Taggarkiv: Hållbarhet

7,9 procent avkastning på pensionen – och mer hållbar

När jag var på IKEA senast såg jag att de börjat märka produkter med ”mer hållbar” – som ett sätt att visa på en förbättring, snarare än att hela prylen skulle vara 100 procent hållbar. Ett både mer öppet och ärligt sätt att förhålla sig till hållbarhetsarbete tycker jag, och en ödmjuk signal om att man aldrig blir färdig utan alltid kan vässa sig lite till. Som hållbarhetsansvarig på AMF kan jag sympatisera med förhållningssättet. Jag tror på att ständigt mäta, analysera förändringarna, sätta nya mål och förbättra. Rent krasst, så blir ofta det som mäts, gjort.

På AMF har vi ambitionen att bli lite mer hållbara för varje år som går, inte minst för att vi tror det i slutändan ger dig som sparare en bättre pension. Och vi har ett rätt omfattande sätt att se på hållbarhet eftersom det inkluderar alltifrån att ta till vara medarbetares kunskaper och erfarenheter, för att utveckla vårt erbjudande, till en strävan efter att investera i de mest hållbara bolagen inom varje bransch.

Allt kokar ner till vad vi bedömer ger bäst avkastning till våra kunder, idag och på längre sikt.

Hållbarhetsarbetet hos oss tog fart för några år sedan, och sedan dess har vi varje år redovisat de olika stegen på vår förändringsresa, i den så kallade hållbarhetsredovisningen. Där kan du som kund följa hur de olika indikatorerna vi satt upp utvecklar sig och hur det går för oss.

Det är framförallt roligt att se att vi faktiskt blir bättre på det vi fokuserar på. Vi har exempelvis haft fokus på jämställdhet bland våra medarbetare under flera år, vilket nu resulterat i mer jämställda arbetsgrupper. Inte minst kan vi se att löneskillnaderna mellan kvinnor och män minskar inom AMF oavsett yrke. Men vi är inte färdiga än – målet är att alla arbetsgrupper ska ha en jämn fördelning mellan kvinnor och män.

Koldioxidavtrycket från våra aktier är en annan indikator som går åt rätt håll. Särskilt positivt är att avtrycket från våra utländska aktier har minskat de senaste åren, i linje med jämförelseindex. En bidragande faktor är att vi sedan en tid tillbaka arbetar med ett hållbarhetsurval, och att vi aktivt väljer bolag att investera i utifrån detta. Det är förstås bra att avtrycket går ner, men samtidigt vet vi att detta bara är ett steg på vägen. Vi behöver till exempel bli bättre på att analysera hur den globala uppvärmningen kan påverka risken i våra investeringar.

Så i likhet med IKEA får vi säga att vi blivit ”Lite mer hållbara” under året som gått, men vi är inte färdiga. AMFs ambition om att inkludera ett hållbart förhållningssätt i allt vi gör, gav förra året en avkastning på 7,9 procent på pensionskapitalet. Att vi ligger i toppen bland jämförliga bolag är vi såklart också glada för.

Vi har lagt ribban högt för att du som sparare ska få en bra pension, till en låg kostnad, och för att du ska kunna luta dig tillbaka med känslan av att vi hela tiden utveckla och förbättra vårt erbjudande till dig. För en krona som betalas in till AMF idag, förvaltar vi i genomsnitt i 30 år, innan den betalas ut som pension. Det medför ett stort ansvar och höga krav på långsiktighet och hållbarhet.

Anna Viefhues
Hållbarhetsansvarig

Läs AMFs Hållbarhetsredovisning 2017 här.

Gästbloggare Annelie Götbring, hållbarhetsansvarig på AMF

Jag gillar att det pratas mycket om etik och hållbarhet i olika forum just nu. Men det ska inte bara pratas, agerandet måste också till. Långsiktighet är grundstommen för allt pensionsarbete och hos oss diskuterar vi väldigt mycket kring hur vi som bolag agerar ansvarsfullt och för kundernas bästa. Hög avkastning ja, men inte till vilket pris som helst, kan man sammanfatta vad våra kunder sa i en panelundersökning vi gjort kring hållbarhetsfrågor.

Samma undersökning gav oss besked att kunderna vill att vi minimerar pappersutskicken och istället erbjuder information digitalt, och det jobbar vi hårt med.  Vi satte målet att pappersutskicken ska ner med 75 % till 2014 jämfört med nivån 2010, och vi är på god väg.

Vi fortsätter utveckla vårt virtuella kundkontor så att du ska kunna utföra ännu fler uppgifter själv med ökad transparens. Redan nu kan fondkunder se sitt planerade fondbyte och makulera det utan att blanketter behövs. Fler förenklingar kommer successivt under hösten, bland annat möjligheten att själv kunna ändra utbetalningsålder och utbetalningstid. Lösningen bygger på att man har e-legitimation för att verifiera sin identitet. Förutom att miljön skonas så är målet att man som kund ska uppleva det lättare att ta av egen kraft välinformerade beslut.

Annelie Götbring

 

Hållbarhet och cyklar

Igår hade vi en cykelfixardag på jobbet. Ett par killar var här och vårrustade våra företagscyklar. Det är fler och fler som tar cykeln till olika möten nu när våren är här.

Jag passade på att ställa några frågor om vad AMF menar med hållbarhet till Annelie Götbring:

 Vad menar du egentligen med hållbara garantier? 

Långsiktighet och genomtänkta försäkringsprodukter är en av grundstommarna i vårt pensionsarbete. Pengarna ska ju finnas där för dig som kund om 40-50 år. Att ha en trygg traditionell försäkring som komplement till fondförsäkringar är viktigt för kundernas skull, för i traditionell försäkring har man en garanti i botten.

På vilket sätt tycker du att AMF visar ett socialt engagemang?

På AMF har vi två samarbeten sedan flera år tillbaka. Dels stöttar vi Stenfasta Gård som är ett pensionärskollo som drivs av Stadsmissionen. Här får ensamma åldringar som inte har så mycket sociala kontakter en möjlighet att träffa andra i samma situation. Förhoppningsvis kan man knyta nya kontakter för en mer meningsfull social tillvaro. AMF stöttar dessutom Yrkeslandslaget. Det är ungdomar som är skickliga i hantverksyrken, som får representera Sverige, ungefär som att olika grenar tävlar i ett OS. Alla är under 23 år och relevansen för oss är helt enkelt att ett bra yrkesliv går hand i hand med en bra pension. Kollektivavtalen är en viktig byggsten som vi värnar om.

Men miljön då?

Som pensionsförvaltare äger AMF ett stort antal kommersiella fastigheter som hyser allt från gallerior till kontorslokaler. Genom dotterbolaget AMF Fastigheter kan vi göra skillnad i miljöfrågor. Man har som mål att minska energiförbrukningen med 25 procent innan 2014. All el som köps in är märkt Bra Miljöval. Vi jobbar mycket med att minska de traditionella pappersutskicken till våra kunder genom att utveckla vårt virtuella kundkontor. Målet är en minskning av pappersutskicken med 75 % till 2014. Ett tufft mål, men vi jobbar verkligen för att nå dit.

 

Carina Blomberg och Annelie Götbring