Taggarkiv: Barn

Dags att söka sommarjobb?

9391822-sommar-jobbare-vid-an-20-2

Jag ser annonserna i tunnelbanan för sommarjobb för ungdomar en kylig dag i mars. Just idag känns sommaren avlägsen men rätt var det är så kommer den.

Att sommarjobba är ju bra ur många vinklar men faktiskt också för pensionen.  Det är kanske inget man tänker på men bra för framtiden. Många kommer att tjäna under 18 824 kronor på sitt sommarjobb vilket betyder att man inte betalar någon skatt på sitt sommarjobb. Men hamnar du över den gränsen så kommer du att få inbetalningar till den allmänna pensionen. Den ligger såklart långt in i framtiden men tänk på hur länge de här pengarna kommer att växa till sig. Är det så att du sommarjobbar inom kommunen får du också pengar inbetalda till en tjänstepension som heter AKAP-KL.

Att vi ska jobba längre har blivit något av ett mantra. Men egentligen handlar det om hur länge vi arbetar och vilken lön vi här och att vi helst också får inbetalningar till en tjänstepension. Så börjar man tjäna in pengar tidigt till pension gör det en stor skillnad.

 

Carna Blomberg

Lycklig om våren

 

Det är lätt att vara lycklig och njuta av livet nu när värmen har kommit och man ser hur allt slår ut dag för dag. 

Men när är vi egentligen som lyckligast? Lycka är på något sätt en färskvara och det är inte så lätt att säga hur lycklig man är idag jämfört med igår eller ett år sedan.

Vi tänkte att vi skulle ta reda på hur det står till med lyckan och gjorde en undersökning

Den visar att livet blir bättre med åren och att vi blir lyckligare när vi blir äldre.Från 40-årsåldern ökar lyckan och fortsätter så upp i 75-årsåldern.

Kanske hänger det ihop med att vi tränar upp förmågan att fokusera på det som är viktigt? 

Det som gör oss lyckliga är att vi är friska och mår bra och att vi har vänner och familj att umgås med. Många svarar också att det är boendet och boendemiljön som gör dem lyckliga. När vi är yngre är vi mer inriktade på vår egen utveckling och behovet av egen tid är större. Bland de som är kring 40 år svarar många att tiden inte räcker till och man känner sig stress och oro för ekonomin. 

Här ett citat ur undersökningen ”Lycka är när det går bra för de mina, solen skiner och jag själv kan bestämma hur dagen ska bli”. Jag kan inte annat än hålla med!

 Carina Blomberg

Baby time!

Jag får frågor kring vad som händer med pengarna till pensionen när man är föräldraledig.Så här på våren ser man fler och fler små barn med sina föräldrar ute på stan. Även här på kontoret har en av mina kollegor fått sin efterlängtade lilla tjej, det blev en liten Vera. 

Till den allmänna pensionen tjänar man in pensionsrätter när man är föräldraledig. Dessutom får du pensionsrätter för barnår för de fyra första åren i barnets liv. Det är tänkt som en kompensation medan man är föräldraledig eller om man går ner i arbetstid de första åren. Man får bara barnår för ett barn i taget. 

För tjänstepensionen ser reglerna lite olika ut beroende på var man jobbar. Under föräldraledigheten betalar inte arbetsgivaren in premier till tjänstepensionen utan istället är det en premiebefrielseförsäkring som betalar in premierna. Det vanligaste är att premierna betalas in under 11-13 månader. 

Om du jobbar som privatanställd arbetare eller inom kommun- eller landsting ska du själv göra en anmälan att du tänker vara föräldraledig för att premierna till tjänstepensionen ska betalas in.

 Hör med personalavdelningen vad som gäller för dig under föräldraledigheten.

 

Carina Blomberg

 

 

Deltid påverkar pensionen

Den 8 mars är det den internationella kvinnodagen. Vi har uppmärksammat den på vårt eget vis på AMF och gjort en rapport som gäller kvinnor och hur mycket perioder av deltid egentligen påverkar den tjänstepension vi så småningom ska få.

Är det då en kvinnofråga?  Jo, det är det nog. Fortfarande är det tre gånger vanligare att kvinnor jobbar deltid jämfört med män. 35 procent av alla kvinnor jobbar mindre än 35 timmar i veckan. Delvis kan det bero på att man helt enkelt inte får en heltidstjänst fastän man önskar det.  Samtidigt är det många kvinnor som väljer att jobba deltid medan barnen är små och sedan fortsätter med det under ett antal år.

Högst andel deltidsarbetande finns i Kronoberg, 46 procent och minst är andelen i Stockholm, 28 procent.

Jag kan väl säga att jag inte heller tänkte på det här under åren när jag var hemma med barnen och sedan jobbade deltid. Det var alltid fullt upp med att få vardagslivet att fungera.Men när vi ser effekterna av deltiden, att 10 års halvtid ger 7000 kronor mindre i tjänstepension under hela pensionärslivet kan man börja fundera på om man inom familjen kan behöva utjämna pensionspengarna?

Det finns olika sätt att kompensera den som jobbar mindre, här är några tips:

 1. Få en översikt på minpension.se
  Gör tillsammans med din partner en gemensam koll på minpension.se för att se hur pensionerna ser ut just er och om det är stora skillnader. På minpension.se finns en samlad bild över ditt totala pensionssparande; statlig pension, tjänstepension och privat pensionssparande.
 2. Kompensera den som tjänar mindre
  Den som tjänar mer i en familj kan kompensera den som tjänar mindre med ett privat pensionssparande. De som är gifta bör tänka på att skiva ett äktenskapsförord för detta sparande, annars delas sparandet lika vid en eventuell skilsmässa. Däremot delas inte statlig- och tjänstepension vid en skilsmässa.
 3. Överföring av premiepension
  Inom den allmänna pensionen finns möjlighet för den ena parten att föra över intjänad premiepension till den andra. Tänk dock på att mottagaren enbart får 92 kronor för varje överförd hundralapp. Denna överföring kan man göra med hjälp av blankett från Pensionsmyndigheten.
 4. Dela på deltid och vård av sjukt barn (VAB)
  Deltidsarbete och hög frånvaro på grund av sjuka barn ger lägre inkomster och därmed sämre pension. Ett sätt för familjen att jämna ut pensionsskillnaderna kan vara att båda går ned i arbetstid under småbarnsåren och att föräldrarna turas om att vara hemma när barnen är sjuka.
 5. 5. Annat privat sparande
  Man kan även spara av sin redan skattade inkomst. Då väljer man ofta att spara på ett vanligt bankkonto, i aktier eller i fonder. Om man väljer att kompensera på detta sätt måste man tänka på att skriva äktenskapsförord.

Carina Blomberg

Reinvent yourself

Ibland handlar jag böcker på nätet. Eller ganska ofta tycker min man. När böckerna är slut på förlaget kan man alltid hitta dem på begagnat-sajterna. Igår fick jag hem en bok via en amerikansk sajt och jag kunde se vem som hade haft boken innan mig. Det visade sig vara ett bibliotek i en katolsk flickskola i Maryland. Liten nyfiken blev jag och googlade skolan.

 

Det blev en tankeställare. Eleverna där gick i årskurs 6 tom 12, ungefär som vårt högstadium och gymnasium. Elevavgifterna var 50 000 dollar per år, plus uniformer och skolmaterial. Nu väljer väl inte alla föräldrar det alternativet men om man skulle vilja ha sina flickor där var man nog tvungen att börja spara innan de var födda. Det kräver säkert en helt annan planering och en annan attityd till sparande och lån till utbildning.

 

Om attityder handlade också ett seminarium som Socialdepartementet höll nyligen. ”Reinvent yourself” var namnet och det handlade om hur ett längre arbetsliv skulle se ut. När vi frågat kunder har intresset varit svalt för att jobba vidare efter 65. Det finns hinder på vägen som gäller arbetsmiljön och jobben, hur vi ska orka jobba men det handlar också om attityder till äldre arbetskraft och inställning till arbete. Kanske kan vi tänka oss att jobba längre om det finns möjligheter att jobba med andra uppgifter än tidigare?

 

Carina Blomberg

Risktänk

Frågan hur länge vi ska jobba är het just nu. Regeringen tillsätter utredningar som ska visa vad som händer om vi får rätt att arbeta längre, de som vill alltså. Att medellivslängden ökar har vi vetat länge. Men hur tycker vi och tänker kring sparande och risk när vi blir lite äldre är ett ganska outforskat område. 

Slentrianmässigt rekommenderas minskad risk i sparandet för personer som börjar ha tio år kvar till 65-årsdagen. Men om vi nu jobbar längre, lever längre och har valt produkter som ger möjlighet till högre avkastning kanske vi vill tänka på annat sätt? Här tycker jag det saknas kunskap om hur den gruppen tänker och tycker. 

Hela tidsperspektivet har på något sätt rubbats. Det börjar redan när vi får våra barn senare än tidigare generationer. Jag kommer ihåg när jag kom hem från BB med min yngste. Då låg ett provexemplar på en tidning som var inriktad på att man skulle umgås med sina barnbarn mellan golfrundorna. Inte kul alls, tyckte jag. Idag har ju ungarna knappt flyttat hemifrån när föräldrarna går i pension. De planer vi har för pensionsåren skiljer sig också från tidigare.

Igår fick jag höra om en undersökning som bland annat frågade vad man tyckte om generationsboende. Kanon, tyckte 40-åringarna. Aldrig i livet, vi har inte tid att vara barnvakt sa 60+ arna. Så det är en generationsförändring på gång som kommer att leda till andra förändringar. 

Carina Blomberg

Deltid med små barn

Jag fick en fråga från en kund som funderade på att han och hans fru båda skulle gåner lite i arbetstid för att få ihop livet med jobb och småbarn bättre. 

Han undrade hur mycket det skulle påverka insättningarna till pensionen. För familjen kan det vara smart att både går ner lite i arbetstid. Hur mycket man förlorar i pension beror på vad man tjänar från början, hur mycket man minskar sin arbetstid och hur länge man jobbar deltid. 

I den allmänna pensionen, som betalas in för lön upp till 32 500 kronor i månaden, finns det en viss kompensation för bortfallet i inkomst i barnårsrätten. Den barnårsrätten får man för de fyra första åren i barnets liv men bara för ett barn i taget. På Pensionsmyndighetens hemsida finns Pensionslabbet, där man kan simulera hur mycket pensionen påverkas vid deltid. Det är fortfarande 18,5% av din lön som blir pensionspengar men lönen är ju lägre.

Även tjänstepensionen påverkas av deltiden. Här kompenseras man inte utan insättningarna till pensionen blir helt enkelt mindre. Hur mycket mindre beror på vilket avtalsområde man tillhör och hur mycket man tjänar.

För just den här kunden blev resultatet att det skulle bli en dryg tusenlapp mindre i pensionsavsättningar i månaden. Eftersom de inte tänkte jobba deltid under väldigt många år tyckte han att det var en rimlig summa för att få gladare barn och föräldrar. Dessutom tänkte de försöka spara lite extra i privat pensionssparande.

Carina Blomberg

Äntligen dags för privatekonomi i skolan

Nu har skolorna börjat sina marknadsföringskampanjer inför årets gymnasieval. Om jag räknar rätt är det 95:ornas tur att välja till gymnasiet. Det finns många skolor med olika inriktningar att välja på. Som elev, och förälder också för den delen, är det inte alltid lätt att hitta rätt skola. För att inte tala om linjevalet! I jämförelse är det faktiskt riktigt enkelt att välja för sin pension, och lättare att ändra också.  

I höst har vi en ny gymnasieskola med en ny läroplan, GY2011. Den finns i sin helhet på www.skolverket.se. En efterlängtad nyhet är att privatekonomi kommer in i de kurser i samhällskunskap som alla läser. Så här står det om vad som ska ingå: 

”Privatekonomi. Hushållets inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. Konsumenträtt samt konsumtion i förhållande till behov och resurser. Hur privatekonomin påverkas av samhällsekonomiska förändringar.” 

I ämnet matematik ska också privatekonomi finnas med i form av problemlösning. 

Det här kommer att ge våra ungdomar bättre verktyg att klara sig på egen hand när de själva ska sköta sin ekonomi i framtiden. 

Carina Blomberg

Ung och curlad

Har du sett tv-programmet Ung och bortskämd? Där ska tio ungdomar försöka förstå sig på sådana konstigheter som dammsugare och diskmaskin, klara av att handla och dessutom försöka sig på att jobba. Det kan inte vara lätt att köpa rödlök när den i själva verket är lila.

För att inte tala om att jobba på ett slakteri. Nu visar programmet kanske inte hela sanningen. En mamma hade i alla fall anmält programmet för hon tyckte inte det gav en rättvisande bild av hennes dotter. 

Vi hade en intressant diskussion hemma med våra ungdomar hur mycket vi curlat dem. Märkligt nog har de olika uppfattning om graden av curling. Vi var överens om att det ingått mycket skjutsning och ganska mycket service med mat. Men idag kan de helt säkert fixa en middag och jobbar gör de ju. Samtidigt är det lätt att falla tillbaks i tonårs manér när man är hemma på besök. När vi hade ätit klart gick alla från bordet utan att duka av och då var det jag som morrade. 

I Sverige skiljer vi oss från de andra EU-länderna på en punkt. Den som visar när man etablerar sig på arbetsmarknaden. I början av 1990-talet var det lågkonjunktur, bankkris och svårt för ungdomar att få jobb. Då steg åldern när man börjar jobba från 20 år till 28 år. Efter det har den legat kvar på en hög nivå, 27 år är den idag. Att börja jobba sent påverkar de pensionspengar man tjänar ihop så det kan kräva att man arbetar längre upp i åren innan man går i pension. 

Här är några länkar där du kan läsa mer om programmet Ung och bortskämd:
http://svt.se/2.130999/

http://www.expressen.se/noje/tvsajten/1.2206775/tittarna-rasar-mot-svt-s-ung-och-bortskamd 

Carina Blomberg

Bild från SVT:s Ung och bortskämd
Ung och bortskämd

Svenskarna är fantastiska

Svenskarna är fantastiska på många saker. Även om vår självbild inte alltid är så himla toppen. Att vara ”osvensk” är tydligen något av det finaste beröm man kan få. Det är ju lite märkligt kan man tycka, när många av svenskarna enligt en färsk undersökning tycker att Sverige är världens bästa land att leva i. Sommaren kan i och för sig vara lite opålitlig, men när den väl är här så finns det inget som slår den.

En sak är vi svenskar faktiskt bäst på – att spara i fonder. Inget land i världen slår oss när det gäller hur stor andel av befolkningen som sparar i fonder enligt en färsk undersökning. Alla svenskar har blivit fondsparare bland annat genom premiepensionssystemet. Visste ni att två tredjedelar av alla barn är fondsparare i Sverige? Rätt fantastiskt! Tänk att ha pengar till ett körkort eller insats till en egen lägenhet när man blir vuxen.

Själv är jag osäker på om den svenska sommaren egentligen kommer innan juli… Så imorgon åker jag till Argentina. Där är det vinter just nu, men ändå lite varmare än i Sverige. När jag kommer tillbaka den 1 juli har sommaren säkert kommit. Lika fantastisk som alltid.