Taggarkiv: Eget företag

Fler blir deltidsföretagare

Nu i veckan har jag lärt mig ett nytt ord, kombinatör. Vet du vad det är?

Det betyder att man är anställd och driver ett företag på deltid. Den här gruppen kombinatörer har ökat mycket de senaste åren och 2011 var det 380 000 personer som kunde definieras som deltidsföretagare. Och då driver faktiskt nästan var tionde anställd ett företag vid sidan om.

Kvinnor driver gärna företag i kombination med anställning medan män i högra utsträckning är företagare på heltid. Många unga startar också eget på deltid.

Många vill säkert testa en affärsidé medan man fortfarande är anställd, med arbetsgivarens goda minne. Det är tillåtet att ha ett företag vid sidan av men man har fortfarande lojaliteten mot arbetsgivaren att ta hänsyn till, så att inte det egna företagandet inkräktar på det betalda jobbet. Vad man inte kan se i statistiken är hur många som startar eget av lust och egen vilja och hur många som gör det av andra orsaker. Det kan ju också handla om att man inte hittar ett heltidsjobb eller att man behöver få in mer inkomster.

Ur pensionssynpunkt kan det finnas en risk i deltidsföretagandet. Om man går ner mycket i tid i den anställda delen för att få tid över för företaget kommer pensionspengarna från jobbet att bli mindre. Då gäller det att man istället sätter av pengar själv för att pensionen ska räcka till.

 

Carina Blomberg