Vill du flytta din tjänstepension för att få högre avgifter?

När flytträtten kommer på tal låter det ibland som att alla bör flytta sin tjänstepension för att bli kvitt höga avgifter. Och att man genom att flytta kan spara hundratusentals kronor. Men det motsatta förhållandet råder också. Avgifterna kan faktiskt bli mycket högre efter flytten.

För den kollektivavtalade tjänstepensionen är avgifterna framförhandlade av kollektivavtalsparterna och generellt betydligt lägre än inom individuell tjänstepension. Om en 30-åring flyttar till ett alternativ med 0,3 procent i årlig avgift (vilket många anser är lågt) och jämför det med AMFs avgifter inom traditionell försäkring för privatanställda arbetare (Avtalspension SAF-LO) så framkommer följande*:

För en sparare som får motsvarande 1000 kr/månaden inbetalat till en tjänstepension hos AMF så betalar spararen 47 000 kr mindre i avgifter under sparandetiden. Om alla utbetalningar räknas med blir skillnaden 111 000 kr.

För en sparare som får motsvarande 1800 kr/månaden inbetalat till en tjänstepension hos AMF så betalar spararen 100 000 kr mindre i avgifter under sparandetiden. Om alla utbetalningar räknas med blir skillnaden 228 000 kr.

För en sparare som får motsvarande 4800 kr/månaden inbetalat till en tjänstepension hos AMF så betalar spararen 306 000 kr mindre i avgifter under sparandetiden. Om alla utbetalningar räknas med blir skillnaden 680 000 kr.

Självklart blir skillnaderna ännu större om man flyttar till något med högre avgifter än vad som beskrivs ovan. Att skillnaden kan bli så stor beror bl.a. på att AMF har ett avgiftstak. Privatanställda arbetare med traditionell försäkring hos oss betalar aldrig mer än 300 kr per år. Däremot är avgifterna hos många andra helt rörliga, så när kapitalet växer från 100 000 kr till 1 000 000 kr så blir även avgifterna tio gånger så höga.

Den politiska och mediala diskussionen om flytträtt handlar om individuell tjänstepension. Det är här krångel, inlåsning och höga avgifter finns och alla lagstiftarens initiativ har skett inom detta område. Men det är viktigt att komma ihåg att en stor del av tjänstepensionerna i Sverige omfattas av kollektivavtalen där avgifterna redan idag är mycket lägre än vad som ibland framställs som ”prisvärda” alternativ. Tyvärr så finns en tendens att i olika debatter inte göra skillnad mellan individuell tjänstepension och kollektivavtalad tjänstepension och istället så dras alla pensioner över en kam. Den som inte jämför avgifter, sparformer och villkor kan då lätt hamna i ett alternativ som kostar flera hundratusentals kronor mer. Jämför alltid vad du flyttar från och vad du flyttar till!

Roland Kristen
Chefaktuarie

*Så här har vi räknat: månatlig inbetalning under 30 år, sedan utbetalning under 15 år, avkastning 6% årligen, avkastningsskatt 0,5%, AMFs avgifter inom Avtalspension SAF-LO: fast avgift på 40 kronor per år, rörlig avgift på 0,15% av kapitalet, summan av den fasta och den rörliga avgiften begränsas till 300 kronor per år (s.k. avgiftstak), dessutom kapitalförvaltningskostnader på 0,035% som vanligtvis dras direkt från avkastningen men som för jämförelsens skull i denna beräkning klassas som avgifter.

4 reaktioner på ”Vill du flytta din tjänstepension för att få högre avgifter?

  1. Jag har blivit pension från 16 mars 2022. Kan jag få varje månad pengar från AMF

Kommentarer inaktiverade.