Trenden att ta ut tjänstepensionen på kort tid fortsätter

De senaste åren har en tydlig trend etablerats att en allt större andel sparare tar ut sin tjänstepension på kort tid. Möjligheten att kunna välja utbetalningstid själv är viktigt och det är något som blivande pensionärer värdesätter. Att ta ut vissa delar av sin tjänstepension på kort tid är tämligen odramatiskt. Men att ta ut hela sin tjänstepension på några få år kan få långtgående konsekvenser.

Bland AMFs kunder som under 2017 påbörjade utbetalning från sin tjänstepension togs 52 procent av tjänstepensionskapitalet ut på kort tid. Merparten av detta på fem och tio år. Bland de som själv väljer uttagstid för sin tjänstepension är den genomsnittliga uttagstiden 7,7 år. Det ska jämföras med att den som går i pension idag lever i snitt drygt 20 år efter pensionering. Samtidigt blir medellivslängden allt högre och högre. För många är tjänstepensionen en ansenlig del av inkomsten. Bland de som har fått sin första utbetalning uppger en av fyra att tjänstepensionen utgör mer än 25 procent av deras totala inkomst. Med andra ord ett stort inkomstbortfall som väntar när utbetalningen är slut. I synnerhet om man sedan ska klara sin försörjning med endast den allmänna pensionen.

Så vad ligger bakom trenden med kortare utbetalningstider? AMF har undersökt hur privatanställda arbetare (med Avtalspension SAF-LO) som valt att ta ut sin tjänstepension på fem år resonerade. De främsta anledningarna till att man väljer en snabb utbetalningstakt är att man vill ha pengarna när man är pigg och frisk, att man vill placera om pengarna själv samt att man vill ha en högre inkomst.

Risken finns att man underskattar hur länge pensionen ska räcka och överskattar förmågan att förvalta pengarna bättre själv. Enligt Ingmar Skoog vid Göteborgs Universitet är dagens 70-åringar lika pigga och aktiva som 50-åringar var förr. Och att ta ut sin tjänstepension i syfte att placera om pengarna kan vara både svårt och dyrt. För att det ska löna sig förutsätter det att man får en överavkastning jämfört med att låta pengarna stå kvar där de är.

Hur man ska ta ut sin pension är ett stort beslut. Därför är det glädjande att initiativet verkar komma från individen själv, majoriteten av dem hos AMF som nyligen börjat ta ut tjänstepension uppger att idén om snabb utbetalningstakt var något som de själva kom på och det är även vanligt att familj eller vänner väckte tanken. Flertalet tyckte också att beslutet var mycket eller ganska lätt, detta trots att bara en av fem använde sig av Min Pension där spararen kan få ordentliga prognoser helt kostnadsfritt. Istället är det vanligt att man räknar och jämför på egen hand, något som är krångligt även för den som är väl insatt i pensionsfrågan. Nio av tio är nöjda eller mycket nöjda med sitt beslut – en siffra som har minskat till drygt sju av tio när pengarna är slutbetalda.

Att tjänstepensionen byggs upp under ett 40-årigt yrkesliv för sedan betalas ut på fem år är inte långsiktigt hållbart varken för individen eller samhället. Framförallt inte om vi är friskare, piggare och lever allt längre. Samtidigt är valfriheten att själv få välja utbetalningstid viktig att slå vakt om. Men den kräver att man är medveten om vad valen innebär. Annars kan man hamna snett. Fler borde göra en ordentlig pensionsprognos via Min Pension innan de fattar sitt beslut. Det borde vara möjligt att pausa utbetalningar av tjänstepension (vilket även 2017 års politiska pensionsöverenskommelse betonar). Man borde även kunna byta utbetalningstid i efterhand (förslagsvis inom tre månader efter första utbetalning).

Dan Adolphson Björck

Om Dan Adolphson Björck

Dan Adolphson Björck, Pensionsekonom på AMF Som AMFs Pensionsekonom kommer jag i kontakt med kunder från hela Sverige. Gemensamt för nästan alla jag träffar är att man upplever att pensionen är ett ämne som är svårt, tråkigt och avlägset. En allt annat än glädjefylld förening. Jag drivs av att göra pensionsfrågan enklare och roligare för oss som har många år kvar i arbetslivet. Jag tänker inte alls på vad som händer år 2050 när jag blir pensionär utan ser pensionen som en plånboksfråga som rör min privatekonomi redan idag. De flesta svenskar får en inbetalning av tjänstepension på 1000 kr i månaden (eller mer!). Pensionen är din viktigaste löneförmån vid sidan av din ordinarie lön. Självklart är det intressant för dig var dina pensionspengar hamnar, vad du kan påverka och vem som får din samlade pengapåse vid dödsfall. På fritiden tycker jag om att cykla, spela tennis och köra bil mot okänt mål. Kontakt: dan.adolphson.bjorck@amf.se

12 reaktioner på ”Trenden att ta ut tjänstepensionen på kort tid fortsätter

 1. Hej, jag har en fråga.
  Kan jag ta ut 90% av tjänstepensionen år 1 och resten de nästkommande 4 åren? Eller måste det vara jämnt fördelat på 5 år?

 2. Hej Tommy!

  Det generella svaret är nej. Tjänstepensionen betalas ut jämnt under hela tidsperioden. Samtidigt finns det i regel andra möjligheter. Om man omfattas av flera olika tjänstepensioner kan man välja olika utbetalningstid för respektive försäkring (vanligtvis 5 år – livet ut). Med privata tjänstepensioner som Avtalspension SAF-LO och ITP/ITPK finns dessutom möjlighet att ta ut en del av tjänstepensionen om man samtidigt går ner i arbetstid i motsvarande grad.

  Vänligen

  Dan Adolphson Björck
  AMF

 3. Hej!! Har varit sjukskriven sedan 2014 efter en hjärtinfarkt å kommer ej kunna arbeta något mera! Kan jag ta ut hela beloppet el delar av min tjänstepension??? Med vänlig hälsning Ann Ringström

 4. Hej Ann!

  De flesta typer av tjänstepensioner betalas ut automatiskt från 65 års ålder (om man inte har meddelat något annat). I de flesta fall kan man välja utbetalningstid som livet ut eller tidsbestämd t.ex. 5 eller 10 år. Om det samlade kapitalet understiger i viss beloppsgräns kan pensionsbolaget betala ut alltsammans som ett engångsbelopp (däremot kan man själv aldrig begära engångsutbetalning, det är inget man ansöker om). Den beloppsgräns som många pensionsbolag har är 30% av prisbasbeloppet (d.v.s. kapitalet ska understiga 13 650 kr för 2018) men beloppsgränsen kan alltså se olika ut.

  Besök Minpension.se för att få en bild över all din pension. När det gäller tjänstepensionen hos AMF kan du få information om den via Dina Sidor.

  Vänligen

  Dan Adolphson Björck

 5. Jag känner också en politisk osäkerhet om ändrade regler, bättre ta ut pengarna medans de finns, tänker jag.

 6. Kan man låta bli att ta ut tjänstepensionen när man fyller 65 utan börja ta ut den senare på kortare tid ?

 7. Hej Reija!

  Det går att skjuta upp tjänstepensionen om den inte redan har börjat betalas ut. I de flesta fall går det att välja utbetalningstid, tidsbestämd eller livet ut (beroende på tjänstepensionsavtal).

  Vänligen

  Dan Adolphson Björck
  AMF

 8. Hej. En fråga. Om jag tar ut tjänstepensionen på fem år och skjuter upp uttaget av allmänna pensionen får jag, enligt vad jag kan se på ”Minpension.se”, betydligt mer i allmän pension livslångt sedan. Några fallgropar här?/ Marianne

 9. Hej Marianne!

  Jag vet ingenting om din ekonomi i detalj och kan därför bara ge generell information. För den allmänna pensionen kan man pausa sin utbetalning eller ändra sitt pensionsuttag efter att utbetalningen startat (25, 50, 75, 100%). Den möjligheten finns inte för tjänstepensionen. Det är också skillnader i skyddet för efterlevande. Inom den allmänna pensionen är det endast för premiepensionen som man kan lägga till efterlevandeskydd vid utbetalning (finns ej innan utbetalning och inte för andra delar av den allmänna pensionen). För tjänstepensionen kan man i regel välja eller välja bort återbetalningsskydd under spartid (och man kan välja bort detta under utbetalning men inte lägga till).

  Månadsbeloppen för den allmänna pensionen ökar om man väljer att skjuta upp utbetalningen (eftersom man är kortare tid som pensionär). Men de som omfattas av garantipension/bostadstillägg/äldreförsörjningsstöd saknar drivkraft att senarelägga sin pensionering eftersom man då går miste om utbetalningar (det är inte förmåner som räknas upp).

  Vänligen

  Dan Adolphson Björck
  AMF

 10. Jag vill ta ut min tjänstepension vid en kort tid än den vanliga åldern som jag har fått sjukdom och inte kan utföra vissa jobb här i Gambia som jag kan överleva på,
  Vänliga hälsningar

 11. Hej Ousman!

  Logga in via vår hemsida eller kontakta AMFs kundservice för mer information om vad som gäller för dig.

  Vänligen

  Dan Adolphson Björck
  AMF

Kommentarer inaktiverade.