Taggarkiv: Deltid

Deltid påverkar pensionen

Den 8 mars är det den internationella kvinnodagen. Vi har uppmärksammat den på vårt eget vis på AMF och gjort en rapport som gäller kvinnor och hur mycket perioder av deltid egentligen påverkar den tjänstepension vi så småningom ska få.

Är det då en kvinnofråga?  Jo, det är det nog. Fortfarande är det tre gånger vanligare att kvinnor jobbar deltid jämfört med män. 35 procent av alla kvinnor jobbar mindre än 35 timmar i veckan. Delvis kan det bero på att man helt enkelt inte får en heltidstjänst fastän man önskar det.  Samtidigt är det många kvinnor som väljer att jobba deltid medan barnen är små och sedan fortsätter med det under ett antal år.

Högst andel deltidsarbetande finns i Kronoberg, 46 procent och minst är andelen i Stockholm, 28 procent.

Jag kan väl säga att jag inte heller tänkte på det här under åren när jag var hemma med barnen och sedan jobbade deltid. Det var alltid fullt upp med att få vardagslivet att fungera.Men när vi ser effekterna av deltiden, att 10 års halvtid ger 7000 kronor mindre i tjänstepension under hela pensionärslivet kan man börja fundera på om man inom familjen kan behöva utjämna pensionspengarna?

Det finns olika sätt att kompensera den som jobbar mindre, här är några tips:

 1. Få en översikt på minpension.se
  Gör tillsammans med din partner en gemensam koll på minpension.se för att se hur pensionerna ser ut just er och om det är stora skillnader. På minpension.se finns en samlad bild över ditt totala pensionssparande; statlig pension, tjänstepension och privat pensionssparande.
 2. Kompensera den som tjänar mindre
  Den som tjänar mer i en familj kan kompensera den som tjänar mindre med ett privat pensionssparande. De som är gifta bör tänka på att skiva ett äktenskapsförord för detta sparande, annars delas sparandet lika vid en eventuell skilsmässa. Däremot delas inte statlig- och tjänstepension vid en skilsmässa.
 3. Överföring av premiepension
  Inom den allmänna pensionen finns möjlighet för den ena parten att föra över intjänad premiepension till den andra. Tänk dock på att mottagaren enbart får 92 kronor för varje överförd hundralapp. Denna överföring kan man göra med hjälp av blankett från Pensionsmyndigheten.
 4. Dela på deltid och vård av sjukt barn (VAB)
  Deltidsarbete och hög frånvaro på grund av sjuka barn ger lägre inkomster och därmed sämre pension. Ett sätt för familjen att jämna ut pensionsskillnaderna kan vara att båda går ned i arbetstid under småbarnsåren och att föräldrarna turas om att vara hemma när barnen är sjuka.
 5. 5. Annat privat sparande
  Man kan även spara av sin redan skattade inkomst. Då väljer man ofta att spara på ett vanligt bankkonto, i aktier eller i fonder. Om man väljer att kompensera på detta sätt måste man tänka på att skriva äktenskapsförord.

Carina Blomberg

Deltid med små barn

Jag fick en fråga från en kund som funderade på att han och hans fru båda skulle gåner lite i arbetstid för att få ihop livet med jobb och småbarn bättre. 

Han undrade hur mycket det skulle påverka insättningarna till pensionen. För familjen kan det vara smart att både går ner lite i arbetstid. Hur mycket man förlorar i pension beror på vad man tjänar från början, hur mycket man minskar sin arbetstid och hur länge man jobbar deltid. 

I den allmänna pensionen, som betalas in för lön upp till 32 500 kronor i månaden, finns det en viss kompensation för bortfallet i inkomst i barnårsrätten. Den barnårsrätten får man för de fyra första åren i barnets liv men bara för ett barn i taget. På Pensionsmyndighetens hemsida finns Pensionslabbet, där man kan simulera hur mycket pensionen påverkas vid deltid. Det är fortfarande 18,5% av din lön som blir pensionspengar men lönen är ju lägre.

Även tjänstepensionen påverkas av deltiden. Här kompenseras man inte utan insättningarna till pensionen blir helt enkelt mindre. Hur mycket mindre beror på vilket avtalsområde man tillhör och hur mycket man tjänar.

För just den här kunden blev resultatet att det skulle bli en dryg tusenlapp mindre i pensionsavsättningar i månaden. Eftersom de inte tänkte jobba deltid under väldigt många år tyckte han att det var en rimlig summa för att få gladare barn och föräldrar. Dessutom tänkte de försöka spara lite extra i privat pensionssparande.

Carina Blomberg

Deltidsarbete ger lägre pension

På gårdagens DN debatt skriver kommunals ordförande Ylva Thörn och Ilija Batljan, kommunstyrelsens ordförande i Nynäshamn, om deltidsarbete.

Artikeln tar upp problemet med att många, framförallt kvinnor, saknar heltidstjänster men författarna berör bara flyktigt att deltidsarbete påverkar den framtida pensionen.

För något år sedan tog AMF fram en rapport som visade på vilka konsekvenser långvarigt deltidsarbete har tjänstepensionen. Våra beräkningar visade att en person som jobbade 75 procent av en heltid under 20 års tid kunde gå miste om nästan 1 000 kronor i månaden i tjänstepension. 

Enligt rapporten så visar statistik från 2006 att det är mer än tre gånger så vanligt att kvinnor deltidsarbetar än män. Så förutom att kvinnor generellt sett har lägre lön än män och därmed får en lägre pension, påverkar också deltidsarbetet negativt.

Det kanske inte är så lätt som enskild kvinna att höja sin lön i nivå med männens och det kanske inte heller är så lätt att kräva en heltidstjänst för att få en bra pension.

Men det finns andra enklare sätt. Genom att engagera sig och använda möjligheterna till aktiva val vad gäller pensionsbolag, sparform och efterlevandeskydd går det faktiskt att påverka den egna pensionen i rätt riktning.

Anna Allerstrand