Kategoriarkiv: Övrigt

Pensionsbesked på väg ut

Nu är årets pensionsbesked på väg ut till dig som är (eller tidigare jobbat som) privatanställd arbetare. Det är Fora som skickar ut pensionsbeskeden och de är ett bra kvitto på att du har tjänstepension genom jobbet. Du ser också vilka efterlevandeskydd du har. Det är totalt 2,5 miljoner brev som ska skickas ut från den här veckan.

Vill du ha förklaring till någon det av beskedet finns en bra vägledning här. Som alltid ser du helheten på din pension lättast om du loggar in på Minpension.se

Carina Blomberg

Kvinnor får mindre till pension än män

 

FrisörFortfarande, år 2015, ser vi stora skillnader mellan män och kvinnor när det gäller inbetalningar till tjänstepensionen.

Vi har tittat på alla kunders inbetalningar till tjänstepensionen hos AMF och då visar det sig att kvinnors inbetalningar ligger på 77 procent av männens.

Orsakerna är flera men lönen spelar förstås en stor roll! Om man tjänar över 36 300 kronor i månaden och har en kollektivavtalad tjänstepension så betalar arbetsgivaren in 30 procent till tjänstepensionen på den del som är över 36 300 kronor.

Deltid är en annan orsak till skillnaden. En tredjedel av alla kvinnor jobbar deltid medan bara 11 procent av männen gör det. Jag har också träffat kvinnor som har två deltidsjobb och då en bra inkomst. Men eftersom det är två arbetsgivare blir inbetalningarna till tjänstepensionen bara 4,5 procent per jobb.

Skillnaderna mellan män och kvinnor är störst bland de yngsta, 25-34 år och tydligast syns det bland privatanställda arbetare. Enligt SCBs undersökningar är det vanligt att unga kvinnor jobbar ”ofrivillig deltid” för att de inte har fått heltidsjobb.

 

Carina Blomberg

Är 65 år gränsen för ett längre arbetsliv?

agelimit

Pension är inte pengar som regnar från himlen. Det hänger ihop med jobbet. Efter ett bra arbetsliv kommer en bra pension. Eftersom vi lever längre måste vi också jobba längre så att vi kan trygga våra framtida pensioner. Känns det bekant?

Pensionsåldersutredningen gjorde ett stort nummer av att 65 år är det mentala riktmärket för pensionering. Därför föreslogs höjda åldersgränser för pensionen så att fler skulle kunna få möjlighet att vara kvar i yrkeslivet. Men för att få fler att arbeta behöver också åldersgränserna för sjukpenning, arbetslöshetsersättning och sjukersättning följa med.

Igår kom Socialförsäkringsutredningen med sitt slutbetänkande. Här låter det annorlunda. Förslagen om att höja åldersgränserna lyser med sin frånvaro. Istället slår man fast att sjukpenningtalet är störst bland de äldsta, 60-64 år. De som beviljats sjukersättning uppnår sedan den allmänna pensionsåldern. Ohälsan försvinner alltså från statistiken men samtidigt kommer man inte tillrätta med att vi borde gå i pension senare.

Om man politiskt håll vill skapa förutsättningar för ett arbetsliv efter 65 år måste man diskutera förslag som gör det möjligt för stora grupper att arbeta vidare på egna villkor. Som det ser ut nu riskerar vi att få ett A- och B-lag där bara de starka och friska kan mäkta med ett längre arbetsliv.

Dan Adolphson

Hur får vi ett längre arbetsliv?

I förra veckan var jag på ett seminarium som Studieförbundet Samhälle och Näringsliv, SNS, anordnade. Det var välkända frågor som diskuterades men ändå så viktiga. Positivt tycker jag att man diskuterar både yngre och äldres arbetsliv samtidigt. Det är ju den sammanlagda tiden vi arbetar och den lön vi får som tillsammans med en tjänstepension ger en framtida pension.

En uppfattning som fortfarande finns i omlopp är den att om vi pensionerar äldre så får yngre arbete. Men det stämmer inte. Professor Anders Forslund från Uppsala Universitet visade hur arbetsmarknaden anpassar sig och fler jobb skapas när fler är ute och söker. Mängden arbete är aldrig en fast massa. Att en ung person skulle ersätta den äldre som går i pension är inte självklart utan många fler faktorer ska vägas in. Alltså behöver heller inte äldre som fortsätter jobba ha dåligt samvete för att man ”tar” jobbet från en ung.

Vad är det då som påverkar ungdomsarbetslösheten? I Sverige tar det relativt sett lång tid att etablera sig på arbetsmarknaden. Ett stort hinder och problem är bristfällig utbildning. Framför allt har de utan kompletta gymnasiebetyg det besvärligt. Här anser Anders Forslund att det behövs nya grepp, att fånga upp eleverna tidigt, bättre möjligheter att komplettera betyg och lärlingsutbildningar ute på företag.

YSS Florist

Ett sätt att få jobb är att söka sig till områden där det finns jobb. Sverige har ett landslag, Yrkeslandslaget, där de allra bästa ungdomarna under 23 år tävlar i EM och VM i allt från måleri, billackering till omvårdnad. Uttagningen sker på SM och där kan man se vad man gör i olika praktiska yrken, vilket kan vara bra för ungdomar som står inför sitt gymnasieval.  AMF har stöttat Yrkeslandslaget under många år.

Mår vi bättre eller sämre av att gå pension var en annan fråga. Här finns inte så många studier men en studie redovisades och den är gjord på militärer (alla män) som fick erbjudande att gå tidigare i pension. Här blev hälsan bättre, stressen minskade och man gjorde livsstilsförändringar till det bättre.

Nu kommer SNS att starta ett nytt program som tar till vara de här kunskaperna och fortsätter forskningen i ”Sveriges kompetensförsörjning i en globaliserad värld”.

 

Carina Blomberg

 

Överför pensionsrätter innan 31 januari

150115 par bildNu så här i början på året är det många som passar på att se över ekonomin. Om ni tjänar olika mycket i familjen kommer också era pensioner att bli olika stora den dag ni vill ta ut dem. Hur mycket det skiljer kan ni lätt se på Minpension.se.

Ett enkelt sätt att jämna ut pensionerna inom familjen är att föra över premiepensionsrätter.

Före den 31 januari kan du föra över den premiepension du tjänar in till din maka, make eller partner. Överföringen gäller då för 2015 och framåt, tills du anmäler att den ska upphöra.

Man kan bara föra över hela beloppet och överföringar som är gjorda kan inte tas tillbaka, bytt är bytt! Om man skiljer sig så upphör överföringen.

Enligt siffror från Pensionsmyndigheten är det fortfarande en försvinnande liten del av alla par som för över pensionsrätter. Bara en halv procent av alla pensionssparare gör det, ungefär 9000 personer per år. Jag tror att det mest beror på att få vet om att man kan göra det och kanske en rädsla att det ska vara krångligt eller svårt att ändra.

Det är bara att göra så här: På Pensionsmyndigheten kan man ladda ner en blankett för Anmälan – Överföring av pensionsrätt, båda ska skriva under och sedan skickar man den till Pensionsmyndigheten. Klart!

Carina Blomberg

Julhälsning från Pensionsbloggen

Långsiktigt sparande

Nu är det dags för de sista förberedelserna inför julen. Förra veckan kollade vi hur våra pensionärskunder ser på julen och de kostnader som den drar med sig. Hälften av alla 20 000 som svarat tycker att julen är dyr men många tycker också att den får kosta. Det vanligaste är man firar julen med släkt och vänner. Så det mesta verkar som vanligt.

Nu ska det bli skönt med lite julledigt för oss pensionsbloggare men under helgerna fortsätter vi att publicera härliga julberättelser.

Vi vill önska dig

En God Jul och ett Gott Nytt 2015

Carina Blomberg

 

 

Hinder för äldre att arbeta

Pensionsrapport 2014

Igår presenterade vi Pensionsrapport 2014. Det är den femte i ordningen och i årets upplaga slår vi ett slag för att alla ska ha vissa baskunskaper när det gäller pension. Och då handlar det inte om att kunna en massa pensionsprodukter eller avtal i detalj utan en förståelse för vad det är som i slutänden ger en bra pension. Alltså när vi börjar jobba, hur mycket vi tjänar och jobbar, hur länge vi jobbar och om vi har en tjänstepension. Och att vi jobbar vitt och betalar skatt förstås. Kunskaper som med fördel skulle kunna läras ut i samhällskunskapen på gymnasiet när man pratar privatekonomi.

Från alla mina kundmöten genom åren vet jag att många tappar bort sig i alla detaljer kring pensionen och inte ser vad de själva kan påverka. Det är mindre svårt än det verkar och idag finns Minpension.se som ger en bra bild av nuläget.

Men om jag är lite äldre och vill fortsätta jobba? I Pensionsrapporten 2014 har vi tittat på attityder till äldre på arbetsmarknaden. De flesta svenska företag saknar idag strategier både för att rekrytera äldre och behålla dem. Många svarar att de går i pension för att de uppnått pensionsåldern eller att det var vad som förväntades av dem. Framför allt bland kvinnor är det vanligt att hälsan tyvärr sätter stopp för fortsatt arbete.

När vi frågat de som redan gått i pension svarar de flesta att tidpunkten för pension var rätt. Men många som en femtedel av alla hade velat jobba längre än de verkligen gjorde. Då kanske det inte är det vanliga gamla jobbet man tänker utan hellre något annat och helst på deltid.

 

Carina Blomberg

Ändra det privata pensionssparandet före årsskiftet

Jag märker när jag är ute och träffar kunder att många av oss funderar på hur vi ska göra med vårt sparande nästa år då avdraget för privat pensionssparande minskar till 1 800 kronor 2015 (för att sedan troligen försvinna helt 2016). Nu är det drygt en månad kvar till årsskiftet så det är hög tid att göra ändringar nu.

Ekots Plånboken tog upp frågan på ett bra sätt i veckans program.

AMF stänger för nya insättningar i det privata pensionssparandet från den 1 januari 2015. Som kund behöver du inte själv stänga autogirodragningar utan det sköter AMF om. De pengar som du redan sparat fortsätter att förvaltas och du kan, som tidigare, ta ut dem från 55 år.

Basen till en bra pension utgörs av allmän pensionen och av tjänstepensionen, som de flesta av oss har. Sedan gäller att arbeta, undvika deltid under för långa perioder och fundera på hur länge man kan arbeta. Men sedan har de allra flesta av oss även ett behov av att ha ett långsiktigt buffertsparande. Det finns flera alternativ som vi tidigare tagit upp här i bloggen; fondsparande, amorteringar på lån, kapitalförsäkring eller ett sparande i den relativt nya sparformen ISK (investeringssparkonto). På ett ISK-konto beskattas värdet på kontot och uttagen är skattefria.

 

Carina Blomberg

 

Amerikaner lever längre men möts av klumpsummor och osäkerhet

frihetsgudinnan

När amerikanerna ska gå i pension möts de av ett svårt val. Ska pensionspengarna tas ut som en klumpsumma eller ska de betalas ut månadsvis? Så många som hälften av alla amerikaner oroar sig att leva längre än vad pensionspengarna räcker till. En livslång utbetalning (guaranteed lifetime income annuity) är en produkt som man köper i USA i anslutning till att man går i pension. Det kan vara både svårt och dyrt.

I Sverige är utbetalning livet ut inte är en speciell produkt med en avgift. Trots det tycks vi ha ett motsatt synsätt än de i det stora landet i väster. Många svenskar väljer att ta ut sin tjänstepension på kort tid. En vanlig anledning är att man vill ha pengarna när man är pigg och frisk. Få tycks reflektera över vad som händer när pengarna från tjänstepensionen tar slut. Samtidigt ska man komma ihåg att den allmänna pensionen alltid betalas ut så länge man lever. Där har vi svenskar en grundtrygghet som amerikanerna saknar. Något som är säkert är att vi lever allt längre, oavsett vilken sida av Atlanten vi bor på.

Dan Adolphson

 

11 svenska medaljörer i Yrkes-EM i Frankrike

Yrkeslandslaget i Euroskills 2014
Yrkeslandslaget i Euroskills 2014

Nu har vårt framgångsrika yrkeslandslag varit ute och tävlat igen. Den här gången i Yrkes-EM eller Euroskills som det heter internationellt. Tävlingarna gick i Lille i Frankrike i början på oktober.

I Euroskills tävlar unga yrkesverksamma under 26 år i grenar som är mer traditionella hantverksyrken som frisörer, snickare och målare. Men också i nyare yrken som mekatronik och webdesigner. Sverige har genom åren haft många medaljörer i både EM och VM-tävlingar och den trenden fortsätter.

Man tävlar i yrken som ofta leder till framgångsrika karriärer och ibland egna företag. AMF är, tillsammans med AFA, huvudsponsor till Yrkeslandslaget. Bakgrunden är att vi ser sambandet mellan ett långt och bra arbetsliv och en bra pension.

Den här gången tävlade svenskarna i 17 olika yrken i konkurrens med lag från 25 olika länder. Medaljregnet såg ut så här:

Vinnarna i Mekatronik
Vinnarna i Mekatronik

• GULD Mekatronik Daniel Pettersson och Dan Andersson
• GULD Frisör Danielle Kanetoft
• SILVER Florist Elin Persson och Therese Nordh
• SILVER Hotellreception Sabina Nykänen
• SILVER Industrielektriker Tobias Winge
• SILVER Personbilsteknik Marcus Morén
• SILVER Svetsare Jimmie Karlsson
• BRONS Dekoratör/butikskommunikation Sara Andersson och Denise Landén

Här är ett litet klipp från tävlingarna, se film.

Sverige fick nu överta flaggan från fransmännen för nästa gång är det Sverige och Göteborg som står värd för Euroskills våren 2016.

Carina Blomberg