Taggarkiv: Föräldraledig

Många vill kunna dela tjänstepensionen vid skilsmässa

Varje år slutar drygt tjugotusen äktenskap i skilsmässa och i snitt har äktenskapen då varat i elva år. Under de åren har man förstås samlat på sig både prylar, egendom och gemensamma pengar som ska delas på ett eller annat sätt.

Äktenskapsbalken slår fast vilka regler som gäller vid bodelning genom skilsmässa. Utgångspunkten är att alla gemensamma tillgångar ska delas lika, det vill säga allt som inte utgör enskild egendom. Men när det gäller pensionssparandet är det enbart privata pensionsförsäkringar som ska delas mellan parterna medan allmän pension och tjänstepension undantas från bodelning.

Vi ställde frågan till drygt tusen svenskar om man ville kunna dela även tjänstepensionen vid skilsmässa. Många var positiva till det, antingen genom att man kommer överens eller att lagen ändras. De som var gifta var mer positiva till en ändring än de som lever som sambo.

När man bildar familj bör man diskutera hur man ska fördela föräldraledighet, eventuellt deltidsarbete och vabbande. Om inkomsterna fördelas lika i familjen blir delade pensioner en ickefråga för då kommer ju familjens pensionskonton att vara på samma nivå den dag det är dags att ta ut pengarna.

 

Carina Blomberg

 

 

Tankar i höstmörker

Det är mörka morgnar och mörka kvällar, ja faktiskt mörkt mest hela tiden. Det är lite motigare att ta sig ut med hunden tidigt och sedan skynda iväg till jobbet så här i november.

Kanske är det fler än jag som någon gång sagt ”Jag bara jobbar hela tiden”? Och dessutom menat det, åtminstone just när vi säger det.

Men hur är det egentligen? Ett par siffror som jag sett i Pensionsåldersutredningen har fastnat ordentligt i minnet. Det är siffran 7 procent och 10 procent. De står för hur många av livets alla timmar som vi faktiskt lönearbetar. 7 procent för kvinnor och knappt 10 procent för män. När jag såg de siffrorna tänkte jag bara att det var ett skrivfel, det måste ju faktiskt vara mycket mer.

Men räknar man på en vanlig vecka när vi jobbar 40 timmar och är lediga lördag och söndag så blir det bara 24 procent. Lägger vi till de år som vi är barn och så småningom pensionär, semestrar och föräldraledigheter så verkar siffrorna realistiska. Sedan är det en annan sak att tiden man är hemma också innebär jobb men ändå.

Om jag tänker på de 7 procenten och att det är bara är en månad tills ljuset börjar komma tillbaks känns det plötsligt lite bättre.

 

Carina Blomberg

 

Baby time!

Jag får frågor kring vad som händer med pengarna till pensionen när man är föräldraledig.Så här på våren ser man fler och fler små barn med sina föräldrar ute på stan. Även här på kontoret har en av mina kollegor fått sin efterlängtade lilla tjej, det blev en liten Vera. 

Till den allmänna pensionen tjänar man in pensionsrätter när man är föräldraledig. Dessutom får du pensionsrätter för barnår för de fyra första åren i barnets liv. Det är tänkt som en kompensation medan man är föräldraledig eller om man går ner i arbetstid de första åren. Man får bara barnår för ett barn i taget. 

För tjänstepensionen ser reglerna lite olika ut beroende på var man jobbar. Under föräldraledigheten betalar inte arbetsgivaren in premier till tjänstepensionen utan istället är det en premiebefrielseförsäkring som betalar in premierna. Det vanligaste är att premierna betalas in under 11-13 månader. 

Om du jobbar som privatanställd arbetare eller inom kommun- eller landsting ska du själv göra en anmälan att du tänker vara föräldraledig för att premierna till tjänstepensionen ska betalas in.

 Hör med personalavdelningen vad som gäller för dig under föräldraledigheten.

 

Carina Blomberg

 

 

Deltid med små barn

Jag fick en fråga från en kund som funderade på att han och hans fru båda skulle gåner lite i arbetstid för att få ihop livet med jobb och småbarn bättre. 

Han undrade hur mycket det skulle påverka insättningarna till pensionen. För familjen kan det vara smart att både går ner lite i arbetstid. Hur mycket man förlorar i pension beror på vad man tjänar från början, hur mycket man minskar sin arbetstid och hur länge man jobbar deltid. 

I den allmänna pensionen, som betalas in för lön upp till 32 500 kronor i månaden, finns det en viss kompensation för bortfallet i inkomst i barnårsrätten. Den barnårsrätten får man för de fyra första åren i barnets liv men bara för ett barn i taget. På Pensionsmyndighetens hemsida finns Pensionslabbet, där man kan simulera hur mycket pensionen påverkas vid deltid. Det är fortfarande 18,5% av din lön som blir pensionspengar men lönen är ju lägre.

Även tjänstepensionen påverkas av deltiden. Här kompenseras man inte utan insättningarna till pensionen blir helt enkelt mindre. Hur mycket mindre beror på vilket avtalsområde man tillhör och hur mycket man tjänar.

För just den här kunden blev resultatet att det skulle bli en dryg tusenlapp mindre i pensionsavsättningar i månaden. Eftersom de inte tänkte jobba deltid under väldigt många år tyckte han att det var en rimlig summa för att få gladare barn och föräldrar. Dessutom tänkte de försöka spara lite extra i privat pensionssparande.

Carina Blomberg

Små barn ger rätt till pension

När man har små barn är det rätt ofta som inkomsterna blir lägre. Det kan bero på planerad föräldraledighet, vård av sjuka barn eller deltid som gör att ekonomin krymper något. Med lägre lön kommer oftast en lägre pension, men när orsaken beror på barnen gäller faktiskt andra regler än normalt.

I pensionssystemet finns nämligen något som heter pensionsrätt för barnår. Barnårsrätterna innebär att den förälder som har lägst inkomst får extra pensionsrätter under barnets fyra första år.

Pensionsmyndigheten räknar ut hur mycket det blir och det sker automatiskt. Det enda är om ni vill ändra, så att den andra föräldern ska få barnårsrätterna istället för den med lägst inkomst, då ska den anmälan in till Pensionsmyndigheten senast den 31 januari.

Anna Allerstrand

Avtalspension vid föräldraledighet

Att vara föräldraledig med sitt barn är en härlig tid. Vad som händer med pensionen är bland det sista man tänker på mellan barnmatspuréerna. De mammor och pappor som jag har kommit i kontakt med litar på att allt som har med pensionen att göra ”sköts automatiskt” under föräldraledigheten. För den allmänna pensionen är det mycket riktigt så. Även premien för din tjänstepension betalas, i de flesta fall, utan att du behöver göra någonting.

Men om du omfattas av Avtalspension SAF-LO måste du själv anmäla att du är föräldraledig på en särskild blankett för att avtalspensionen ska fortsätta betalas in. På många arbetsplatser ger arbetsgivaren eller facket information om detta. Men det finns en risk att de som omfattas av försäkringen missar att anmäla föräldraledigheten.

Det nya avtalet för Avtalspension SAF-LO innehåller flera förbättringar gentemot det gamla (bl.a. premiebefrielseförsäkring vid föräldraledighet som gäller i 13 månader istället för 11 månader som tidigare). Jag tycker bara att det är onödigt komplicerat att man fortfarande behöver fylla i en blankett. Som föräldraledig går man, som sagt, i andra tankar än att bevaka premierna till sin pensionsförsäkring.

Dan Adolphson