepig eftersom det finns olika skatteregler länderna emellan. Men det är bra att det finns konkreta förslag om att uppmuntra långsiktigt privat sparande. Det borde vi vara intresserade av även i Sverige.

Dan Adolphson