Taggarkiv: Ränta

Penningpolitik – ett hett ämne.

Penningpolitik. Ordet på allas läppar. Varför har just detta blivit så hett på sistone?

Allt började enkelt. Ett möte. Ett beslut. 1971 bestämde USA sig för att låta dollarvalutan flyta och sedan dess har många av världens valutor också blivit flytande. Detta inledde en period i västerlandets historia då aktörer fritt kunde låna pengar, spekulera, investera . För att sätta det i ett svenskt perspektiv sätter riksbanken räntan som den vill låna ut till andra banker vilket i sin tur bestämmer hur mycket bankerna kan låna ut till gemene man. Om du exempelvis vill köpa hus är du beroende av vad riksbanken sätter för ränta.lägenheter

I slutet av 1800 talet brukade man säga ”young men go west” då ekonomin växte så det knakade. Idag bör man istället säga ”young man – become a banker” då det är inom finans som en stor del av västvärldens jobb finns.

Nästa gång du hör någon tala om riksbankens ränta – spänn öronen, det kan påverka samhällets framtida utveckling.

Mikael Palm

Räntor kors och tvärs

Räntor är verkligen ett aktuellt ämne just nu. På hösten kommer det alltid några brev hem till oss som gäller bolån som ska skrivas om.

Oftast reagerar vi med ”har vi inte gjort det alldeles nyss?”. Det sätter i alla fall igång en viss aktivitet hemma innan vi kan bestämma oss för hur vi ska göra och sedan glömmer vi det tills breven på nytt dimper ner i lådan.

I vår kundservice får vi just nu en del frågor kring räntan på vår traditionella försäkring.

I våras ändrade vi sättet som vi fördelar överskottet på, så att det blev enklare att förstå och se hur det egna sparandet utvecklas. Varje månadsskifte sätts en avkastningsränta och avkastningen fördelas ut till alla kunder. Avkastningsräntan som man får utöver garantin på den traditionella försäkringen är extra viktig för att pensionen ska bli bra.

Är du kund hos AMF är det lättast att logga in och se precis hur mycket det gör i kronor på ditt sparande, månad för månad.

Har du fått brev om ny konsolideringspolicy?

I dagarna har alla AMFs kunder fått ett brev om ny konsolideringspolicy. Jag passade på att fråga Sara Krantz, aktuarie på AMF, vad det egentligen innebär.

Vad betyder det här med ny konsolideringspolicy?
– Det innebär ingen stor förändring för den traditionella försäkringen. Garantin fungerar och den garanterade räntan sätts på samma sätt som tidigare och tillgångarna förvaltas av samma personer som tidigare. Det som är nytt är att överskottet i den traditionella försäkringen fördelas ut snabbare. Förhållandet mellan bolagets tillgångar och värdet av alla sparares försäkringar, det är det som är konsolideringsgraden. Där kommer AMF från den 1 maj att ha ett riktvärde på 100  procent, säger Sara. På amf.se finns den nya konsolideringspolicyn beskriven.

Men vad är egentligen skillnaden?
– Den nya modellen delar ut överskottet snabbare. I den gamla konsolideringspolicyn hade vi riktvärdet 110 procent, vilket innebar att vi strävade efter en buffert på 10 procent. I och med den nya konsolideringspolicyn behöver vi inte den bufferten.

Är det därför man får en uppskrivning av sitt kapital?
– Just det, bufferten delas ut nu och då kommer alla berörda sparare att få en uppskrivning av sitt kapital. Hur mycket det blir i kronor syns på vår Internettjänst från mitten av maj.
Hur påverkas de som redan gått i pension?
– För kunder som får ut pension räknas pensionerna om varje år precis som tidigare. På grund av utdelningen i år kommer många också att få en extra uppräkning av pensionen från maj.

Varför byter AMF konsolideringspolicy?
– Tidigare modell har fungerat bra men har varit svår att förklara. Nu väljer vi en modell som vi tror är enklare att förstå. Traditionell försäkring är fortfarande samma trygga produkt med en garanti i botten och möjlighet till hög avkastning. Den här förändringen berör bara hur överskottet i den traditionella försäkringen fördelas ut till dig som kund. Vi ändrar alltså sättet i hur vi sätter och redovisar räntan.

Carina Blomberg