Taggarkiv: Skilsmässa

Många vill kunna dela tjänstepensionen vid skilsmässa

Varje år slutar drygt tjugotusen äktenskap i skilsmässa och i snitt har äktenskapen då varat i elva år. Under de åren har man förstås samlat på sig både prylar, egendom och gemensamma pengar som ska delas på ett eller annat sätt.

Äktenskapsbalken slår fast vilka regler som gäller vid bodelning genom skilsmässa. Utgångspunkten är att alla gemensamma tillgångar ska delas lika, det vill säga allt som inte utgör enskild egendom. Men när det gäller pensionssparandet är det enbart privata pensionsförsäkringar som ska delas mellan parterna medan allmän pension och tjänstepension undantas från bodelning.

Vi ställde frågan till drygt tusen svenskar om man ville kunna dela även tjänstepensionen vid skilsmässa. Många var positiva till det, antingen genom att man kommer överens eller att lagen ändras. De som var gifta var mer positiva till en ändring än de som lever som sambo.

När man bildar familj bör man diskutera hur man ska fördela föräldraledighet, eventuellt deltidsarbete och vabbande. Om inkomsterna fördelas lika i familjen blir delade pensioner en ickefråga för då kommer ju familjens pensionskonton att vara på samma nivå den dag det är dags att ta ut pengarna.

 

Carina Blomberg

 

 

Dela lika på tjänstepensionen vid skilsmässa

Först vill jag hälsa våra pensionärsbloggare välkomna till Pensionsbloggen. Det är så kul att många vill bidra med sina erfarenheter och energi.  

Dagens ämne är allvarligare och handlar om hur pensioner delas vid skilsmässa, något som många inte känner till förrän det för sent.  

2012 vigdes över 100 000 personer i Sverige. Tyvärr är det inte alla äktenskap eller partnerskap som håller livet ut. Det sägs att tiden efter semestern är en vanlig tid för många par att separera. Om det är sant vet jag inte men faktum är att förra året skilde sig knappt 50 000 personer efter att i snitt ha varit gifta i 11 år.  

Äktenskapsbalken slår fast vilka regler som gäller vid bodelning genom skilsmässa.Utgångspunkten är att alla gemensamma tillgångar ska delas lika, det vill säga allt som inte utgör enskild egendom. Men när det gäller pensionssparandet är det enbart privata pensionsförsäkringar som ska delas mellan parterna medan allmän pension och tjänstepension undantas från bodelning och endast tillfaller den försäkrade. 

För mig tycks det både otidsenligt och orättvist att inte tjänstepensionen ingår i bodelningen. Den allmänna pensionen har ett intjäningstak vilket gör att skillnaderna i den allmänna pensionen begränsas. Pensionärer med låga inkomster har också rätt till bostadstillägg vilket minskar skillnaderna ytterligare. Dessutom finns redan idag en möjlighet att överlåta premiepensionsrätter mellan makar. Tjänstepensionerna däremot är i många fall väldigt olika. För personer med höga löner är tjänstepensioner särskilt viktiga. På löner över 35 375 kronor per månad är pensionsavsättningarna i de flesta anställningsavtal 30 procent. Det gör att tjänstepensionen kan utgöra en av de större tillgångarna i boet, framför allt om paret inte äger sin bostad.

Vid en skilsmässa kan det komma som en obehaglig överraskning att tjänstepensionen betraktas som enskild egendom när lönen tidigare tillfallit de gemensamma tillgångarna. 

Nu är kanske inte delningen av tjänstepensioner huvudtemat när man ska komma fram till alla detaljer i skilsmässan. Men när AMF i en undersökning ställde frågan ”hur tror du att den statliga pensionen och tjänstepensionen skulle delas mellan dig och din partner?” visade det sig att över 40 procent antingen inte visste eller hade en felaktig bild av hur delningen skulle gå till. Kunskapen om detta behöver helt tydligt öka.  

Är det här då en rättvisefråga eller skulle en förändring cementera gamla livsmönster, där kvinnan är beroende av mannens inkomst? Sverige har en relativt sett jämnare fördelning av yrkesarbetandet mellan män och kvinnor än många andra länder. Men det finns fortfarande skillnader i löner och deltidsarbete som motiverar en delning av tjänstepensionen vid skilsmässa. 

Carina Blomberg

 

Jämna ut pensionsskillnaderna – passa på före 31 januari

Det ringde en kvinna i förmiddags som berättade att hennes man under flera år fört över sin premiepension till henne. Men nu skulle de skiljas och hon undrade om överföringen kunde fortsätta även efter skilsmässan.

Tyvärr är det inte möjligt. Det är bara maka/make/registrerar partner som kan ta emot överförd premiepension och skiljer man sig upphör överföringen. Men det som en gång har förts över kan aldrig tas tillbaka.

Tyvärr är det inte många som utnyttjar den här möjligheten att jämna ut pensionsskillnader. Under 2008 var det bara knappt 8 000 personer som gjorde överföringen. Om du i fortsättningen vill jämna ut pensionsskillnaderna i familjen ska du före den 31 januari meddela Pensionsmyndigheten, På deras hemsida laddar du hem en blankett som du fyller i och skickar tillbaka. 

Anna Allerstrand