Kategoriarkiv: Övrigt

Hur vill du ha din tjänstepension – 5, 10, 15 år eller livet ut?

Man vet ju inte hur länge man lever. Bättre att ha mer pengar när man är pigg och frisk. Det brukar vara de främst anledningarna till att man väljer bort den livsvariga utbetalningen av tjänstepensionen för en utbetalning på 5, 10 eller 15 år. Bland AMFs kunder som under 2020 påbörjade utbetalning togs 60 procent av tjänstepensionskapitalet ut tidsbestämt. Ökningen är liten de två senaste åren vilket tyder på att de tidsbestämda uttagen planar ur på en hög nivå. Den genomsnittliga uttagstiden, för dem som väljer tidsbestämd utbetalning, är 9 år vilket är en ökning mot tidigare och beror på att fler väljer utbetalning om 10 snarare än 5 år. Det ska jämföras med att den som går i pension idag lever i snitt drygt 20 år efter sin 65-årsdag. Enligt SCBs prognoser är den långsiktiga trenden att vi lever allt längre. Medellivslängden förväntas öka med 7 år till 2070 (även om den minskade 2020 till följd av pandemin).

För- och nackdelar
Fördelarna med tidsbestämd utbetalning upplevs som konkreta medan nackdelarna är abstrakta. Om man väljer utbetalning på 5 år istället för livet ut blir månadsbeloppen cirka fyra gånger högre under de första 5 åren för att därefter upphöra. För den som lever länge kan en livsvarig eller en längre tidsbestämd utbetalning ge större ackumulerad inkomst. Motargumentet är förstås att en kort utbetalningstid kan vara fördelaktigt om man inte lever så länge och att man kan placera om pengarna själv. Samtidigt är tjänstepensionen inte vilken pengapåse som helst. Det handlar om en stabil inkomst, ofta med garanterade pensionsbelopp, som man kan räkna med även om man skulle bli riktigt gammal. Det kan givetvis vara befogat att ta ut en del av tjänstepensionen tidsbestämt, till exempel om man har ett mindre belopp som härrör från ett gammalt sommarjobb. Men tjänstepensionen är tänkt som en viktig del av försörjningen under ett långt liv som pensionär. Den dag den tidsbestämda utbetalningen upphör får man anpassa sina levnadsomkostnader, använda sina besparingar eller söka behovsprövade stöd. Informationen om baksidorna med tidsbestämd utbetalning blivit bättre på senare år och pensionsbolag och banker påminner också om fördelarna med att ha en jämn inkomst livet ut.

Tidsbestämd utbetalning är vanligt när man går ner i arbetstid
När man går ner i arbetstid i slutet av yrkeslivet påbörjar man ofta någon form av pensionsuttag för att täcka sin inkomstförlust. Här är det viktigt att man inte rundar av för tidigt eller tar ut tjänstepensionen i för snabb takt eftersom det kan få stora följder för den egna ekonomin. För den allmänna pensionen väntar gravis höjda åldersgränser och då är det viktigt att man kan arbeta längre på egna villkor. Många typiska LO-yrken i privat sektor är fysiskt och psykiskt krävande och man brottas med att orka jobba till 65 år. I offentlig sektor har man på senare år höjt den avtalade pensionsåldern i tjänstepensionsavtalen. Många har haft anledning att reflektera över arbetslivets längd, när och hur man ska gå i pension. Det har också skett en ökning av de som är 65 år och äldre som arbetar kvar, eller kommer tillbaka efter pensionering. Det finns en efterfrågan på välfärdstjänster som gör att kommuner och regioner vill säkra sin personalförsörjning. Generellt är det vanligare med tidsbestämd utbetalning om man har ett lägre kapital och/eller inom fondförsäkring samt mindre vanligt bland statsanställda.

Pensionsplanering allt viktigare
Det finns också betydande skillnader i kunskap och förutsättningar bland de som tar ut sin pension. Med pappersblanketter väljer man ofta med maggropen. Man räknar och jämför på egen hand, något som är krångligt även för den som är väl insatt i pensionsfrågan. Givetvis känner man till att inkomsten minskar den dag tjänstepensionen upphör men man vet inte alltid vilka storheter det handlar om. Beslutet föregås inte av djupare analys eller research. Ofta tycker man att det är ett lätt beslut att bestämma utbetalningstiden för sin tjänstepension och de flesta är nöjda med sitt beslut. Men glädjen avtar den dag pengarna är slut. Det förekommer att pensionärer hör av sig till pensionsbolagen och Pensionsmyndigheten och uttrycker förvåning och besvikelse över att tjänstepensionen är slut. Man minns inte alltid det beslut som man fattade för bara några år sedan.

Samtidigt hittar allt fler till minPension, gör en pensionsprognos och överväger olika alternativ. Då har man också en god uppfattning om hur mycket pengar man har att röra sig med idag, om några år och livet ut. Det är en glädjande utveckling. Här är det också vanligare att ta ut pensionen med hjälp av e-legitimation. Generellt är de känslomässiga argumenten vanligare bland de som ansöker med blankett medan de som sköter pensionen digitalt har mer rationella skäl till sitt beslut. Se till att väga både rationella och känslomässiga argument när du tar ut din tjänstepension. Och besök alltid minPension innan du bestämmer dig.

Dan Adolphson Björck

Blandade styrkor ger bättre pension

Mer jämställda och blandade styrelser i bolag är en liten men viktig del i vårt arbete för bättre pensioner. Men hur hänger det ihop? 

Vi investerar i många olika branscher och företag som förvaltare av tjänstepension för cirka 4 miljoner svenskar. I svenska bolag är vi ofta stora ägare vilket ger oss möjlighet att delta i valberedningen där förslag på styrelseledamöter tas fram. Under 2020 deltog vi i 32 valberedningar, bland dem bolag som SCA, Alfa Laval, Essity och SEB.

När vi letar fram styrelseledamöter så är en bra blandning av kompetenser och erfarenheter viktigt. Vårt mål är att styrelserna ska vara så jämställda som möjligt. För att vi är övertygade om att företag där styrelse och ledning representeras av många olika perspektiv är mer lönsamma i längden. Och hög lönsamhet ger en bra avkastning som i sin tur bidrar till att våra kunder får mer i pension. Dessutom bidrar det till ett mer jämlikt och jämställt samhälle.

Så varför tror vi att det mer lönsamt med en blandad styrelse? Jo, för om alla har samma bakgrund riskerar man att tänka för snävt och missa nya möjligheter eller lösningar. Det finns en kraft i att ha blandade styrkor, men vad som utgör själva blandningen kan variera mellan bolag. Internationell erfarenhet, kunskap om digitalisering, teknik eller nya marknader är exempel på saker som kan behövas. Inte minst för ett bolag ska kunna leverera långsiktigt och hänga med i utvecklingen. Om de flesta i en styrelse är uppvuxna i samma kvarter med samma utbildning kan viktiga infallsvinklar gå förlorade.

På AMF har vi nu jobbat för jämställda styrelser under ett antal år. År 2014 låg kvinnoandelen i de styrelser där vi sitter med i valberedningen på låga 25 procent. 2020 låg andelen på 41 procent, och 26 av de 32 bolag vi har möjlighet att påverka hade en jämställd styrelse. Så det går framåt men att öka mångfalden är inget som löses i en handvändning. Det krävs i viss mån ändrade strukturer men det vilar också ett ansvar på alla arbetsgivare att låta människor med olika bakgrund och erfarenheter växa och utvecklas. Som ägare så ser vi ett stort värde i blandade ledningsgrupper, även om det först och främst är en fråga för bolagets vd. Vi har dock alla möjligheter att lyfta frågan med bolaget i våra påverkansdialoger, vilket vi också gör om vi ser att det sticker ut negativt.

Det finns också en komponent som man kanske inte tänker på i första taget, att det måste vara attraktivt att sitta i en styrelse. När vi letar efter lämpliga personer händer det till och från att bra personer tackar nej för att de redan har fullt upp och inte anser att arvodet motsvarar vad uppdraget kräver. Traditionellt har styrelseuppdrag i mångt och mycket gått till personer som lämnat sin tidigare post och nu har tid och ekonomisk möjlighet att sitta i några styrelser. Grejen är att vi idag behöver ha in kompetens från olika håll för att klara konkurrensen. AMF har därför – även om det kan tyckas paradoxalt – drivit frågan om höjda ersättningsnivåer för styrelseledamöter just för att skynda på arbetet med att få in en bredare kompetens. Anledningen är att det måste vara värt för kompetenta människor mitt i livet att med vara med och utveckla bolag med sin kunskap.

Till sist är det värt att komma ihåg att en styrelsesammansättning alltid är en färskvara, vi måste varje år tillsammans med andra investerare se till att hitta ett bra lag. En grupp med olika styrkor och kompetenser som skjuter bolaget framåt på bästa sätt. Du blir aldrig färdig och det är som det ska.

Du kan följa vårt arbete mot mer blandade och jämställda styrelser i vår årliga ägarrapport.

Anna Viefhues
Hållbarhetsansvarig

Batterier och skog var heta ämnen under AMFs klimatvecka

Visste du att massor med elbilar kommer att rulla på gatorna med batterier från Skellefteå inom ett par år? När fabriken är i full gång har den kapacitet för batterier för upp till 400 000 elbilar om året. I ett första steg, sen dubbelt så många. Batterier som produceras med hjälp av vattenkraft och därmed har väldigt lågt klimatavtryck. Det berättade Peter Carlsson, vd för företaget Northvolt när han gästföreläste under AMFs klimatvecka. Eftersom AMF har investerat i Northvolt för våra kunders räkning, var det extra intressant för oss att få lyssna på Peters vision för företaget.

Att vi väljer att investera i företag som Northvolt ligger i linje med den omställning vi vill vara med och bidra till. För AMF är det självklart att följa Parisavtalet, både utifrån att Sverige som land står bakom det, men också för att tror vi att det skapar värde för våra 4 miljoner kunder och deras pensioner. Både när vi hanterar risker som klimatförändringarna medför för bolag vi investerar i, men också när vi investerar i bolag som bidrar med lösningar på klimatutmaningarna. Vi tror att bolag som utvecklas och tänker nytt också kommer vara lönsamma genom omställningen av samhället mot lägre koldioxidutsläpp.

Den här veckan har vi digitalt samlat våra drygt 300 medarbetare kring klimatfrågan för att inspireras och lära av varandra i klimatarbetet.

Något som i dessa tider av hemarbete behövs extra mycket. En ytterligare highlight under veckan var att lyssna på när kommunikations- och hållbarhetschefen Sofia Lilja, från vårt innehavsbolag Bergvik Skog Öst, berättade om hur skog och klimat hänger ihop. Som kuriosa nämnde hon bland annat att den svenska skogen på bara 60 sekunder har producerat allt det material som behövs för att bygga ett åttavåningshus i trä.

Vi lever i händelserika tider på många sätt. Vilka konsekvenser Coronapandemin får i slutändan står ännu oklart men desto viktigare är att vi på alla plan investerar för framtiden. Klimatet angår oss alla, och vi vet av undersökningar att frågan blir viktigare för svenska pensionssparare. Förväntningarna ökar på att vi som pensionsförvaltare ska vara med och göra skillnad. Efter den här veckan känns det som att vi är på rätt väg och vi ser fram emot att ta vårt klimatarbete till nästa nivå, för att skapa den bästa pensionen för våra kunder.

Anna Viefhues
Hållbarhetsansvarig

Grattis, äntligen lön! Nu är det dags för tjänstepension igen

I fredags var det den 25e och då får 4 655 700 svenskar lön*. Samtidigt får cirka 90 procent av dem tjänstepension genom kollektivavtal. Men de flesta har inte koll på hur mycket.

Hur mycket sätter din arbetsgivare av till din tjänstepension? Kolla själv på amf.se

Den 25e är det löning för de flesta med jobb i Sverige. Såsom Magnus Uggla sjunger i sin sång ”Kung för en dag” är vi många med det något irrationella beteendet att känna oss lite extra rika just den dagen när lönen trillar in. Lönen ska ju helst räcka hela månaden, något som ibland kan vara tufft med hyran, räkningarna, kläder till barnen och mat. Och utöver det gärna sparande till såväl det oförutsedda som guldkanten och framtiden.

Därför känner jag ibland en tacksamhet över att om man jobbar på en arbetsplats med kollektivavtal så sätts det av pengar till tjänstepensionen. Utan att jag ens kan bli frestad att röra de förrän jag går i pension.

Så när de närmare 4 655 700 svenskar med anställning får lön* får cirka 90 procent av de även tjänstepension genom kollektivavtal. Det är pengar som många är omedvetna om. I en undersökning som AMF gjorde tidigare i år svarade hälften av de tillfrågade att de aldrig eller sällan tänker på sin pension. Hälften har heller ingen uppfattning om hur mycket pengar som sätts av till deras tjänstepension.

Det är pengar som kommer att bli viktiga när det är dags för pension. När man går i pension har man ofta miljonbelopp i total tjänstepension. I framtiden beräknas tjänstepensionen utgöra cirka en tredjedel av den sammanlagda pensionen för låg- och medelinkomsttagare med ett långt yrkesliv. De med höga inkomster kan få mer än halva sin framtida pension från tjänstepensionen. (Jag undrar om det inte hade varit risk för att man hade betett sig ännu mer som en kung för en dag om det inte varit för tjänstepensionen om man fått lite mer i plånboken redan nu.) Ibland kan det vara svårt att uppskatta långsiktigt sparande här och nu eftersom det är så diffust och långt fram i tiden jämfört med alla de inköp man gör till vardags.

Så sätt av en kvart och logga in på Min Pension för att se hur mycket pension du har sparat ihop och få en prognos över din pension! Och om du undrar hur mycket som sätts av varje månad, gå in på amf.se och skriv in din lön i vår räknesnurra för att se hur mycket din arbetsgivare sätter av till dig varje månad.

Åsa Ambuhm, AMF

*SCB Antal anställda (KS) kv 1 2018

Som AMF-kund äger du lite Spotify, en del av Volvo och en gnutta ABB

Hur är dina pensionspengar investerade? Om du är osäker på det, så är du inte ensam, många har dålig koll på hur deras pensionskapital förvaltas. Tiden räcker inte till och pensionen upplevs som krånglig. Får man sedan frågan om ens pension förvaltas hållbart blir det ännu mer förvirrande. Hur ska man veta det? Vissa pensionsbolag pratar om Svanen-märkning, andra om gröna obligationer.

På AMF tar vi hänsyn till hållbarhet i alla investeringsbeslut, det är en naturlig del i vår förvaltning. Vi tror att företag som arbetar aktivt med hållbarhet presterar bättre på lång sikt.

Ok, men sen då? Jo, ditt pensionskapital placeras till en rätt stor del i svenska aktier – alltså i bolag som ABB, Sandvik och Skanska. Men även i en hel del utländska bolag som Sony, Siemens och Nike. Totalt hade AMF vid senaste årsskiftet investerat ditt och andra kunders pensionskapital över 400 bolag. Utöver det även i räntebärande värdepapper, i fastigheter som exempelvis Gallerian i centrala Stockholm, och i företag som inte finns på börsen, som Spotify och Volvo Cars.

Se hela listan på bolag du som kund är delägare i.

Och du som sparare kan se tillbaka på ett år med god avkastning på din pension. Under förra året (2017) var AMFs totalavkastning 7,9 procent. Det som speciellt bidrog till den fina siffran var våra investeringar i fastigheter men även att vi har en bra blandning av bolag i portföljen.

Men kan du som sparare känna dig trygg med att ditt pensionskapital hanteras ansvarsfullt? Ja, i Sverige räknas vi som en stor aktieägare och i många svenska bolag är vi aktiva både på bolagsstämmor och i valberedningar. Där gör vi vårt bästa för att påverka bolagen i en positiv riktning. För våra investeringar i aktier och företagsobligationer, både svenska och utländska, strävar vi hela tiden efter att investera i de bolag som kommit långt i sitt hållbarhetsarbete, exempelvis inom miljöarbete och sociala frågor.

Så är du kund hos AMF kan du känna dig som en ansvarsfull sparare!

Anna Viefhues
Hållbarhetsansvarig

Sommartipsen som räddar din sommar

Det är dagen innan semestern. Jag drömmer om en tidig sommarmorgon där jag dricker morgonkaffet i solen. Då luften fortfarande är kall och lite krispig. Men nu är det så mycket som ska förberedas – det sista ska bli klart på jobbet, de sista mejlen ska skickas. Efter det bär det direkt av ut till verkstan där bilen som bestämde sig för att stanna mitt på vägen i förrgår ska hämtas ut. Sen ska det hämtas på dagis, mat ska handlas, bilen ska packas. Och glöm inte grillbriketter – ”inte vanlig kol” – står det i ett SMS. Och visst ja, köttet ska marineras! Hur ska jag hinna med allt?

Jag andas djupt. Det är lyxproblem det här ju! Tänk att jag får vara med, och vara med min familj och vänner. Är så tacksam.

Det ordnar sig. I alla fall för min pension. För medan jag nu under några förhoppningsvis varma sommarveckor framåt kommer att njuta av min ledighet, läsa böcker och följa några av alla era härliga sommartips och tips om smultronställen, så kommer i alla fall min pension att ha det bra. Jag behöver inte göra någonting åt den. Ja du läste rätt – ingenting! För jag har den i traditionell förvaltning. Det betyder att det hela tiden finns några andra som tar hand om min pension och ser till att den förvaltas på ett tryggt och bra sätt.

Har du också en traditionell försäkring hos AMF? Logga in på amf.se/dinasidor och se efter hur dina pengar mår.

Tusen tack för alla fina sommartips som vi har fått in! I början av juni skickade vi ut ett mejl där vi bad er kunder att dela med er av era bästa sommartips och smultronställen. Här är ett axplock. Läs och njut och trevlig sommar!solstol

Leif – Mitt tips blir väl Kalmar som återigen blivit framröstad som årets sommarstad.

Anders – Massor av gående i skog och dessutom golf samt härliga möten med barnbarn!

Anita – Alla borde resa till Svalbard innan man blir för gammal och stel. En underbar resa, vår eller sommar.

Börne – Jag har under många år jobbat med naturreservat och mitt tips är att gör ett besök i något av dom reservat som finns från norr till söder. Kolla på Länsstyrelsens hemsida i det län man bor så får man tips och därtill är det gratis.

Hans – Att besöka Capellagården på Öland, en skola startad av Carl Malmsten. En fantastisk plats med en fin elevutställning.

Maude – Fågeltornet i Glänås där det finns mycket att se och uppleva. Prinsessan Estelles sagostig som hon fick. m m.

kossor

Björn Wallentin
Medarbetare på AMFs kommunikationsavdelning

Världens bästa pension. And the winner is…

onetwo

Världens bästa pensionssystem har Danmark om man får tro Melbourne Mercer Global Pension Index. Även Holland får höga betyg. Sverige kommer väl ut och får ofta topplaceringar i dessa rankingar.  Allt beror förstås på vad man mäter.

Pensionssystemet som sådant kan vara både välfinansierat och hållbart. Men den bästa pensionen får de som har haft det bästa yrkeslivet. Och ett bra yrkesliv är inte för alla. I alla länder har kvinnor en svagare ställning på arbetsmarknaden. I just Holland finns den högsta andelen deltidsanställda i hela Europa enligt statistik från Eurostat. Det handlar om kvinnor som får en betydligt lägre pension (än män) även om själva pensionssystemet är genomtänkt. Något som bl.a. Europeiska jämställdhetsinstitutet och OECD har uppmärksammat.

Världens bästa pensionssystem är rimligen det där så många som möjligt omfattas av det och har möjlighet att tjäna in sin egen pension. Vem gör en sådan ranking?

Dan Adolphson

Mamma, pappa och pension

pappabarn

Utomlands beskrivs ofta Sverige som ett paradis för pappor med rubriker som ”In Sweden, Men Can Have It All” med exotiska bilder på män som går med barnvagnar mitt på ljusa dagen när mammorna arbetar. Samtidigt har vi en bit kvar innan kvinnor och män är ekonomiskt jämställda.

När man får barn förstärks ofta de ekonomiska skillnaderna mellan könen. En ny statlig utredning slår fast att kvinnors deltidsarbete ökar när de får barn medan mäns deltidsarbete däremot inte påverkas nämnbart. Grundregeln är att mindre lön ger mindre pension. Det finns visserligen kompensation för föräldralediga för den allmänna pensionen och inom de allra flesta tjänstepensioner som är kollektivavtalade. Men långvarigt deltidsarbete leder ofta till sämre löneutveckling och karriärmöjligheter.

Som det ser ut idag tar kvinnorna tar ut 75 procent av alla föräldrapenningdagar och 65 procent av all tillfällig föräldrapenning. Kvinnor arbetar mindre, har lägre löner och tar större ansvar för barn och hem. Även om man kan se en positiv förändring är det något som sker under en lång tidsperiod.

Ett jämnare uttag av föräldraförsäkringen bidrar till en arbetsmarknad på lika villkor och ger positiva effekter decennier senare när pensionen väntar. Om vägen går genom att införa ett större inslag av öronmärka dagar för respektive förälder eller genom ekonomiska incitament för de som delar lika är en politisk fråga. Men något måste göras för sambandet är enkelt. Om papporna är hemma längre med sina barn får vi en mer jämställd arbetsmarknad som i sin tur ger en mer jämställd pension.

Dan Adolphson

Dag 79 som pensionär

Jag har många vänner som har ändrat yrkesbana mitt i livet eller senare. Yrken förändras, gamla försvinner och nya kommer till. Som individer förändrar vi oss också under ett långt yrkesliv. Att byta yrke är för många en nödvändighet när kroppen säger ifrån eller arbetslöshet hotar.

AMF gjorde en undersökning för några år sedan och frågade varför man jobbade med just det man gjorde. Det vanligaste svaret var att det var slumpen som avgjort var man hamnade. Då är det inte så konstigt att vi funderar över vad vi gör och om vi skulle vilja göra något annat.

Om man bestämmer sig för att ändra yrkesinriktning lite senare i livet är det många saker att tänka på. Ekonomin är förstås viktig. Redan från 47 år minskar det antal veckor du kan få studielån och vid 56 år går det inte längre att ta studielån. Om vi ska arbeta längre borde den gränsen höjas snarast. Bidragsdelen är liten men ger pensionsrätter.

Men blir det lönsamt att utbilda sig som äldre? Prata med arbetsförmedlare och studievägledare innan du bestämmer dig. Det finns ett begrepp som kallas livslön som visar hur mycket man tjänar totalt i olika yrken och då räknas också kostnaderna för studierna med. Hur ser jobbmöjligheterna ut när du har pluggat klart? Som äldre vill man nog chansa i mindre utsträckning än vad yngre kan göra.

Om man klarar av studierna som äldre kan också vara en oro. Som äldre är man kanske mer målinriktad än yngre och samtidigt ligger tidigare studier långt tillbaks i tiden. Men med lite disciplin och mycket vilja ser jag många som fixar det alldeles galant. Vad är det man säger om våra hjärnor? Jo, att de är som välfyllda hårddiskar, det tar lite längre tid att få fram informationen men det ligger desto mer lagrat!

Carina Blomberg

Dag 74 som pensionär

Planera eller inte planera – det är frågan. Hur mycket vi än tycker om sommaren så finns det tydliga tecken på att den ändå går mot sitt slut. Rönnbären rodnar, skolorna startar igen och i trafiken ringlar köerna långa. Jag är så tacksam att slippa trängas i tunnelbanan varje morgon.

Mitt roliga sommarjobb som guide är också på väg mot sitt slut. Fortfarande är de utländska turisterna många men de svenska turisterna är mycket färre nu när semestrarna är över. Så då börjar man ju fundera på fortsättningen. Jag har verkligen levt dag för dag den här sommaren och det har var så skönt! I mitt gamla liv hade vi på jobbet satt igång med att planera för hösten och antagligen för både vintern och våren också.

vinbärKanske behöver jag hitta lite mer struktur för hösten? Eller också är det bara skönt att leva vidare som vi gör nu och ta dagen som den kommer? Vi har gillat att kunna göra saker oplanerat men frågan är om hösten gör oss mer passiva.
Just nu är min enda höstfundering om jag ska anmäla mig till en alldeles för dyr men spännande antikkurs. Inte mycket till planering just nu alltså. Fortsättning följer.

Carina Blomberg