Taggarkiv: Barn

Många barnfamiljer har ett ojämställt pensionssparande

Igår 8 mars var det den internationella kvinnodagen. Vi har uppmärksammat den på vårt eget vis på AMF och gjort en undersökning om hur det ser ut för barnfamiljer och deras pensionssparande.

Det visade sig att det finns en halv miljon familjer i Sverige med barn på 12 år eller yngre.  I 400 000 familjer tjänar den ena föräldern minst 20 procent mer. Och gissa vem som oftast tjänar minst? Just det, i nästan nio fall av tio är det kvinnan som tjänar mindre. I långa loppet ger det skillnader i hur mycket man får i pensionspengar.

Jag kan väl säga att jag inte heller tänkte på det här under åren när jag var hemma med barnen och sedan jobbade deltid. Det var alltid fullt upp med att få vardagslivet att fungera.

I hälften av familjerna där inkomstskillnaderna var stora hade man gjort någon typ av kompensation mellan föräldrarna. För oss andra finns några enkla saker att tänka på och som gör att man ökar jämställdheten i pensionssparandet i familjen.
Tipsen hittar du här!

Carina Blomberg

Små barn ger rätt till pension

När man har små barn är det rätt ofta som inkomsterna blir lägre. Det kan bero på planerad föräldraledighet, vård av sjuka barn eller deltid som gör att ekonomin krymper något. Med lägre lön kommer oftast en lägre pension, men när orsaken beror på barnen gäller faktiskt andra regler än normalt.

I pensionssystemet finns nämligen något som heter pensionsrätt för barnår. Barnårsrätterna innebär att den förälder som har lägst inkomst får extra pensionsrätter under barnets fyra första år.

Pensionsmyndigheten räknar ut hur mycket det blir och det sker automatiskt. Det enda är om ni vill ändra, så att den andra föräldern ska få barnårsrätterna istället för den med lägst inkomst, då ska den anmälan in till Pensionsmyndigheten senast den 31 januari.

Anna Allerstrand

Avtalspension vid föräldraledighet

Att vara föräldraledig med sitt barn är en härlig tid. Vad som händer med pensionen är bland det sista man tänker på mellan barnmatspuréerna. De mammor och pappor som jag har kommit i kontakt med litar på att allt som har med pensionen att göra ”sköts automatiskt” under föräldraledigheten. För den allmänna pensionen är det mycket riktigt så. Även premien för din tjänstepension betalas, i de flesta fall, utan att du behöver göra någonting.

Men om du omfattas av Avtalspension SAF-LO måste du själv anmäla att du är föräldraledig på en särskild blankett för att avtalspensionen ska fortsätta betalas in. På många arbetsplatser ger arbetsgivaren eller facket information om detta. Men det finns en risk att de som omfattas av försäkringen missar att anmäla föräldraledigheten.

Det nya avtalet för Avtalspension SAF-LO innehåller flera förbättringar gentemot det gamla (bl.a. premiebefrielseförsäkring vid föräldraledighet som gäller i 13 månader istället för 11 månader som tidigare). Jag tycker bara att det är onödigt komplicerat att man fortfarande behöver fylla i en blankett. Som föräldraledig går man, som sagt, i andra tankar än att bevaka premierna till sin pensionsförsäkring.

Dan Adolphson