Taggarkiv: Internationella kvinnodagen

Deltid påverkar pensionen

Den 8 mars är det den internationella kvinnodagen. Vi har uppmärksammat den på vårt eget vis på AMF och gjort en rapport som gäller kvinnor och hur mycket perioder av deltid egentligen påverkar den tjänstepension vi så småningom ska få.

Är det då en kvinnofråga?  Jo, det är det nog. Fortfarande är det tre gånger vanligare att kvinnor jobbar deltid jämfört med män. 35 procent av alla kvinnor jobbar mindre än 35 timmar i veckan. Delvis kan det bero på att man helt enkelt inte får en heltidstjänst fastän man önskar det.  Samtidigt är det många kvinnor som väljer att jobba deltid medan barnen är små och sedan fortsätter med det under ett antal år.

Högst andel deltidsarbetande finns i Kronoberg, 46 procent och minst är andelen i Stockholm, 28 procent.

Jag kan väl säga att jag inte heller tänkte på det här under åren när jag var hemma med barnen och sedan jobbade deltid. Det var alltid fullt upp med att få vardagslivet att fungera.Men när vi ser effekterna av deltiden, att 10 års halvtid ger 7000 kronor mindre i tjänstepension under hela pensionärslivet kan man börja fundera på om man inom familjen kan behöva utjämna pensionspengarna?

Det finns olika sätt att kompensera den som jobbar mindre, här är några tips:

 1. Få en översikt på minpension.se
  Gör tillsammans med din partner en gemensam koll på minpension.se för att se hur pensionerna ser ut just er och om det är stora skillnader. På minpension.se finns en samlad bild över ditt totala pensionssparande; statlig pension, tjänstepension och privat pensionssparande.
 2. Kompensera den som tjänar mindre
  Den som tjänar mer i en familj kan kompensera den som tjänar mindre med ett privat pensionssparande. De som är gifta bör tänka på att skiva ett äktenskapsförord för detta sparande, annars delas sparandet lika vid en eventuell skilsmässa. Däremot delas inte statlig- och tjänstepension vid en skilsmässa.
 3. Överföring av premiepension
  Inom den allmänna pensionen finns möjlighet för den ena parten att föra över intjänad premiepension till den andra. Tänk dock på att mottagaren enbart får 92 kronor för varje överförd hundralapp. Denna överföring kan man göra med hjälp av blankett från Pensionsmyndigheten.
 4. Dela på deltid och vård av sjukt barn (VAB)
  Deltidsarbete och hög frånvaro på grund av sjuka barn ger lägre inkomster och därmed sämre pension. Ett sätt för familjen att jämna ut pensionsskillnaderna kan vara att båda går ned i arbetstid under småbarnsåren och att föräldrarna turas om att vara hemma när barnen är sjuka.
 5. 5. Annat privat sparande
  Man kan även spara av sin redan skattade inkomst. Då väljer man ofta att spara på ett vanligt bankkonto, i aktier eller i fonder. Om man väljer att kompensera på detta sätt måste man tänka på att skriva äktenskapsförord.

Carina Blomberg

Många barnfamiljer har ett ojämställt pensionssparande

Igår 8 mars var det den internationella kvinnodagen. Vi har uppmärksammat den på vårt eget vis på AMF och gjort en undersökning om hur det ser ut för barnfamiljer och deras pensionssparande.

Det visade sig att det finns en halv miljon familjer i Sverige med barn på 12 år eller yngre.  I 400 000 familjer tjänar den ena föräldern minst 20 procent mer. Och gissa vem som oftast tjänar minst? Just det, i nästan nio fall av tio är det kvinnan som tjänar mindre. I långa loppet ger det skillnader i hur mycket man får i pensionspengar.

Jag kan väl säga att jag inte heller tänkte på det här under åren när jag var hemma med barnen och sedan jobbade deltid. Det var alltid fullt upp med att få vardagslivet att fungera.

I hälften av familjerna där inkomstskillnaderna var stora hade man gjort någon typ av kompensation mellan föräldrarna. För oss andra finns några enkla saker att tänka på och som gör att man ökar jämställdheten i pensionssparandet i familjen.
Tipsen hittar du här!

Carina Blomberg