Kategoriarkiv: Premiepension

Jämförpris på pension? – Ja tack!

jamforelsepris

När du handlar middag är det enkelt att se vad maten kostar per kilo. För det är tydligt uppmärkt överallt i butiken. Det är även vanligt med jämförpriser för el (öre/KWh) och för bostäder (kr/kvadratmeter). Tanken är att du ska kunna bilda dig en egen uppfattning om vad som är billigt och vad som är dyrt.

För några år sedan infördes jämförpris på hur mycket det kostar att spara i fonder, det s.k. ”Normanbeloppet”. Via Morningstar kan man se kostnaden för att månadsspara 1000 kr i 10 år för varje fond. I snitt kostar det 12 879 kr men skillnaden är stor. Det finns gott om billigare och dyrare fonder.

Men när det gäller pensionen finns det inga jämförpriser idag. I orange kuvert kan man visserligen jämföra avgiften för sina premiepensionsfonder med genomsnittet. Men det är svårt att klura ut matematiken själv. Hur mycket 0,8 procent i avgift (istället för 0,24 procent) slår på pensionen efter flera decenniers sparande. Och nu när räntorna är låga kommer den framtida avkastningen på pensionspengarna förmodligen inte att bli lika hög som tidigare. Det gör att frågan om låga avgifter blir extra viktig.

Samtidigt är något på gång. Konsumenternas försäkringsbyrå har redan idag en utmärkt tjänst, Pensionsguiden, där du kan jämföra avgifter för din tjänstepension. Men det räcker inte. Det behövs en riktig ögonöppnare som visar hur många kronor som försvinner i avgifter under alla år som man pensionssparar. Hos alla pensionsbolag och banker. Förhoppningsvis får vi se det senare i år.

Dan Adolphson

Jämställdhet och ekonomisk omtanke är bra för pensionen

Kvinnor arbetar mindre, har lägre löner och tar större ansvar för barn och hem. Deltidsarbete och föräldrapenning är tre gånger så vanligt bland kvinnor som bland män. Även när barnen blir sjuka är det kvinnorna som drar det tyngsta lasset. Detta påverkar lönen idag. Och pensionen i framtiden. Det finns två saker som skulle bidra till mer jämställda pensioner. Fler män med föräldrapenning och fler kvinnor som arbetar heltid.

deltid_barn

Offentliga arbetsgivare, som per definition är politiskt styrda, borde sätta långsiktiga mål att kunna erbjuda sina medarbetare heltidstjänster. Medarbetare som ofta är kvinnor. Med högre löner minskar risken för att man blir beroende av garantipension, bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd i framtiden. I en enkät som Sveriges Kommuner och landsting (SKL) genomfört uppger 6 av 10 kommuner att de har fattat beslut om rätt till heltid eller önskad sysselsättningsgrad. Bland landstingen har 3 av 4 landsting fattat motsvarande beslut.

En annan viktig pusselbit är föräldraförsäkringen. Staten kan styra de ekonomiska förutsättningarna för föräldraförsäkringen och på så vis åstadkomma en jämnare fördelning mellan könen. Det gäller såväl inom föräldrapenning som inom tillfällig föräldrapenning. För att få ett mer jämställt uttag behövs en översyn av villkoren för att kombinera arbete och familj. Från den 1 januari 2016 infördes en tredje månad i föräldraförsäkringen för vardera föräldern. Det innebär att det är 90 dagar som inte går att överlåta till den andra föräldern (jämfört med 60 dagar som det var tidigare). Det ska bli intressant att se vad det får för effekter. För många lönar det sig att dela lika på föräldraledigheten. Räkna själv via SACO!

Inom pensionssystemet kan man även jämna ut skillnaderna något genom att överföra sin premiepensionsrätt till sin äkta hälft. Men det är få som känner till den möjligheten och det går bara att göra via blankett. Dessutom minskas beloppet med 8 kronor för varje hundralapp för att kompensera att kvinnor lever längre än män. Informationen om överföringen av premiepensionsrätt kan bli bättre, borde kunna ske med e-legitimation och utan att beloppet minskar. Om även sambo omfattas (utöver maka/make/registrerad partner) kan fler visa ekonomisk omtanke om sin partner.

Dan Adolphson

Att räkna fritt är stort – att räkna rätt är större

Det är framför allt tre saker som påverkar din pension. Hur mycket och länge du jobbar, vilken lön du har samt att du får tjänstepension. Låga avgifter finns både inom den kollektivavtalade tjänstepensionen och för premiepensionen i orange kuvert (ofta 0,15-0,5 procent av kapitalet). De som har möjlighet kan även spara privat i någon form som grädde på moset. Men inte i pensionsförsäkring eller IPS eftersom avdragsrätten slopas vid årsskiftet.

Sedan var det där med avkastningen. En fråga som påverkar alla pensionssparare utan att man kan påverka det själv. Under långa tidsperioder har avkastningen varit 5-8 procent om året och det har man även räknat med i många pensionsprognoser som visar vilka månadsbelopp som väntar i framtiden. Men det finns en fara med att lova guld och gröna skogar. Siffrorna kan lätt bli vilseledande. Som det ser ut nu är räntorna låga vilket påverkar möjligheterna att få pensionspengarna att växa.

Staten och pensionsbolagen har tagit fram prognosstandard där tanken är att alla ska räkna på samma sätt. Prognosstandarden innebär att avkastningen på kapitalet beräknas till 2,1 procent före skatter och avgifter. Samtidigt finns det en fara med att räkna för defensivt också. Man vill inte överskatta eller underskatta pensionen storlek även om det är svårt att pricka exakt rätt.

Prognoser blir intressanta när du är nära pension. För oss som har många år kvar i yrkeslivet är det bättre att titta på pensionskapitalet (hur mycket pengar man har samlat ihop totalt) eftersom prognoser är så osäkra och avlägsna.

Dan Adolphson

Hur sparar du 2016?

alternativ16

Det viktigaste för din totala pension är hur mycket och hur länge du jobbar, vilken lön du har samt att du får tjänstepension. Många sparar även privat till sin pension som grädde på moset. Men avdragsrätten för privat pensionsförsäkring och IPS försvinner nu vid årsskiftet (för alla som har tjänstepension i sin anställning). Det är därför hög tid att avsluta inbetalningarna till privat avdragsgillt pensionssparande och hitta ett annat sätt att spara. De privata pensionsförsäkringar som finns hos AMF är sedan länge stängda för nya inbetalningar. Jag tror att de flesta svenskar kommer att hitta till investeringssparkonton (ISK) som fylls med aktier och lågprisfonder varvat med amortering på bolån.

Det finns också flera sätt att kompensera den som tjänar mindre i familjen. Man kan amortera mer på bolånen eller överföra sin premiepensionsrätt till make, maka, registrerad partner. Det går också att spara i sin partners namn genom investeringssparkonto. I det senare fallet gäller det att tänka på att skriva äktenskapsförord. Allmän pension och tjänstepension delas däremot inte vid skilsmässa.

Dan Adolphson

Bättre att slå i avgiftstaket än att sikta mot stjärnorna

Vem minns inte tv-klassikern ”Sikta mot stjärnorna” med Lasse Holm? Det var en riktig långkörare som sändes mellan 1994 till 2002. Din pension är också en lång följetong med inbetalningar under hela yrkeslivet där ditt pensionskapital byggs upp med tiden. Och du betalar avgifter för pensionen under hela vägen. Avgifter som med få undantag är procentuella. När 10 000 kr växer till 100 000 kr blir avgiften tio gånger så stor. Så när pensionspengarna ökar så följer avgiften med. Men det finns faktiskt tak för avgifterna på sina håll. Som du förstår är det bättre att slå i avgiftstaket än att sikta mot stjärnorna.

De som har sin Avtalspension SAF-LO i traditionell försäkring hos oss på AMF har en maximal avgift om 300 kr per år. Alecta har en maximal avgift för tjänstepensionen på 75 kr per månad. Ett annat exempel är Collectum som sköter administrationen för tjänstepensionen åt privatanställda tjänstemän för en avgift om maximalt 450 kronor per år och anställning för ITP1. Pensionsmyndigheten har också ett tak för att administrera premiepensionen som gör att du aldrig betalar mer än 120 kr per år i administrationsavgift (inte att förväxla med avgifterna för premiepensionsfonderna).

Dessutom finns det flera indexfonder som är gratis (0% i avgift) vilka man bl.a. kan spara i privat genom investeringssparkonto, t.ex. Avanza Zero och Nordnets Superfonder. I AMF Fonders årliga avgiftsrapport märks det också att spararna hittar till lågprisfonder.

Idag kan man enkelt se hur viktigt det är med låga avgifter för tjänstepensionen genom Pensionsguiden via Konsumenternas försäkringsbyrå som är gratis, oberoende och tillgänglig för alla. Det är lika enkelt som att göra prisjämförelser av vinterjackor och spelkonsoler via Prisjakt och Pricerunner. Troligen kommer denna utveckling leda till att vi får se fler exempel på takavgifter för pensionen. Det gör att du får en högre pension.

Dan Adolphson

Tre saker unga behöver veta om sin pension

nyttjobb

Vem minns inte sitt första riktiga jobb? När man lämnar gymnasiet eller högskolan för att söka efter ett jobb. Det är mycket att tänka på som lön, anställningsvillkor och avtal. Och pension. Det senare är inte så svårt som det låter. Tre saker som påverkar din pension:

  1. Hur mycket du jobbar.
  2. Vilken lön du har.
  3. Att du får tjänstepension.

Att arbeta heltid ger en större inbetalning till pensionen. En högre lön ger mer pensionspengar. Tidiga inbetalningsår är viktigare än sena då en intjänad tusenlapp vid 20 års ålder är mer värd på pensionsdagen (med ränta-på-ränta) än motsvarande tusenlapp som man får inbetald som 30-åring.

Om du arbetar på en arbetsplats med kollektivavtal, vilket nio av tio gör, så har du automatiskt en trygg tjänstepension med låg avgift. Man behöver inte engagera sig i sin pension om man inte vill. Både för den allmänna pensionen och för tjänstepensionen finns det genomtänkta icke-val som passar de flesta sparare. Om du arbetar på en arbetsplats utan kollektivavtal är det inte säkert att din arbetsgivare betalar in tjänstepension. Fråga din arbetsgivare om du är osäker.

Ett privat sparande är också bra. Men tjänstepension via jobbet är ändå viktigast. Få har råd att spara så mycket pengar som tjänstepensionen innebär.

Dan Adolphson

Ett långsiktigt privat sparande är aldrig fel

För den allmänna pensionen och tjänstepensionen förs det en livaktig diskussion om hur man ska lösa de framtidsutmaningar som finns. Förutom tankar om att höja åldern för när vi kan (och vill) gå i pension har arbetsgivarna och fackförbunden inom vissa delar av arbetsmarknaden kommit överens om att sätta av mer pengar till tjänstepensionen. Gott så.

Men det finns en pusselbit till. Privat pensionssparande. Det allmänna avdraget för privat pensionssparande är kraftigt begränsat och försvinner förmodligen helt vid årsskiftet. Det finns även förslag om att tillåta att man tar ut pengarna i förtid. Det är lätt att förstå varför. Privat pensionssparande har med tiden, inte minst efter jobbskatteavdragen, blivit en mindre bra idé för låg- och medelinkomsttagare. Det finns flera alternativ som t.ex. investeringssparkonto eller att amortera på bolån. Men många sparare är villrådiga och vet inte vad de ska göra. På AMF har vi genom Norstat fått reda på att ungefär hälften av de med privat pensionssparande har hittat ett annat sätt att spara. Var femte person uppger ”Vet inte” och var tionde person kommer att fortsätta spara vidare precis som tidigare.*

Folksam har presenterat ett förslag om att kunna sätta in egna pengar till premiepensionen eller tjänstepensionen. Skandia menar att man bör minska ränteavdragen för bolån och istället subventionera sparande. Flera partier har funderingar om sparavdrag men skarpa initiativ saknas. Resonemanget tycks vara, låt oss tala om en senare pensionsålder för den allmänna pensionen och lita på att arbetsmarknadens parter tryggar tjänstepensionen. Men det ena förtar inte det andra. Är man från statens sida intresserad av att uppmuntra till ett långsiktigt privat sparande? Det är påfallande tyst.

Dan Adolphson

*Undersökningen genomfördes 23 april – 4 maj 2015 som en internetenkät i Norstats webpanel. 455 personer i åldrarna 25-64 år med ett privat pensionssparande svarade.

Det har blivit enklare

140821 svampkorgJag får ofta frågan, ihop med en suck, ”varför måste det vara så krångligt med pensioner”? Då brukar jag svara att det i alla fall har blivit enklare med tiden. Då tänker jag på

–          Möjligheten att se hela sin pension hos MinPension. Idag är det både snabbt och lätt att se sina pensionspengar och göra prognoser på hur man kan ta ut dem. Snart blir det också möjligt att göra beräkningar på inkomstpensionen och premiepensionen när man redan börjat ta ut dem. Här finns det möjlighet att förändra eller stoppa uttagen om den egna situationen ändrats.

–          90 procent har en tjänstepension via jobbet. I de kollektivavtalade tjänstepensionerna har parterna gjort ett jobb med att välja ut förvalsalternativ, vilka som får erbjuda traditionell försäkring eller fondförsäkring och att pressa avgifterna. Gör förhoppningsvis det egna valet enklare.

–          Standardisering av hur prognoser ska göras så att det blir enklare att jämföra olika bolag. Även vilka ord vi använder när vi pratar om pension har standardiseras. I våras antogs en svensk standard för pensionstermer och nu under hösten kommer en ”populärordlista” på de vanligaste pensionsorden.

–          Idag finns det bra korta kurser i privatekonomi som också förklarar hur pensionen fungerar. Lärarna har utbildats av nätverket Gilla Din Ekonomi och kurserna finns på studieförbunden, hos pensionärsorganisationerna eller går att beställa till din arbetsplats. Vissa av kurserna finns även som korta filmer.

–          Idag finns bra möjligheter att jämföra bolag på ett opartiskt sätt och utifrån många olika vinklar hos konsument.se.

Så, även om du själv fortfarande behöver lägga tid för att få bra koll, är det lite enklare idag än tidigare.

 

Carina Blomberg

 

Krokben för PPM-rådgivarna

Visst är jobbigt att välja fonder för din pension? För en mindre avgift om 500 kr per år kan vi som är proffs ta hand om detta åt dig. Så lät säljsnacket i ett av de många telefonsamtal jag har fått från PPM-rådgivare på senare år. Men nu har det tystnat i luren. Från den 1 juli kommer ett ”Ja” över telefon inte vara giltigt längre utan skriftliga avtal krävs. Dessutom har Pensionsmyndigheten sedan den 20 februari slopat pinkoder och kräver e-legitimation eller Mobilt Bank-ID för fondbyten. Flera PPM-rådgivare har nyligen meddelat att de slutar med sin telemarketingverksamhet. Risken finns att fenomenet fortsätter i brevform med skriftliga avtal och fondbytesblanketter. Men jag hoppas att PPM-rådgivningen upphör helt och hållet. Säljsamtalen handlar alltid om att det är viktigt att göra aktiva val för att inte riskera att bli en förlorare. Tjena mittbena. De som inte har gjort ett val alls har haft en fantastisk värdeutveckling på senare år. Fondvalet för din premiepension finns för dig som vill välja själv. Du som inte vill göra ett val ska inte behöva anlita dyr och onödig hjälp.

Dan Adolphson

Min Pension 2.0

heladinpension

Hur vill du ha information om hela din pension? Det är inledningen till årets orange kuvert. Tidigare år har du fått information om din allmäna pension. Nu får du även lösenordet till Minpension.se som ger dig uppgifter om både din allmänna pension, tjänstepension och privata pension. Ett smart grepp har det redan visat sig. Antalet inloggningar skjuter i taket och det med all rätt. Minpension.se är fantastiskt bra. Fast inget är så bra att det inte kan bli ännu bättre.

När du klickar runt på Minpension.se misstänker jag att du tänker på följande:

1. Hur stor blir min pension?

2. Vem får mina pensionspengar om jag dör?

Om du har få år kvar till pensionen besvaras första frågan hjälpligt av Minpension.se. Tryck på ”Pensionsprognos” för att omvandla din intjänade pension till månadsbelopp som stämmer ungefär med vad du kommer att få. Om du har många år kvar till pension spelar prognosen mindre roll eftersom det finns så mycket som kan hända fram tills dess. Då är det mer intressant med storleken på den pengapåse som du har sparat ihop fram till idag.

Frågan om vem som får dina pensionspengar om du dör får inget svar på Minpension.se. Tjänsten saknar nämligen uppgift om återbetalningsskydd. Under yrkeslivet kan du ha jobbat hos både privata, kommunala och statliga arbetsgivare vilket ger flera olika tjänstepensioner. Du kan ha olika val av återbetalningsskydd för dessa försäkringar. Nästa utveckling av Minpension.se bör fokusera på att även inkludera återbetalningsskydd. Då blir Minpension.se insanely great.

Dan Adolphson