Kategoriarkiv: Deltidspension/Flexpension

En tankevurpa att äldre ska ge plats för yngre

bilfabrik

Maka på dig och ge plats för ungdomen! Det kan låta hårt men det är tankar som många går runt och bär på. Både på verkstadsgolven och på kontoren. Mer än hälften (55%) i åldergruppen 25-64 år tycker att äldre bör gå i pension för att lämna plats för yngre. I åldersgruppen 65-74 år är det färre som håller med om det (40%).*

Samtidigt visar ekonomisk forskning att det inte finns stöd för en sådan uppfattning. Arbetsmarknaden är inget nollsummespel där yngre tar över äldres jobb. Istället är det så att om fler arbetar så ökar även mängden arbetstillfällen. Det har bl.a. Anders Forslund visat och Bjørn Halvorsen i Norge. På andra sidan Atlanten drar man samma slutsatser.

Däremot kan det finnas ett sådant samband på den enskilda arbetsplatsen. Igår träffade jag en person som hade kommit överens med en jämnårig kollega och deras arbetsgivare om att dela en tjänst mellan 65 och 66 år. Där var det frågan om skiftarbete i en fabrik och alla inblandade tyckte att det var en bra lösning. Arbetsgivaren planerade sedan att rekrytera en yngre person när de två äldre medarbetarna väl går i pension. Nu när deltidspensionen gör sitt intåg kommer vi troligen att få se fler kreativa exempel på hur man kan runda av yrkeslivet.

Det är nonsens att ställa yngre och äldre mot varandra. Alla som kan och vill arbeta behövs för att säkra våra pensioner.

Dan Adolphson

*Undersökning via Norstats webbpanel på uppdrag av AMF under perioden 23 april till 4 maj 2015, 1 000 intervjupersoner i åldrarna 25-64 år, 603 i åldrarna 65-74 år.