Var fjärde pensionär kan tänka sig att jobba i någon form


Vi frågade pensionärer med utbetalning från AMF om vad man tyckte om sin ekonomi ifjol, vad man förväntar sig av 2019 och om man har lagt tankarna på arbetslivet bakom sig. Vi fick mer än 30 000 svar!

Pensionsåldern kommer att öka och vi förväntas jobba längre upp i åren. Gränsen mellan att vara yrkesverksam och pensionär blir allt mer flytande i åldersgruppen 61-67 år. Var tionde av de svarande kombinerar redan idag jobb och pension. Var fjärde pensionär uppger att de har funderat på att återgå till jobb i någon form efter att de lämnat arbetslivet. Knappt hälften av dem svarar att anledningen är att dryga ut pensionen med extrapengar. Men det är försvinnande få som vill tillbaka till ett nio till fem jobb. Man vill jobba då och då på egna villkor. Det sociala utbytet lockar också och känslan av att man vill göra nytta. Samtidigt får man inte glömma bort att för många med tunga jobb kommer pensionen som en välsignelse och att jobba igen finns inte på kartan. Det är under de första åren som pensionär där funderingarna finns på att arbeta lite extra. Sedan sjunker intresset med stigande ålder vilket är naturligt. För de äldre pensionärerna är tanken på att jobba avlägsen.

Att jobba lite grann är ovanligt lönsamt från det 66 levnadsåret och framåt. På arbetsinkomster upp till 225 000 kr om året (motsvarande cirka 18 750 kr/mån) kan man komma ner i en mycket låg skatt. Man får med andra ord behålla en stor del av pengarna från ett extraknäck. Det beror på det förhöjda jobbskatteavdrag och det förhöjda grundavdraget.

Hälften upplever att deras ekonomi har varit bra eller ganska bra under 2018. Samtidigt svarar var femte att ekonomin varit dålig eller ganska dålig. När AMF ställde samma fråga till pensionärerna 2015 ansåg 15 procent att den varit dålig. En majoritet av de svarande (62 procent) tror dock inte på några större förändringar för sin ekonomi 2019 samtidigt som en fjärdedel tror att den blir på sämre. Sveriges ekonomi målas inte i ljusa färger, hälften av de svarande tror den bli sämre och var tredje tror att den blir oförändrad. Bara 5 procent tror att Sveriges ekonomi blir bättre 2019 och 10 procent vet inte.

Generellt ökar pensionerna något nu i början av 2019 samtidigt som detta kan ätas upp av högre omkostnader. Det skiljer sig naturligtvis åt mellan olika individer. Skattesänkningen för pensionärer verkar inte uppfattas som ett plus i plånboken. I långa loppet finns det ett samband mellan den egna ekonomi och hur det går för Sverige. Börs-, pris- och inkomstutvecklingen påverkar pensionerna med viss eftersläpning. Det är en gummibandseffekt.

Dan Adolphson Björck

Enkäten, som genomfördes i november-december 2018, skickades via mail till AMFs kunder som har pensionsutbetalning. Av de 105 585 personer som öppnade mailet valde cirka 32 573 att svara. Det ger en svarsfrekvens på 31 procent. De flesta var i åldersgruppen 65-69 år (56 procent), därefter 70-74 år (24 procent).

2 reaktioner på ”Var fjärde pensionär kan tänka sig att jobba i någon form

 1. är det inte en bit av fattig sverige att behöva betala 30% skatt på ett belopp av
  126:- per månad . netto 89:- .
  det hade varit bättre att ta ut en total summa över en tänkt levnadsförlopp ,
  för att styra över på ett ex: räntebärande konto .

  hur kan det vara möjligt med denna låga summa , efter nästan 40-år i arbetslivet ??

 2. Hej Jan-Erik!

  Pensionen är skattepliktig vid utbetalning eftersom arbetsgivaren har haft en avdragsrätt vid inbetalning (för tjänstepensionen) eller också har man haft denna avdragsrätt själv (för privat pension). Det är bara om pensionskapitalet är mycket litet som det kan betalas ut som ett engångsbelopp. Och det går inte att ansöka om detta, det sker i så fall automatiskt. Annars är det månadsvis utbetalning som gäller.

  Efter nästan 40 år i arbetslivet med tjänstepension väntar en större utbetalning än 126 kr/mån (oavsett utbetalningstidpunkt och utbetalningstid). Jag gissar att du har huvuddelen av din tjänstepension sparad hos något annat bolag. På MinPension.se kan du få en överblick av hela din pension.

  Vänligen

  Dan Adolphson Björck
  AMF

Kommentarer inaktiverade.