Vad har man för efterlevandeskydd som pensionär?

När man går i pension upphör en del av det efterlevandeskydd som man har som yrkesverksam. Gruppförsäkringar genom jobbet upphör i regel vid 65 år eller när man slutar jobba. Och även de skydd som man tecknar privat, som livförsäkringar och bolåneskydd, gäller fram till en viss ålder. Men vissa skydd för efterlevande finns kvar även när man är pensionär.

Så fungerar återbetalningsskyddet för tjänstepensionen
Återbetalningsskydd innebär att dina sparade pensionspengar betalas ut till din familj om du skulle avlida. Förmånstagare är make/maka/sambo/registrerad partner i första hand och barn i andra hand. Det kostar inget extra att ha återbetalningsskydd men det blir en indirekt kostnad eftersom du inte tar del av arvsvinster från andra sparare (i samma åldersgrupp) som inte heller har återbetalningsskydd. Utan återbetalningsskydd kan din pension bli 10-20 procent högre, beroende på din ålder och hur länge du har sparat.
amfatb
De flesta har flera olika tjänstepensioner och det är inte ovanligt att man har återbetalningsskydd på vissa tjänstepensioner men saknar det på andra. Du kan lägga till ett återbetalningsskydd fram till att utbetalning av din pension har startat. När utbetalning pågår kan du ta bort återbetalningsskydd (men inte lägga till det). Samma princip gäller även för privata pensionsförsäkringar. Läs mer om återbetalningsskydd för tjänstepensionen.

Så fungerar efterlevandeskydd för premiepensionen
När du för första gången ansöker om att ta ut din allmänna pension kan du ansöka om efterlevandeskydd för din premiepension (gäller endast premiepension, inte de andra delarna av den allmänna pensionen!). Skyddet innebär att din familj (maka, make, registrerade partner och i vissa fall sambo) får ta del av din premiepension vid dödsfall. När man väl har efterlevandeskydd för premiepensionen så går det inte att ta bort det, även om ens partner avlider. Men vid skilsmässa eller separation så upphör skyddet och då måste man anmäla det till Pensionsmyndigheten så att de kan räkna om premiepensionen till ett högre belopp. Läs mer om efterlevandeskydd för premiepensionen.

Så fungerar efterlevandepensionen inom allmänna pensionen
Inom den allmänna pensionen finns det tre olika typer av efterlevandepensioner: omställningspension, barnpension och änkepension. Omställningspensionen faller ut om man skulle avlida och har en partner som är under 65 år (make/maka/registrerad partner). Yngre efterlevande kan vara berättigade till barnpension om de är under 20 år. Kvinnor som var gifta innan 1990 kan i vissa fall få änkepension om maken går bort. Om du ska ha efterlevandeskydd eller inte för den allmänna pensionen är ingenting som du behöver tänka på. Det går inte att påverka. Läs mer om efterlevandepension inom allmänna pensionen.

Behålla eller välja bort – hur ska man tänka?
Många pensionärer hör av sig till mig och undrar om man ska ha kvar sitt återbetalningsskydd eller om man ska ta bort det för att maximera sin egen tjänstepension. Men det är något som bara du kan svara på. Behov, ekonomi och familjesituation skiljer sig åt mellan olika individer. Kontakta bolagen som du får pensionen ifrån för att ta reda på vilka återbetalningsskydd du har, fundera på om din familj behöver tryggheten av skyddet eller om du ska välja bort det för att få en högre pension. Ingen är bättre på att ta ställning i denna fråga än du själv.

Dan Adolphson

PS. På amf.se/dinasidor kan du se om du har återbetalningsskydd på din tjänstepension hos AMF. DS.

12 reaktioner på ”Vad har man för efterlevandeskydd som pensionär?

 1. jag vill välja bort efterlevnadsskyddet om jag inte valt bort det tidigare.

 2. Jag skulle vilja välja bort efterlevnadsskydd hur mycket mer blir det i pension då?

 3. Jag kontrollerade hur stor skillnaden skulle bli om jag tog bort efterlevandeskyddet på min pension. Skillnaden var försumbar. Det handlar verkligen inte om 10-20%.

 4. Hej,
  Jag blev inte upplyst om att det gick att ändra utbetalningsåren när jag gick i pension. Fick ingen möjlighet att ändra. Kan jag göra det nu?

 5. Hej !

  Jag vill tag bort efterlevandeskyddet på min pension.(har jag gjorde redan?).

 6. Hej alla!

  Här kommer svar på de tre frågorna:

  1. Ta bort återbetalningsskydd.
  När man är inloggad på amf.se/dinasidor finns det en knapp som heter ”Ändra” där det framgår hur man tar bort återbetalningsskydd.

  2. Skillnad i pension med respektive utan återbetalningsskydd.
  Hur stor pensionen blir med respektive utan återbetalningsskydd skiljer sig åt mellan olika individer. Om man tar bort återbetalningsskyddet så blir det ingen stor skillnad från en dag till en annan. Men över tid kan det röra sig om mycket pengar. Framför allt om man lever längre än många jämnåriga. Generellt är effekten liten under yrkeslivet men större som pensionär.

  3. Ändra utbetalningstid.
  Vid utbetalning av tjänstepension går det inte att ändra utbetalningstid (i efterhand). Däremot går det att ändra utbetalningen för sin allmänna pension. Läs mer: https://secure.pensionsmyndigheten.se/AndraHurMycketPensionDuTarUt.html

  Vänligen

  Dan Adolphson
  AMF

Kommentarer inaktiverade.