Jämställdhet och ekonomisk omtanke är bra för pensionen

Kvinnor arbetar mindre, har lägre löner och tar större ansvar för barn och hem. Deltidsarbete och föräldrapenning är tre gånger så vanligt bland kvinnor som bland män. Även när barnen blir sjuka är det kvinnorna som drar det tyngsta lasset. Detta påverkar lönen idag. Och pensionen i framtiden. Det finns två saker som skulle bidra till mer jämställda pensioner. Fler män med föräldrapenning och fler kvinnor som arbetar heltid.

deltid_barn

Offentliga arbetsgivare, som per definition är politiskt styrda, borde sätta långsiktiga mål att kunna erbjuda sina medarbetare heltidstjänster. Medarbetare som ofta är kvinnor. Med högre löner minskar risken för att man blir beroende av garantipension, bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd i framtiden. I en enkät som Sveriges Kommuner och landsting (SKL) genomfört uppger 6 av 10 kommuner att de har fattat beslut om rätt till heltid eller önskad sysselsättningsgrad. Bland landstingen har 3 av 4 landsting fattat motsvarande beslut.

En annan viktig pusselbit är föräldraförsäkringen. Staten kan styra de ekonomiska förutsättningarna för föräldraförsäkringen och på så vis åstadkomma en jämnare fördelning mellan könen. Det gäller såväl inom föräldrapenning som inom tillfällig föräldrapenning. För att få ett mer jämställt uttag behövs en översyn av villkoren för att kombinera arbete och familj. Från den 1 januari 2016 infördes en tredje månad i föräldraförsäkringen för vardera föräldern. Det innebär att det är 90 dagar som inte går att överlåta till den andra föräldern (jämfört med 60 dagar som det var tidigare). Det ska bli intressant att se vad det får för effekter. För många lönar det sig att dela lika på föräldraledigheten. Räkna själv via SACO!

Inom pensionssystemet kan man även jämna ut skillnaderna något genom att överföra sin premiepensionsrätt till sin äkta hälft. Men det är få som känner till den möjligheten och det går bara att göra via blankett. Dessutom minskas beloppet med 8 kronor för varje hundralapp för att kompensera att kvinnor lever längre än män. Informationen om överföringen av premiepensionsrätt kan bli bättre, borde kunna ske med e-legitimation och utan att beloppet minskar. Om även sambo omfattas (utöver maka/make/registrerad partner) kan fler visa ekonomisk omtanke om sin partner.

Dan Adolphson

Om Dan Adolphson Björck

Dan Adolphson Björck, Trygghetsekonom på AMF Som AMFs Trygghetsekonom kommer jag i kontakt med kunder från hela Sverige. Gemensamt för nästan alla jag träffar är att man upplever att pensionen är ett ämne som är svårt, tråkigt och avlägset. En allt annat än glädjefylld förening. Jag drivs av att göra pensionsfrågan enklare och roligare för oss som har många år kvar i arbetslivet. Jag tänker inte alls på vad som händer år 2050 när jag blir pensionär utan ser pensionen som en plånboksfråga som rör min privatekonomi redan idag. De flesta svenskar får en inbetalning av tjänstepension på 1000 kr i månaden (eller mer!). Pensionen är din viktigaste löneförmån vid sidan av din ordinarie lön. Självklart är det intressant för dig var dina pensionspengar hamnar, vad du kan påverka och vem som får din samlade pengapåse vid dödsfall. På fritiden tycker jag om att cykla, spela tennis och köra bil mot okänt mål. Kontakt: dan.adolphson@amf.se

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *