Taggarkiv: Återbetalningsskydd

Efterlevandeskydd i topp

Här på Pensionsbloggen har vi möjlighet att se vilka ämnen och inlägg som blir allra mest lästa. Det ger oss inspiration till framtida blogginlägg och vi ser att intresset är stort för det som händer åren innan och efter man går i pension. Så här kommer 5-i-topplistan från 2010-2013 :

  1. Efterlevandeskydd i den allmänna pensionen
  2. Morot att jobba efter 65 år
  3. Förtida uttag av pension
  4. Ta ut pension medan du jobbar
  5. Skatt för pensionärer

Det är tydligt att de ämnen som är intressantast att läsa om också är ämnen som inte är så lätta att förstå första gången man hör talas om dem. Att hålla ordning på efterlevandeskydd och återbetalningsskydd är viktigt men då måste man också fundera på hur man vill ha det. Är det trygghet för familjen eller högre pension till mig som är viktigast?

Att ta beslutet att gå i pension kräver också eftertanke och där finns många valmöjligheter. Ska jag gå tidigare, ta ut vissa pensionsdelar medan jag jobbar eller fortsätta jobba efter 65?

Vi hoppas Pensionsbloggen ibland kan hjälpa till att reda ut begreppen och kundservice kan alltid hjälpa till om du har frågor som berör just dig.

 

Carina Blomberg

 

Återbetalningsskydd – en viktig fråga

Nu blir det lite enklare att bestämma sig för om man vill ha ett återbetalningsskydd på sin tjänstepension eller inte. Konsumenternas försäkringsbyrå har i sin Pensionsguiden gjort så att du direkt kan se hur ett återbetalningsskydd påverkar din framtida pension.

Återbetalningsskyddet gör att den närmaste familjen får dina hopsamlade pensionspengar om du går bort. Om du avstår från återbetalningsskyddet blir i stället din egen pension högre genom att du får arvsvinster.

Om du avstår från att välja för tjänstepensionen får du det alternativ som finns i förvalsalternativet. För anställda inom kommun- och landsting får man en traditionell försäkring med återbetalningsskydd, i de övriga avtalen en traditionell försäkring utan återbetalningsskydd.

Det gäller att fundera över i vilka livsfaser som man behöver säkerställa att familjen får pengar. Har man en stor familj att försörja och kanske är ensamförsörjare eller huvudförsörjare väljer nog de flesta att ha ett återbetalningsskydd. Likaså väljer några att behålla det för att de skulle ha svårt att få en godkänd hälsoprövning om man vill lägga till ett återbetalningsskydd senare.

Men många andra skulle tjäna på att ta bort återbetalningsskyddet när barnen flyttat hemifrån och det kan vara dags att mer tänka på sin egen pension. Tar man bort återbetalningsskyddet i tjänstepensionen kan den egna pensionen bli ca 10 % högre. Här kan du se hur det påverkar just din pension.

 

Carina Blomberg

Återbetalningsskydd – att ha eller inte ha

Höst2013Frågan om man ska ha återbetalningsskydd eller inte på sina tjänstepensioner är ständigt aktuell, både på de kurser där jag är med och i vår kundtjänst.

Första gången du väljer för din tjänstepension finns frågan om återbetalningsskydd med på valblanketten. Återbetalningsskyddet gör att den närmaste familjen får dina hopsamlade pensionspengar om du går bort. Om du avstår från återbetalningsskyddet blir i stället din egen pension högre genom att du får arvsvinster.

Om du avstår från att välja för tjänstepensionen får du det alternativ som finns i förvalsalternativet. För anställda inom kommun- och landsting får man en traditionell försäkring med återbetalningsskydd, i de övriga avtalen en traditionell försäkring utan återbetalningsskydd.

Det här är inte helt enkelt. När AMF har gjort en undersökning svarade hälften att de inte visste vad ett återbetalningsskydd var eller hur det fungerade. Vi frågade också vad som man tyckte var viktigast:

Att jag själv får en högre pension                                  53 procent

Att mitt kapital går till mina arvingar när jag dör          34 procent

Då gäller det att fundera över i vilka livsfaser som man behöver säkerställa att familjen får pengar. Har man en stor familj att försörja och kanske är ensamförsörjare eller huvudförsörjare väljer nog de flesta att ha ett återbetalningsskydd. Likaså väljer några att behålla det för att de skulle ha svårt att få en godkänd hälsoprövning om man vill lägga till ett återbetalningsskydd senare.

Men många andra skulle tjäna på att ta bort återbetalningsskyddet när barnen flyttat hemifrån och det kan vara dags att mer tänka på sin egen pension. Tar man bort återbetalningsskyddet i tjänstepensionen kan den pensionen bli ca 10 % högre Den beräkningen är gjord för en privatanställd tjänsteman med premiebestämd tjänstepension.

Det finns alltså inget rätt eller fel när det gäller att ha eller inte ha återbetalningsskydd utan det beror på hur man tycker och tänker och vilken livsfas man befinner sig i. Slå gärna en signal till kundservice om du vill diskutera hur det blir för dig eller titta på tipslistan här. Vill du ta reda på om du har återbetalningsskydd eller inte på dina försäkringar brukar det synas på värdebesked och när du loggar in dig på dina egna sidor.

Carina Blomberg

Efterlevandeskydd för pensionärer

Nu har vi i GillaDinEkonomi haft den andra pilotträffen för pensionärsorganisationerna på temat Trygga din ekonomi på äldre dar.

Ett ämne vi diskuterat är vilka efterlevandeskydd det finns när man är pensionär och hur man kan tänka där. Det finns ett efterlevandeskydd i premiepensionen och det väljer man när man börjar ta ut premiepensionen.  Där kan premiepensionen fortsätta betalas ut till make/maka, registrerade partner eller sambo i vissa fall om man själv avlider.

För tjänstepensioner och privata pensionsförsäkringar kan man ha återbetalningsskydd både under tiden man sparar och under tiden man tar ut pensionen. Där kan pengarna också betalas ut till barn.

I bägge fallen gäller det att väga behovet familjen har av dina pensionspengar mot behovet att få mer ut i pension själv. Om du inte har återbetalningsskydd får du arvsvinster som gör din egen pension större. Vill du ha arvsvinster ska du alltså ta bort återbetalningsskyddet.

På kursen blev det en hel del frågor om det här så det många som funderar på hur man kan göra. Kanske du också funderar? Vi har skrivit mer om det här på bloggen och kundservice kan också hjälpa dig.

Annars kan jag inte låta bli att le när jag läser om alla kaxiga pensionärer som ger sig i kast med nya saker eller ser till att tävla om att bli årets modernaste pensionär.

 

Carina Blomberg  

Därför får du högre pension utan återbetalningsskydd

Den här tiden på året är det inte bara dags för orange kuvertet från Pensionsmyndigheten, utan det skickas även ut värdebesked för fullt till de flesta som omfattas av tjänstepension. För ett par veckor sedan kikade vi tillsammans lite på grundläggande fakta kring återbetalningsskyddet. Jag tänkte ta mig friheten att fortsätta på det temat ett tag till. Igår pratade jag nämligen med en kund som hade förstått det mesta kring återbetalningsskydd, men han förstod fortfarande inte riktigt varför man får högre pension utan ett återbetalningsskydd? Helt klart en högst aktuell och välmotiverad fråga.

Exempel: Lisa, 45 år, sparar i en privat pensionsförsäkring utan återbetalningsskydd. Det innebär att hennes närstående inte tar del av hennes pensionspengar om hon skulle gå bort. Istället går pengarna tillbaka till andra sparare som också valt att avstå från återbetalningsskyddet. Tillsammans bildar alltså Lisa och de andra spararna utan återbetalningsskydd ett slags gemensamt sparkollektiv. När någon i kollektivet avlider fördelas den personens pengar ut till de övriga spararna. Det är detta som kallas för riskkompensation (tidigare kallades det även för arvsvinst).

Krasst sett kan man säga att ju äldre Lisa blir – desto mera riskkompensation tar hon del av i och med att det blir fler som går bort i kollektivet och därmed mera pengar som fördelas ut. Utbetalningslängden på hennes pensionsförsäkring påverkar också hur mycket högre pensionen blir. En livsvarig utbetalning innebär att hon får ta del av riskkompensation betydligt längre tid än om hon hade valt utbetalning på fem år.

I ditt värdebesked kan du se exakt hur mycket riskkompensation du fick tilldelat din försäkring under 2012. Du som har återbetalningsskydd tar inte del av någon riskkompensation.

Tips! I vårt medierum finns det gott om intressanta rapporter och pressmeddelanden för dig som vill läsa på lite mer. En sammanställning över alla blogginlägg om återbetalningsskydd hittar du givetvis också i vårt bloggarkiv.

/Malin Strandvall

Återbetalningsskydd – det här behöver du ha koll på

När bloggtorkan slår till brukar jag tacka Gud för lite hederlig statistik. Tack vare vår besöksstatistik vet jag till exempel att väldigt många av er som klickat er in på bloggen gör det i förhoppningen om att få läsa om återbetalningsskydd. De flesta brukar ha en ungefärlig uppfattning om vad ett återbetalningsskydd är, men kanske inte riktigt förstår hur det fungerar i praktiken. Det är helt förståeligt eftersom ämnet är väldigt brett. Min erfarenhet är att de vanligaste frågorna brukar handla om hur ett återbetalningsskydd betalas ut, vem som kan få ta del av utbetalningen av ett återbetalningsskydd samt hur man vet om man ska ha det eller inte.

Låt oss ta det från början: ett återbetalningsskydd kan enklast beskrivas som en form av tilläggsskydd för dina närstående. Om du sparar i en privat pensionsförsäkring eller i en tjänstepensionsförsäkring kan du välja att komplettera din försäkring med ett återbetalningsskydd. Ett återbetalningsskydd innebär helt enkelt att det totala kapital som finns i din försäkring betalas ut till dina efterlevande om du skulle avlida. Ett återbetalningsskydd betalas i de flesta fall ut under lika lång tid till dina efterlevande som du själv skulle ha fått ut din pension.återbetalningsskydd_amf

Exempel: Lars är 65 år när han börjar ta ut sin pension, han har valt att ta ut sin pension under en 10-års period och han har återbetalningsskydd på sin pensionsförsäkring. Det totala pensionskapitalet för Lars vid utbetalningsstarten är 350 000 kronor. Om Lars skulle gå bort när han är 70 år innebär det att den resterande utbetalningsperioden är fem år och att hans efterlevande i så fall kommer att få månatliga utbetalningar under fem år framöver. Hur stort det månatliga beloppet blir beror dels på det totala kapitalet i försäkringen vid tidpunkten för dödsfallet, dels på antalet förmånstagare – d.v.s. hur många det är som ska dela på pengarna. Om vi tänker oss att halva värdet av försäkringen skulle vara utbetalt och att det finns 175 000 kronor kvar i försäkringen kan man grovt sett (och väldigt förenklat) räkna ut månadsbeloppet genom att dela 175 000/60 (60=det totala antalet utbetalningsmånader under fem år).

Vem är det då som kan vara förmånstagare till ett återbetalningsskydd? Här skiljer sig återbetalningsskyddet från en vanlig livförsäkring på så vis att du inte kan välja helt fritt vem som ska få ta del av dina pengar. Lägger du till ett återbetalningsskydd gäller det automatiskt med något som kallas för ”generellt förmånstagarförordnande”. Det kanske låter krångligt, men det är det faktiskt inte. Med generellt förmånstagarförordnande menas helt enkelt att dina pengar betalas ut i första hand enligt den här ordningen: maka/make/registrerad partner eller sambo och i andra hand till barn. Inga andra personer kan vara förmånstagare i en pensionsförsäkring.

Ha eller inte ha återbetalningsskydd? Det här är en vanligt förekommande fråga och svaret beror helt och hållet på hur din livssituation ser ut. Har du närstående som är beroende av dina inkomster, till exempel minderåriga barn, och inte någon annan form av buffert som träder in om du skulle avlida kan ett återbetalningsskydd vara lämpligt för dig. Ett alternativ är också att ha återbetalningsskydd på dina försäkringar tills dina barn är vuxna och klarar sig själva – och därefter ta bort det. Vad som är viktigt att komma ihåg är att pensionen blir lägre med ett återbetalningsskydd och därför kan det vara värt att ta sig en funderare på om du verkligen behöver det?

Ganska ofta kommer jag i kontakt med kvinnor som uppger att de tjänar betydligt mindre än sin man, men ändå är det kvinnan som valt att få en lägre pension för att ge skydd till man och barn. Ser det ut så hemma hos dig kan det kanske vara en god idé att prata igenom de här frågorna tillsammans, och reda ut vad som passar bäst för just er?

 

/Malin Strandvall

Med eller utan återbetalningsskydd?

Just nu är det väldigt många av er kunder som undrar över var ni kan se om ni har återbetalningsskydd eller inte. Kanske inte så konstigt. Vi gjorde nämligen om vår internettjänst rejält under fjolåret och fräshade upp den ordentligt! Det brukar kunna ta ett tag innan man vänjer sig vid var man hittar alla funktioner igen, därför tänkte jag påminna lite om var du hittar vad som gäller för just dina försäkringar.

Information om återbetalningsskydd hittar du som kund numera enkelt när du är inloggad på dina egna sidor i vår internettjänst. Klicka bara på den försäkringen du vill kontrollera, så kommer du vidare till en översiktssida för din försäkring där du hittar information om återbetalningsskyddet.

Så här ser det alltså ut om din försäkring omfattas av återbetalningsskydd:

Och så här ser det ut om din försäkring inte har återbetalningsskydd:

Information om du har återbetalningsskydd eller inte hittar du så klart också i ditt senaste värdebesked. Behöver du ändra i återbetalningsskyddet hittar du blanketter på vår hemsida. Du är alltid välkommen att höra av dig till oss i kundtjänst om du vill prata om ditt återbetalningsskydd eller behöver hjälp med att hitta rätt blanketter.

/Malin Strandvall

 

Frågor på Dina sidor

Nu när AMF haft de nya inloggade sidorna igång en tid kan det kanske vara bra att ta upp några av de vanligaste frågorna här i bloggen.

Så här kommer ett urval:

Jag har ändrat mitt återbetalningsskydd. När ser jag ändringen på mina sidor? 

Svar: Det beror lite på vad du gjort och vilken försäkring det gäller. För tjänstepensionerna Avtalspension SAF-LO och ITP sker ändringen via valcentralerna. Då kan det ta upp till två månader innan AMF fått en fil med uppdateringar och lagt in den nya uppgiften. För andra försäkringar sker ändringen hos AMF och då syns den fortare. Ett borttaget återbetalningsskydd syns inom någon vecka men ska du göra en hälsodeklaration tar det lite längre tid.

Kan jag få någon utbetalning av pension från er nu eller måste jag vänta tills 65 år? 

Svar: när du går in på dina inloggade sidor ser du för varje försäkring vid vilken tidpunkt försäkringen börjar betalas ut – om du inte själv hör av dig och ändrar tidpunkten. De flesta tjänstepensioner kan du ta ut från 55 år.

Jag har PPM-fonder hos er, var kan jag byta dem? 

Svar: Det kan du inte göra på Dina sidor utan det gör du på Pensionsmyndighetens hemsida.

Var kan jag se värdeutvecklingen på min traditionella försäkring? 

Svar: Det ser du enklast för varje försäkring på bilden Översikt. Där ser du en bild med pensionskapitalet och värdeförändringen direkt under.

Vi har öppnat fondkonton till våra barn för att spara lite åt dem. Vi vill inte månadsspara utan sätta in pengar lite då och då. Nu ser vi att man måste sätta in 2 000 kronor om man ska göra en engångsinsättning. Varför är det så? 

Svar: Jag tror att du tittat på vad som gäller för pensionssparande. Om ni har öppnat ett vanligt fondsparande för barnen gäller inte den beloppsgränsen utan då kan ni sätta in det belopp som passar er.

 Klicka här för att logga in och titta till dina pengar.

Carina Blomberg

Återbetalningsskydd – när och för vem?

Vi har varit ute och träffat fackliga företrädare från IF Metall den här veckan. Det är kul att få kloka synpunkter från dem som diskuterar pensionsfrågor med sina medlemmar i stort sett varje dag. 

En av de frågor vi diskuterade var den om återbetalningsskydd. En vanligt förekommande fråga är ju om man ska ha det eller inte. Återbetalningsskyddet gör att den närmaste familjen får dina hopsamlade pensionspengar om du går bort. Om du avstår från återbetalningsskyddet blir i stället din egen pension högre genom att du får arvsvinster.  

Då gäller det att fundera över i vilka livsfaser som man behöver säkerställa att familjen får pengar. Har man en stor familj att försörja och kanske är ensamförsörjare eller huvudförsörjare väljer nog de flesta att ha ett återbetalningsskydd. Likaså väljer några att behålla det för att de skulle ha svårt att få en godkänd hälsoprövning om de vill lägga till ett återbetalningsskydd senare. 

Men många andra skulle tjäna på att ta bort återbetalningsskyddet när barnen flyttat hemifrån och det kan vara dags att mer tänka på sin egen pension. Tar man bort återbetalningsskyddet i tjänstepensionen kan pensionen bli 15-18 % högre.

Det finns alltså inget rätt eller fel när det gäller att ha eller inte ha återbetalningsskydd utan det beror på. Diskutera gärna med kundservice om du vill diskutera hur det blir för dig.

 

Carina Blomberg

 

 

 

 

 

Lista för en högre pension

Tidningarna svämmar över av listor just nu. Det är inte önskelistor till tomten utan olika fiffiga ekonomiska transaktioner inför årsskiftet. Jag kan tänka mig att de flesta av oss har annat i huvudet än det. Möjligen handlar det mer om mat och paket än aktier de här sista dagarna innan jul.

 Då vill jag lägga till en väldigt kort lista och den behöver inte leda till någon åtgärd alls innan årsskiftet. Vi får ofta frågan vad man ska göra för att pensionen ska bli hög. Med vårt pensionssystem ger ett långt arbetsliv en högre pension. 

I Sverige börjar vi jobba senare än i övriga EU-länder och vi startar ofta våra studier lite senare i livet. Jämfört med 1990 börjar vi jobba sju år senare, vid 28 års ålder. Att börja jobba ett år tidigare gör stor skillnad.

Ännu mer betyder det för pensionen att jobba ett år längre. Om man kan tänka sig det, ger det året ett bra tillskott till den allmänna pensionen. Pensionskapitalet byggs på samtidigt som vi tar ut pengarna under färre år. Den här analysen har Pensionsmyndigheten gjort på basis av erfarenheter från de första 11,5 åren med det nya pensionssystemet.

https://secure.pensionsmyndigheten.se/download/18.3e1fabfa12c58e757cc800016206/ANALYTISKT_TESTAMENTE_TRYCK.pdf

 Återbetalningsskydd har också betydelse, eller rättare sagt att ta bort det när familjen kan klara sig utan min inkomst https://pensionsbloggen.se/2010/10/29/varldens-basta-kunder/   

Så – här är den kortaste listan med tips att fundera över 

1. Sluta arbeta ett år senare, 8 % mer i pension

2. Börja jobba ett år tidigare, 7 % mer i pension

3. Ta bort återbetalningsskydd när barnen flyttat hemifrån, cirka 5-10% mer i pension 

God Jul och Gott Nytt År! 

Carina Blomberg