Bekräftelseval och jämförelser vid flytt av tjänstepension

Flytträtt innebär en rättighet att överföra pensionskapital från ett bolag till ett annat, mellan traditionell försäkring och fondförsäkring eller en intern flytt inom samma bolag. Det kan handla om en mindre summa men det kan också vara miljonbelopp från ett helt yrkesliv. Det bolag som man flyttar ifrån tar oftast ut en avgift för flytten. Eftersom bolagen har olika sparformer, avgifter och försäkringsvillkor kan det finnas både för- och nackdelar med att flytta sin tjänstepension. Som sparare är det viktigt att vara medveten om eventuella konsekvenser av en flytt.

I praktiken är det är en stor skillnad mellan flytträtten inom kollektivavtalad respektive individuell tjänstepension. Inom kollektivavtalad tjänstepension har arbetsmarknadens parter pressat avgifterna, man flyttar med e-legitimation och betalar några hundralappar för själva flytten. För individuell tjänstepension ser det annorlunda ut. Historiskt har det funnits inslag av höga flyttavgifter, flytten kan vara krånglig med bland annat krav på underskrift från arbetsgivaren och i vissa fall går det inte ens att flytta. När flytträtten diskuteras i samhällsdebatten handlar det nästan alltid om individuell tjänstepension (inte kollektivavtalad). Från politiskt håll vill man effektivisera möjligheten att flytta individuell tjänstepension och privat pension eftersom man menar att det finns inlåsningseffekter. Därför har det kommit en rad initiativ från lagstiftaren inom just detta område. Gott så.

Den kollektivavtalade tjänstepensionen är alltså inte svår, dyr eller krånglig att flytta. Men många som flyttar är omedvetna om vad de gör. Och flytten sker många gånger till en annan sparform än den man önskar. Vi har följt flyttarna inom just den kollektivavtalade tjänstepensionen under många år och när vi presenterade AMF Flyttrapport 2021 kunde vi konstatera följande:

En tredjedel (34 procent) är inte medvetna om att de har flyttat ut från AMF.
Drygt en fjärdedel (26 procent) flyttar till fondförsäkring trots att de föredrar traditionell försäkring.
Tre av fem (62 procent) önskar bättre information om skillnader i avgifter, sparformer och villkor eller mer tid att fundera.

Vi är bekymrade över att så många är omedvetna och knappt en av tre anser att informationsgivningen är tillräcklig idag. Därför föreslår vi att det införs ett bekräftelseval där spararna någon dag senare, och förhoppningsvis på egen hand, aktivt bekräftar sin flytt med en andra signering med e-legitimation och att detta förfarande ersätter dagens ordning där man kan avbryta flytten inom några dagar. Formellt finns det inga legala hinder för en sådan ändring. Vi tror att det skulle öka medvetenheten och stärka konsumentskyddet utan att flyttarna som helhet tar längre tid.

De som flyttar efterfrågar även bättre information om skillnader i avgifter, sparformer och villkor. Spararna vet inte alltid vad de flyttar från och vad de flyttar till. Informationen är fragmenterad och utspridd idag. Man får ett kapitalvärde presenterat och tror att det är en banköverföring. Det är lätt att missa att det i vissa fall handlar om en stor del av den framtida försörjningen. Vi har därför tagit fram en skiss på hur jämförelser skulle kunna se ut hos valcentralerna som administrerar flyttarna (klicka på bilden för bättre överblick). Objektiva jämförelser förutsätter att arbetsmarknadens parter och branschen har en samsyn. Och det är förknippat med en hel del systemutveckling som kommer att ta tid. Men frågan bör diskuteras förutsättningslöst. Behovet finns inom kollektivavtalade tjänstepensioner i stort. Jag tror samtidigt att det är klokt att undvika något som liknar flyttfaktabladen inom individuell tjänstepension eftersom de är ett resultat av att branschen hittade en minsta gemensam nämnare snarare än något som underlättar för spararna.

Om man inte är nöjd med hur tjänstepensionen förvaltas så måste man kunna flytta. Det är så man kan utöva konsumentmakt och få eget inflytande över pensionen. Men man behöver inte anlita Detektiv Potatis för att förstå att de som är medvetna och som har jämfört olika alternativ är mer nöjda med sin flytt. Spararna efterfrågar bättre information och det måste branschen hörsamma.

Dan Adolphson Björck

Om Dan Adolphson Björck

Dan Adolphson Björck, Pensionsekonom på AMF Som AMFs Pensionsekonom kommer jag i kontakt med kunder från hela Sverige. Gemensamt för nästan alla jag träffar är att man upplever att pensionen är ett ämne som är svårt, tråkigt och avlägset. En allt annat än glädjefylld förening. Jag drivs av att göra pensionsfrågan enklare och roligare för oss som har många år kvar i arbetslivet. Jag tänker inte alls på vad som händer år 2050 när jag blir pensionär utan ser pensionen som en plånboksfråga som rör min privatekonomi redan idag. De flesta svenskar får en inbetalning av tjänstepension på 1000 kr i månaden (eller mer!). Pensionen är din viktigaste löneförmån vid sidan av din ordinarie lön. Självklart är det intressant för dig var dina pensionspengar hamnar, vad du kan påverka och vem som får din samlade pengapåse vid dödsfall. På fritiden tycker jag om att cykla, spela tennis och köra bil mot okänt mål. Kontakt: dan.adolphson.bjorck@amf.se

5 reaktioner på ”Bekräftelseval och jämförelser vid flytt av tjänstepension

 1. Helt rätt att människor idag inte kan något om sin egen pension..Personligen har jag hört hela mitt liv att pensionen är skräp och inte påverkbar alls plus att man blir Lurad…

  Men jag började titta på min egen pension i ppm och började välja egna fonder i deras PPM lista.

  Sedan jag har börjat byta ppm själv är ökningen ökat (Statens snitt 6-7%) till 22-50% per år. Och Från start 6% (Statens egna) till 13.8%ökning (eget val) från Start….

  Följer man bara dom bästa ökande fonderna inom 3 mån, så kan man klara sig med en hyfsad bra avkastning. Dock krävs det lite ”jobb”, men det är värt det, plus att man verkligen ser hur det kan öka eller Minska ;)…

  Om människor skulle lära sig att kunna byta fonder och följa marknaden mera så skulle pensionerna öka ännu snabbare, mer kapital i rörelse…

  Anser personligen att det är mycket märkligt att inte många kan eller vill eller helt obrydd om sina egna hårt jobbade Pengar….

  Sen finns det givetvis kostnader och avgifter….Men man ska aldrig byta Fond plattform om man inte bryr sig om sina pengar…Då kan man lika gärna låta någon annan ”Spela bort” dom…

  Så mer info åt folket så det kan blir mer egna val och diskussioner om olika fonder och plattformar…

  Och förvaltar man ett kapital ska man på bästa sett förvalta kapitalet, och lägga fonderna där dom ökar Mest för tillfället och följa marknaden..

  För det är ju själva jobbet egentligen…Om man nu förvaltar kapital….

 2. Hej Marlene!

  Sjukersättning har ersatt sjukpension. Man kan vara berättigad till sjukpenning eller sjukersättning vid nedsatt arbetsförmåga. Det handläggs av Försäkringskassan. Dessutom kan man ha rätt till kompletterande ersättning genom kollektivavtal. Via tjänsten Ersättningskollen kan man få uppgift om hur mycket pengar det kan handla om både enligt lag och via jobbet.

  Vänligen

  Dan Adolphson Björck
  AMF

Kommentarer inaktiverade.