Taggarkiv: Avtalspension SAF-LO

Avtalspension vid föräldraledighet

Att vara föräldraledig med sitt barn är en härlig tid. Vad som händer med pensionen är bland det sista man tänker på mellan barnmatspuréerna. De mammor och pappor som jag har kommit i kontakt med litar på att allt som har med pensionen att göra ”sköts automatiskt” under föräldraledigheten. För den allmänna pensionen är det mycket riktigt så. Även premien för din tjänstepension betalas, i de flesta fall, utan att du behöver göra någonting.

Men om du omfattas av Avtalspension SAF-LO måste du själv anmäla att du är föräldraledig på en särskild blankett för att avtalspensionen ska fortsätta betalas in. På många arbetsplatser ger arbetsgivaren eller facket information om detta. Men det finns en risk att de som omfattas av försäkringen missar att anmäla föräldraledigheten.

Det nya avtalet för Avtalspension SAF-LO innehåller flera förbättringar gentemot det gamla (bl.a. premiebefrielseförsäkring vid föräldraledighet som gäller i 13 månader istället för 11 månader som tidigare). Jag tycker bara att det är onödigt komplicerat att man fortfarande behöver fylla i en blankett. Som föräldraledig går man, som sagt, i andra tankar än att bevaka premierna till sin pensionsförsäkring.

Dan Adolphson

Det handlar om mycket pengar…

Alla experter är eniga om att tjänstpensionen är viktig för den totala pensionen. Det pratas procentsatser hit och dit men hur mycket handlar det om i kronor och ören?

För den som är privatanställd arbetare och omfattas av Avtalspension SAF-LO sätter arbetsgivaren i år av 4 procent av lönen till tjänstepension.

Det innebär att den som är 35 år och har en lön på 22 500 kronor i månaden, i år får 10 800 kronor avsatt till sin tjänstepension enligt avtalet.

Om vederbörande jobbar kvar inom samma avtalsområde, så har han/hon när 65-årsdagen infinner sig ett kapital på över en halv miljon kronor. Detta givet en normal löneutveckling och att pengarna förräntas med i genomsnitt 6 procent per år.

Tjänstepensionen handlar alltså om mycket pengar. Pengar som du en dag både ska leva av och kanske använda för att förverkliga dina drömmar.

Anna Allerstrand

Igår ringde en mycket arg man till mig

Han jobbade på en facklig tidning och anledningen till hans ilska var att omvalet som de privatanställda arbetarna gör nu i höst kallas för ”obligatoriskt”.

Han tyckte det var vilseledande att prata om obligatoriskt eftersom det ger bilden av att man blir utan pension om man inte väljer.

Tanken från parternas sida var nog att i all välmening visa på hur viktigt valet är men jag kan hålla med om att ordvalet är olyckligt.

Det finns många frågor kring pensionsvalet och här reder jag ut några av de vanligaste missuppfattningarna.

Anna Allerstrand

Alla omvalsblanketter ska till Fora!

Alla berörda bör nu ha fått sina valpaket och att omvalet engagerar många märker bland annat AMFs kundservice.

Min kollega Sanna som är teamledare på kundservice berättar att antalet telefonsamtal har mer än fördubblats de senaste veckorna och de allra flesta samtalen handlar om Avtalspension SAF-LO.

Många av dem som ringer vill veta hur man rent praktiskt gör för att välja pensionsförvaltare. Det är också frågor kring garantin i den traditionella försäkringen eller vilka avgifter som bolagen tar ut.

Förvånansvärt många verkar också tro att omvalsblanketterna ska skickas till det bolag man har valt så skickar de blanketten vidare till valcentralen Fora

Men det är felaktigt – valet kan antingen göras antingen på Foras hemsida eller också via en beställd blankett som man sedan själv ska skicka in till Fora.

Det är Fora som administrerar alla omval och flyttar och därför ska blanketten skickas direkt till dem. 

Tjänstepension är alldeles för viktig för att dina frågor ska vara obesvarade, så fortsätt att ta reda på fakta så ökar sannolikheten för att du gör ett bra val.

Anna Allerstrand

Faktafel om återbetalningsskydd

Jag har ju tidigare skrivit om detta med återbetalningsskydd men fortfarande är det många som missuppfattat vad det hela handlar om. 

Så här fungerar det om du inte gör ett omval till din Avtalspension SAF-LO:

  • Pengarna placeras i en traditionell försäkring hos AMF.
  • Har du återbetalningsskydd sedan tidigare får du det automatiskt även i fortsättningen.
  • Har du inte återbetalningsskydd sedan tidigare får du inte det automatiskt i fortsättningen.

Men om du inte har ett återbetalningsskydd sedan tidigare går det självklart bra att välja till det, och det kan du göra hos AMF och alla de andra utvalda bolagen. 

För alla dem som ska fatta beslut om sin framtida ekonomi är återbetalningsskyddet en av flera viktiga frågor att ta ställning till. Felaktig information om hur saker och ting fungerar skapar bara onödig förvirring och oro i en fråga som många redan upplever som svår.

Anna Allerstrand

Tjejerna i Aitik

Jag fastnade i en intressant artikel i tidningen Allers om en av Europas största koppargruvor – Aitik  som ägs av metallföretaget Boliden.

Aitik är en dagbrottsgruva, det vill säga den ligger ovan jord, och med sina drygt 400 anställda är gruvan Gällivare kommuns största privata arbetsgivare.

När jag tänker gruvarbetare ser jag medelålders män med smutsiga ansikten och en pannlampa i hjälmen framför mig, inte unga kvinnor.

Men de tjejer som var intervjuade var knappt 30 år gamla och såg verkligen inte ut som några råbarkade typer. De verkade trivas med sitt arbete som till största delen utgjordes av lastning och transport.

Artikeln handlade om tjejerna och deras arbetsplats och inte alls om pension. Men eftersom jag i mitt jobb har fokus på pensioner, gav artikeln mig tydliga ansikten på några av dem som faktiskt är huvudpersoner i höstens stora pensionsval.

Totalt 1,3 miljoner privatanställda arbetare ska göra sitt omval – och tjejerna i Aitik är några av dem.

Anna Allerstrand

Återbetalningsskydd är bra – men inte för alla

Jag fick en fråga nyss angående återbetalningsskydd till tjänstepensionen.

Mannen som ringde hade Avtalspension SAF-LO och omfattas alltså av höstens omval till sin tjänstepension.

Han hade hört att den som inte gör något aktivt val i höst går miste om återbetalningsskyddet. Och har man inget återbetalningsskydd kan man inte gå i pension när man vill.

Han ville nu veta om detta verkligen stämde.

Det enkla svaret på frågan är, nej det stämmer inte.

Ickevals- alternativet för Avtalspension SAF-LO är en traditionell försäkring utan återbetalningsskydd hos AMF. Har du däremot haft återbetalningsskydd sedan tidigare följer det med till din nya försäkring. Pensionsåldern är satt till 65 år och pensionen betalas livet ut.

Men om du vill kan du ta ut pensionen från 55 års ålder och du kan själv välja under hur lång tid du vill att pensionen ska betalas ut.

Det har ingen betydelse om du har ett återbetalningsskydd eller inte.

Återbetalningsskyddet kan vara en trygghet för den som har familj och en stor försörjningsbörda. Men för den som är ensamstående utan barn är ett återbetalningsskydd, rent ekonomiskt, faktiskt riktigt dåligt.  För det enda som händer är att man går miste om extrapengarna som kommer i form av arvsvinster, och det tycker jag är dumt.

Anna Allerstrand

Dina pengar kan inte försvinna!

När jag pratar med sparare märker jag att det råder två stora missuppfattningar om höstens obligatoriska omval för Avtalspension SAF-LO. Missuppfattningar är aldrig bra och i det här fallet kan det faktiskt få stora konsekvenser för den egna pensionen.

Det första frågetecknet som behöver rätas ut är vad som egentligen händer med pengarna om man inte väljer. En kvinna jag pratade med häromdagen levde i tron att hennes tjänstepension skulle försvinna om hon inte gjorde ett aktivt val.

Hon kände sig väldigt stressad över detta, förståeligt nog, men jag kunde lugna henne och ge besked. Avstår man från att själv välja förvaltare placeras pengarna i en traditionell försäkring utan återbetalningsskydd hos AMF.

Och just det där med återbetalningsskydd har gett upphov till den andra felaktiga uppfattningen, nämligen att man måste göra ett aktivt val för att få ett återbetalningsskydd.

Har man haft ett återbetalningsskydd sedan tidigare följer det automatiskt med till den nya försäkringen. Har man däremot inte haft återbetalningsskydd tidigare men vill ha det från och med nu måste man göra ett omval.

Återbetalningsskydd är bra – men inte för alla. Att välja att ha skyddet gör den egna pensionen lägre och därför bör alla reflektera över om man behöver det eller inte. Har man ingen partner eller barn ska man till exempel inte ha återbetalningsskydd.

Bästa sättet att få opartisk information om höstens SAF-LO val är att besöka valcentralen Foras hemsida. Där finns all information samlad och där kan du också göra ditt val.

Anna Allerstrand